TEMATICA EXAMENULUI DE REATESTARE A COMPETENŢELOR PROFESIONALE SPECIALITATEA ASISTENT MEDICAL GENERALIST
TEMATICA ASISTENT MEDICAL GENERALIST.pdf


TEMATICA EXAMENULUI DE REATESTARE A COMPETENŢELOR PROFESIONALE SPECIALITATEA RADIOLOGIE
TEMATICA_RADIOLOGIE.pdf


TEMATICA EXAMENULUI DE REATESTARE A COMPETENŢELOR PROFESIONALE SPECIALITATEA OBSTETRICĂ-GINECOLOGIE
TEMATICA_GINECOLOGIE.pdf


TEMATICA EXAMENULUI DE REATESTARE A COMPETENŢELOR PROFESIONALE SPECIALITATEA NUTRIŢIE – DIETETICĂ
TEMATICA_DIETETICA.pdf


TEMATICA EXAMENULUI DE REATESTARE A COMPETENŢELOR PROFESIONALE SPECIALITATEA ASISTENT MEDICAL LABORATOR
TEMATICA_LABORATOR.pdf


TEMATICA PENTRU EXAMENUL DE REATESTARE A COMPETENŢELOR PROFESIONALE SPECIALITATEA ASISTENT MEDICAL DE IGIENĂ ŞI SĂNĂTATE PUBLICĂ
TEMATICA IGIENA SI SANATATE PUBLICA.pdf


TEMATICA PENTRU EXAMENUL DE REATESTARE A COMPETENŢELOR PROFESIONALE SPECIALITATEA ASISTENT MEDICAL BALNEOFIZIOKINETOTERAPIE ŞI RECUPERARE MEDICALĂ
TEMATICA_BFKT.pdf


TEMATICA PENTRU EXAMENUL DE REATESTARE A COMPETENŢELOR PROFESIONALE SPECIALITATEA ASISTENT MEDICAL DE FARMACIE
TEMATICA_FARMACIE-2.pdf


TEMATICA PENTRU EXAMENUL DE REATESTARE A COMPETENŢELOR PROFESIONALE ASISTENT MEDICO- SOCIAL
TEMATICA ASIST. MEDICO SOCIAL.pdf


Hotărâre privind aprobarea Programului naţional de pregătire a infirmierelor
M.OF_program_infirmiere.pdf


Documente necesare întocmirii dosarului de recunoaştere a diplomelor, a certificatelor şi a titlurilor de asistent medical generalist, de  moaşă şi de asistent medical, eliberate de un stat membru al Uniunii Europene, de un stat apartinând spaţiului economic european sau de Confederaţia elveţiană.
DOCUMENTE_NECESARE.doc


METODOLOGIA DE ORGANIZARE ŞI DESFĂŞURARE A STAGIULUI DE ADAPTARE ŞI A PROBEI DE APTITUDINI MĂSURILE COMPENSATORII ÎN VEDEREA RECUNOAŞTERII PROFESIONALE ÎN ROMÂNIA.
METODOLOGIE_ORGANIZARE.docx


ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ Nr. 144 din 28 octombrie 2008 privind exercitarea profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moaşă şi a profesiei de asistent medical, precum şi organizarea şi funcţionarea Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România.
ORDON_URGENTA_144.pdf


Regulament privind organizarea şi desfăşurarea activităţii Comisiei naţionale/teritoriale de etică şi deontologie a Ordinului asistenţilor medicali generalişti, moaşelor şi asistenţilor medicali din România. Monitorul Oficial nr.62/27ian/2010, partea I.
REGULAM_COMISIEI_DE_ETICA.pdf


METODOLOGIA de reatestare a competenţei profesionale a asistenţilor medicali generalişti, moaşelor şi a asistenţilor medicali. Monitorul Oficial nr.58/26ian/2010, partea I.
METODOLOGIE_REATESTARE.pdf


HOTĂRÂRE privind stabilirea cuantumului cotizaţiei de membru al OAMGMAMR. Monitorul Oficial nr.58/26ian/2010, partea I.
HOT_CUANTUM_COTIZATIE.pdf


Lege nr. 307 din 28/06/2004 privind exercitarea profesiei de asistent medical şi a profesiei de moaşă, precum şi organizarea si funcţionarea Ordinului Asistenţilor Medicali şi Moaşelor din România
Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 578 din 30/06/2004.
LEGEA_NR_307.pdf


Lege nr. 461 din 18/07/2001 privind exercitarea profesiunii de asistent medical, înfiintarea, organizarea si functionarea Ordinului Asistentilor Medicali din România Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 425 din 31/07/2001.
LEGEA_NR_461.pdf