Prin organisme reprezentative ca FEPI – Federaţia Europeană a organizaţiilor de reglementare şi a autorităţilor competente pentru profesia de asistent medical, FINE – Federaţia Europeană a Asistenţilor Medicali Educatori şi EFN – Federaţia Europeană a Asociaţiilor pentru asistenţi medicali,asistenţii medicali din România susţin o educaţie de nivel înalt pentru îmbunătăţirea serviciilor furnizate pacienţilor. Într-o lume care, conform studiilor OMS, îmbătrâneşte continuu, necesitatea cerinţei de 12 ani de educaţie teoretică, premergători specializării medicale pentru toţi asistenţii medicali, este o condiţie sine qua non în îngrijirea de calitate şi siguranţa pacientului.

FEPI doreşte să sublinieze nevoia a cel puţin 12 ani de educaţie teoretică generală pentru a sprijini o forţă de muncă ce are capacitatea de a analiza problemele, de a gândi independent şi critic. Aceste lucruri sunt necesare în interesul siguranţei pacientului, iar aceasta nu poate fi garantată printr-o educaţie cu durata mai mică de 12 ani.

Parlamentul si Consiliul European sunt hotărâte să desfiinţeze obstacolele liberei circulaţii a persoanelor şi serviciilor. Este garantat dreptul persoanelor dintr-o ţară membră UE de a-şi exercita profesia pe teritoriul altui stat membru. Astfel, recunoaşterea reciprocă a diplomelor şi certificatelor de calificare trebuie să apară în fiecare legislaţie naţională.

Pornind de la obiectivele Directivei 36 privind recunoaşterea calificărilor profesionale, asistenţii medicali generalişti, moaşele, medicii, farmaciştii şi dentiştii – profesii liberale din domeniul sănătăţii, vor avea cerinţe speciale privind educaţia. Astfel, asistenţii medicali şi moaşele, la nivel de admitere, vor avea nevoie de 12 ani de educaţie, spre deosebire de cei 10 ani actuali, făcând calificările de nivel avansat o cerinţă obligatorie pentru diploma de asistent medical sau moaşă. Acesta este deja cazul în 24 de state europene, printre care se numără şi România.

Majoritatea ţărilor europene susţin această prevedere, dar încă există unele rezerve. În acest moment, state ca Malta şi Germania se împotrivesc noilor norme ce se discută în Parlamentul European, despre care spun că vor avea un impact negativ asupra specializării în asistenţă medicală. În aceste ţări, un absolvent a 10 ani de educaţie generală are acces la o şcoală în domeniul asistenţei medicale.

În România, accesul la şcolile sanitare postliceale şi la facultăţile de asistenţă medicală, este permis numai după absolvirea a 12 clase.

OAMGMAMR susţine acest model de educaţie şi consideră că asistenţii medicali competenţi şi bine pregătiţi sunt necesari în Europa contemporană pentru a face faţă provocărilor apartenenţei la un sistem de sănătate modern, în care profesioniştii au o contribuţie majoră în siguranţa pacientului. Acest model asigură un răspuns competent al profesioniştilor la problemele de sănătate care afectează publicul european, pe măsură ce ne apropiem de anul 2020.