CAPITOLUL IX
Dispoziţii finale

    ART. 94
(1) Funcţiile de conducere la nivel judeţean sau naţional din structurile Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România sunt incompatibile cu alte funcţii de conducere din alte asociaţii profesionale din România.
(2) Membrii Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România care exercită funcţii de conducere şi care nu îşi îndeplinesc cu demnitate responsabilităţile funcţiei sau se află într-o stare de incompatibilitate, la propunerea Biroului executiv, vor fi suspendaţi din funcţie de Consiliul naţional al Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România.
ART. 95
(1) Organizarea alegerilor la nivel judeţean, respectiv al municipiului Bucureşti şi la nivel naţional se desfăşoară la date diferite pentru fiecare dintre organele de conducere, o dată la 4 ani, în baza Regulamentului electoral elaborat de Biroul executiv al Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România şi aprobat de Consiliul naţional.
(2) Mandatele actualelor organe de conducere, alese conform prevederilor Legii nr. 307/2004 privind exercitarea profesiei de asistent medical şi a profesiei de moaşă, precum şi organizarea şi funcţionarea Ordinului Asistenţilor Medicali şi Moaşelor din România*), cu modificările şi completările ulterioare, rămân valabile până la expirarea acestora, aşa cum prevede Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 144/2008.
(3) Prevederile prezentului statut se completează cu dispoziţiile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 144/2008, cu prevederile Codului de etică şi deontologie al asistentului medical generalist, al moaşei şi al asistentului medical din România şi cu dispoziţiile Regulamentului de organizare şi funcţionare al Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România.
————
*) Abrogată prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 144/2008, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 785 din 24 noiembrie 2008.

    ART. 96
Statutul Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România a fost adoptat de Adunarea generală naţională a Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România în conformitate cu dispoziţiile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 144/2008.
ART. 97
(1) Prezentul statut a fost aprobat de Adunarea generală naţională şi intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.
(2) Anexele nr. 1 – 3 fac parte integrantă din prezentul statut.

    ANEXA 1
la statut

FILIALELE JUDEŢENE
ale Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România

    1. Filiala Alba
2. Filiala Arad
3. Filiala Argeş
4. Filiala Bacău
5. Filiala Bihor
6. Filiala Bistriţa
7. Filiala Botoşani
8. Filiala Brăila
9. Filiala Braşov
10. Filiala Bucureşti
11. Filiala Buzău
12. Filiala Călăraşi
13. Filiala Caraş-Severin
14. Filiala Cluj
15. Filiala Constanţa
16. Filiala Covasna
17. Filiala Dâmboviţa
18. Filiala Dolj
19. Filiala Galaţi
20. Filiala Giurgiu
21. Filiala Gorj
22. Filiala Harghita
23. Filiala Hunedoara
24. Filiala Ialomiţa
25. Filiala Iaşi
26. Filiala Ilfov
27. Filiala Maramureş
28. Filiala Mehedinţi
29. Filiala Mureş
30. Filiala Neamţ
31. Filiala Olt
32. Filiala Prahova
33. Filiala Sălaj
34. Filiala Satu Mare
35. Filiala Sibiu
36. Filiala Suceava
37. Filiala Teleorman
38. Filiala Timiş
39. Filiala Tulcea
40. Filiala Vâlcea
41. Filiala Vaslui
42. Filiala Vrancea

    ANEXA 2*)
la statut

    *) Anexa nr. 2 este reprodusă în facsimil.

    SIGLA PROPRIE

    Ordinul Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România

    Figura 1Lex: Sigla Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România

    ANEXA 3*)
la statut

    *) Anexa nr. 3 este reprodusă în facsimil.