Ordinul Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România

Filiala Constanţa

Preşedinte: Mircea Timofte 
Adresa: Strada Mihai Viteazu, nr. 81, Constanta
Fax: 0241.660.455
E-mail: oamr_cta2004@yahoo.com
Web: www.oamgmamr-constanta.ro

Biroul Judeţean OAMGMAMR Constanţa

Vicepreşedinti:

Mari-Larisa Băluşescu
Daniela Cimpan

Secretar judeţean
Vasilica Manole

ACTIVITATEA CU PUBLICUL la sediul OAMGMAMR Filiala CONSTANTA
se desfasoara NUMAI pe baza de programare:

LUNI – JOI interval orar 10.30 – 14.30

VINERI – activitate cu reprezentantii unitatilor sanitare (NU este program cu publicul)

Toate solicitarile/Cererile se transmit pe email conform procedurilor afisate pe site-ul filialei!
www. oamgmamr-constanta.ro

 

Termen de eliberare documente

Eliberarea certificatelor de membru si a avizelor anuale pentru exercitarea profesiei se va face in termen de maxim 30 de zile lucratoare de la transmiterea pe e-mail a tuturor documentelor numai pe e-mailul titularului de drept (conform acordului pentru procesarea datelor semnat olograf). Termenul a fost extins datorita numarului mare de solicitari.

Foaia de varsamant pentru plata cotizatiei se va transmite pe e-mailul titularului in termen de 7 zile de la inregistrarea cererii solicitantului.

Avizul anual de libera practica se va elibera numai daca sunt indeplinite conditiile conform legislatiei in vigoare.

Eliberarea adeverintelor pentru participare la concurs/examen se va face in termen de 3 zile lucratoare de la transmiterea tuturor documentelor necesare.In cazul in care una din conditii nu este indeplinita dosarul/e-mailul se considera respins (titularul va primi e-mail de respingere), reluandu-se procedura la cererea solicitantului dupa completarea dosarului - se va transmite un nou e-mail.

ATENTIE: Toate solicitarile si documentele transmise pe e-mailul filialei vor fi inregistrate numai de LUNI pana JOI, in intervalul 10.00-16.00.

Vineri este zi speciala pentru reprezentantii desemnati din partea unitatilor sanitare din judetul Constanta.

Tot ce se transmite in afara intervalului mai sus mentionat va fi inregistrat cu ziua urmatoare lucratoare.

OAMGMAMR FIL. CONSTANTA 
STR. MIHAI VITEAZUL NR. 81
FAX 0241660455