ANUNȚ IMPORTANT – REAVIZARE 2019!!!!

Începând cu data de 07.01.2019 OAMGMAMR filiala CONSTANȚA va derula activitatea de eliberare a Avizului anual – 2019 pentru autorizarea exercitării profesiei de asistent medical generalist/ asistent medical/ moaşă.

Acordarea avizului pentru anul 2019 se face în baza depunerii de către solicitant la sediul filialei a următoarelor documente:

– copia poliței de asigurare de răspundere civilă pentru greşeli în activitatea profesională (asigurare de malpraxis), obligatoriu valabilă pentru perioada 01.01.2019 – 31.12.2019. Valoarea minimă a riscului asigurat este:
a) asistenţii medicali generalişti, moaşele şi asistenţii medicali care exercită profesia în unităţi sanitare cu paturi, centre de primire urgenţe și unităţi de primiri urgenţe, serviciu de ambulanţe, echivalentul în lei al sumei de 10.000 euro;
b) asistenţii medicali generalişti, moaşele şi asistenţii medicali care exercită profesia în unităţi de medicină primară, ambulatorii, cabinete medicale individuale, laboratoare, echivalentul în lei, al sumei de 4.000 euro;
c) asistenţii de farmacie, asistenţii medicali specialitatea igienă şi sănătate publică şi asistenţii care îşi desfăşoară activitatea în institute/secţii de medicină legală, echivalentul în lei al sumei de 2.000 euro.
Limita minimă a asigurării se determină pentru o perioadă de un an calendaristic.

extras din Revisal (Raport per salariat) semnat, ștampilat și datat de către angajator, excepție fac asistenții medicali din unitățile sanitare care virează cotizația de membru lunar. Valabilitatea Revisalului este de 7 zile de la data emiterii;

numărul mimim de 30 credite EMC obtinute în anul 2018 din care 15 credite realizate obligatoriu din curs de specialitate. Conform metodologiei EMC cursul de resuscitare cardiorespiratorie este obligatoriu o dată la 5 ani.
Se vor depune doar acele certificate, diplome, atestate etc. pentru cursuri/manifestări, altele decât cele organizate de OAMGMAMR filiala Constanța, precum şi chitanţele de la plata abonamentelor integrale la revista „Ars Medica”, „Viaţa Medicală”, etc );

dovada plății cotizaţiei de membru OAMGMAMR la zi pentru cei cărora NU li se reține lunar pe ștatul de plată şi NU virează lunar în contul organizației cotizația de membru;

Certificatul de membru – în original.

Pentru cei care au absolvit o nouă formă de studii în specialitate sau o nouă specializare se va depune o copie legalizată după diploma de studii;

copie a documentelor care atestă întreruperea de activitate, după caz (decizie incetare loc de munca anterior, contract individual de munca nou etc.);

– Adeverinţă de la angajator care atestă întreruperea de activitate – pentru perioade mai mari de 6 luni, (concediu fără plată, concediu pentru îngrijirea copilului până la vârsta de 2-3 ani, concedii medicale pentru o perioadă continuă mai mare de 6 luni dintr-un an), după caz.

copii dupa documente care atestă alte schimbări (exemplu: schimbarea numelui – copie certificat de casatorie/ hotarare de divort dupa caz etc.);

copie dupa Cartea de identitate pe care se va nota obligatoriu locul de muncă la momentul depunerii dosarului;

NOTĂ: Asistenţii medicali pensionari care îşi continuă activitatea/exercita profesia de asistent medical vor depune şi certificat medical tip A5 (psihiatrie si boli interne) în vederea eliberării avizului anual.

PE FIECARE COPIE TITULARUL VA SCRIE CONFORM CU ORIGINALUL SI VA SEMNA DOCUMENTUL

Eliberarea certificatelor de membru si a avizelor de libera practica se va face in termen de 15 zile lucratoare de la depunerea documentelor numai titularului de drept sau unui imputernicit cu procura notariala, pe baza de semnatura.
Avizul anual de libera practica se va elibera numai daca sunt indeplinite conditiile conform legislatiei in vigoare. In cazul in care una din conditiile amintite mai sus nu este indeplinita dosarul se considera respins, reluandu-se procedura la cererea solicitantului dupa completarea dosarului. Termenul de procesare al dosarelor redepuse este de 15 zile lucratoare.

CURSURI EMC ON-LINE

OAMGMAMR fil. Constanta pune la dispozitia membrilor sai, cursuri de educatie medicala continua on-line prin intermediul platformei http://www.oamr-emc.ro/constanta/Inregistrarea pe platforma se face prin crearea unui cont de utilizator conform indicatiilor din sectiunea “instructaj video”. Dupa crearea/activarea contului on-line, utilizatorul poate alege cursul la care doreste sa participe.

ATENTIE: LOCURI NELIMITATE.

Documentul de plata va fi generat si poate fi printat de pe platforma on-line, din contul de utilizator creat anterior. Plata se va face prin depunere numerar in contul bancar precizat in foaia de varsamant generata, precizand in mod obligatoriu la banca: nume prenume participant, denumirea cursului on-line si numar comanda. Activarea accesului la curs se va face numai dupa evidentierea platii pe extrasul de cont in maxim 3 zile lucratoare. In situatia in care cursul nu a fost activat in acest interval (nu ati primit e-mail de activare a cursului comandat), va rugam sa contactati OAMGMAMR FILIALA CONSTANTA la adresa de e-mail: oamr_cta2004@yahoo.com specificand nume-prenume cursant, denumire curs, numar comanda si dovada plata curs. Din momentul activarii cursului vor fi disponibile 240 de ore pentru finalizarea cursului. In cazul in care nu se parcurge tot cursul sau au fost epuizate cele trei incercari pentru rezolvarea testului online cursul se considera NEPROMOVAT.
ATENTIE: Certificatul de absolvire va fi eliberat numai dupa ce s-a obtinut punctaj de trecere (minim 70 de puncte) si dupa apasarea butonului ”Finalizare Curs”.
Pentru mai multe detalii, puteti accesa si instructaj video http://www.oamr-emc.ro/constanta/instructaj-video/.

Termen eliberare documente

Eliberarea certificatelor de membru si a avizelor anuale pentru exercitarea profesiei se va face in termen de 15 zile lucratoare de la depunerea documentelor numai titularului de drept sau unui imputernicit cu procura notariala, pe baza de semnatura.
Avizul anual de libera practica se va elibera numai daca sunt indeplinite conditiile conform legislatiei in vigoare.
Eliberarea adeverintelor pentru participare la concurs/examen se va face in termen de 5 zile lucratoare de la depunerea documentelor.
In cazul in care una din conditii nu este indeplinita dosarul se considera respins, reluandu-se procedura la cererea solicitantului dupa completarea dosarului.

Informaţii privind limitele minime ale asigurării de răspundere civilă în domeniul medical
Asistenţii medicali generalişti, moaşele şi asistenţii medicali care își exercită profesia de asistenți medicali generaliști, moașe și asistenți medicali, vor încheia asigurări de răspundere civilă în domeniul medical la o valoare minimă a riscului asigurat, după cum urmează:
a) asistenţii medicali generalişti, moaşele şi asistenţii medicali care exercită profesia în unităţi sanitare cu paturi, centre de primire urgenţe și unităţi de primiri urgenţe, serviciu de ambulanţe, echivalentul în lei al sumei de 10.000 euro;
b) asistenţii medicali generalişti, moaşele şi asistenţii medicali care exercită profesia în unităţi de medicină primară, ambulatorii, cabinete medicale individuale, laboratoare, echivalentul în lei, al sumei de 4.000 euro;
c) asistenţii de farmacie, asistenţii medicali specialitatea igienă şi sănătate publică şi asistenţii care îşi desfăşoară activitatea în institute/secţii de medicină legală, echivalentul în lei al sumei de 2.000 euro.
Limita minimă a asigurării se determină pentru o perioadă de un an calendaristic (01 ianuarie – 31 decembrie ).

Documente inscriere OAMGMAMR
• Copie legalizata Certificat de competente profesionale (sau dupa caz copie legalizata adeverinta);
• Cazier (original);
• Certificat medical tip A5 (psihiatrie si boli interne ) original;
• Copie diploma Bacalaureat;
• Copie C.I.;
• Copie certificat nastere;
• Copie certificat casatorie / sentinta divort;
• Dosar PVC sau/folie transparenta.
• Taxa de inscriere si cotizatia conform legislatiei in vigoare

HOTARARI ALE CONSILIULUI NATIONAL AL OAMGMAMR

Hotărârea nr. 5/16.03.2018 privind stabilirea valorii minim asigurate pentru răspunderea civilă în domeniul medical
https://www.oamr.ro/hotararea-nr-516-03-2018-privind-stabilirea-valorii-minim-asigurate-pentru-raspunderea-civila-in-domeniul-medical/
Hotărârea Nr. 34/2017 din 6 decembrie 2017 pentru aprobarea Procedurii de completare a formularelor-chestionar necesare exercitării profesiilor de asistent medical generalist, de moaşă şi de asistent medical în afara graniţelor Uniunii Europene
https://www.oamr.ro/hotararea-nr-342017-din-6-decembrie-2017-pentru-aprobarea-procedurii-de-completare-a-formularelor-chestionar-necesare-exercitarii-profesiilor-de-asistent-medical-generalist-de-moasa-si-de-asistent/
Hotărârea Nr. 32/2017 din 6 decembrie 2017 privind eliberarea de duplicate ale certificatului de membru al OAMGMAMR
https://www.oamr.ro/hotararea-nr-322017-din-6-decembrie-2017-privind-eliberarea-de-duplicate-ale-certificatului-de-membru-al-oamgmamr/
Hotărârea Nr. 31/2017 din 6 decembrie 2017 privind stabilirea cuantumului cotizaţiei de membru, respectiv cotizaţiei de membru asociat al Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România şi a unor taxe încasate de Ordinul Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România
https://www.oamr.ro/hotararea-nr-312017-din-6-decembrie-2017-privind-stabilirea-cuantumului-cotizatiei-de-membru-respectiv-cotizatiei-de-membru-asociat-al-ordinului-asistentilor-medicali-generalisti-moaselor-si-asis/
Hotărârea Nr. 29/2017 din 4 decembrie 2017 pentru aprobarea Procedurii de suspendare şi de retragere a calităţii de membru al Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România
https://www.oamr.ro/hotararea-nr-292017-din-4-decembrie-2017-pentru-aprobarea-procedurii-de-suspendare-si-de-retragere-a-calitatii-de-membru-al-ordinului-asistentilor-medicali-generalisti-moaselor-si-asistentilor-me/
Hotărârea Nr. 20/2017 pentru aprobarea Metodologiei privind întocmirea şi eliberarea certificatului de status profesional curent pentru asistenţii medicali generalişti, moaşe şi asistenţii medicali
https://www.oamr.ro/hotararea-nr-202017-pentru-aprobarea-metodologiei-privind-intocmirea-si-eliberarea-certificatului-de-status-profesional-curent-pentru-asistentii-medicali-generalisti-moase-si-asistentii-medicali/
Hotărârea nr. 21/12.05.2016 privind creditarea Programului special de revalorizare a formării iniţiale de asistent medical generalist, dobândită anterior datei de 1 ianuarie 2007, pentru absolvenţii învăţământului postliceal sanitar și pentru tutorii de practică care ghidează asistenții medicali generaliști în cadrul programului special de revalorizare
https://www.oamr.ro/hotararea-nr-2112-05-2016-privind-creditarea-programului-special-de-revalorizare/
Hotărârea nr. 22/12.05.2016 privind creditarea revistelor științifice editate de filialele Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România
https://www.oamr.ro/hotararea-nr-2212-05-2016-privind-creditarea-revistelor-stiintifice-editate-de-filialele-ordinului-asistentilor-medicali-generalisti-moaselor-si-asistentilor-medicali-din-romania/
Hotărârea nr. 4/2016 pentru aprobarea Metodologiei privind avizarea exercitării temporare a activităţilor profesionale de către asistenţii medicali generalişti, moaşele şi asistenţii medicali, cetăţeni ai unui stat terţ
https://www.oamr.ro/hotararea-nr-42016-pentru-aprobarea-metodologiei-privind-avizarea-exercitarii-temporare-a-activitatilor-profesionale-de-catre-asistentii-medicali-generalisti-moasele-si-asistentii-medicali-cetaten/
Hotărârea nr. 2/2016 privind eliberarea Certificatului de membru asociat al OAMGMAMR şi a adeverinţei pentru participare la concursuri sau examene de ocupare a unor posturi vacante sau temporar vacante
https://www.oamr.ro/hotararea-nr-22016-privind-eliberarea-certificatului-de-membru-asociat-al-oamgmamr-si-a-adeverintei-pentru-participare-la-concursuri-sau-examene-de-ocupare-a-unor-posturi-vacante-sau-temporar-vacant/
Hotărârea Nr. 7/ 17 martie 2016 pentru aprobarea Metodologiei privind întocmirea şi eliberarea documentelor care atestă titlurile româneşti de calificare în vederea recunoaşterii profesionale (lista documentelor necesare)
https://www.oamr.ro/hotararea-nr-7-17-martie-2016-pentru-aprobarea-metodologiei-privind-intocmirea-si-eliberarea-documentelor-care-atesta-titlurile-romanesti-de-calificare-in-vederea-recunoasterii-profesionale-lista-d/
Hotărârea nr. 35/2015 privind eliberarea Certificatului de membru al OAMGMAMR însoțit de avizul anual
https://www.oamr.ro/hotararea-nr-352015-privind-eliberarea-certificatului-de-membru-al-oamgmamr-insotit-de-avizul-anual/
Metodologia de reatestare a competenţelor profesionale
https://www.oamr.ro/metodologia-de-reatestare-a-competentelor-profesionale/
Legea exercitării profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moaşă şi a profesiei de asistent medical. https://www.oamr.ro/oug-144-legea-278-2015/
Statutul Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România. https://www.oamr.ro/statut-forma-actualizata-2016/
Regulamentul de organizare a Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România. https://www.oamr.ro/despre-noi/regulament-de-organizare/

Termen de eliberare documente

Eliberarea certificatelor de membru si a avizelor anuale pentru exercitarea profesiei se va face in termen de maxim 30 de zile lucratoare de la transmiterea pe e-mail a tuturor documentelor numai pe e-mailul titularului de drept (conform acordului pentru procesarea datelor semnat olograf). Termenul a fost extins datorita numarului mare de solicitari.

Foaia de varsamant pentru plata cotizatiei se va transmite pe e-mailul titularului in termen de 7 zile de la inregistrarea cererii solicitantului.

Avizul anual de libera practica se va elibera numai daca sunt indeplinite conditiile conform legislatiei in vigoare.

Eliberarea adeverintelor pentru participare la concurs/examen se va face in termen de 3 zile lucratoare de la transmiterea tuturor documentelor necesare.In cazul in care una din conditii nu este indeplinita dosarul/e-mailul se considera respins (titularul va primi e-mail de respingere), reluandu-se procedura la cererea solicitantului dupa completarea dosarului - se va transmite un nou e-mail.

ATENTIE: Toate solicitarile si documentele transmise pe e-mailul filialei vor fi inregistrate numai de LUNI pana JOI, in intervalul 10.00-16.00.

Vineri este zi speciala pentru reprezentantii desemnati din partea unitatilor sanitare din judetul Constanta.

Tot ce se transmite in afara intervalului mai sus mentionat va fi inregistrat cu ziua urmatoare lucratoare.

OAMGMAMR FIL. CONSTANTA 
STR. MIHAI VITEAZUL NR. 81
FAX 0241660455