TEMATICA EXAMENULUI DE REATESTARE A COMPETENŢELOR PROFESIONALE SPECIALITATEA ASISTENT MEDICAL GENERALIST
TEMATICA ASISTENT MEDICAL GENERALIST.pdf


TEMATICA EXAMENULUI DE REATESTARE A COMPETENŢELOR PROFESIONALE SPECIALITATEA RADIOLOGIE
TEMATICA_RADIOLOGIE.pdf


TEMATICA EXAMENULUI DE REATESTARE A COMPETENŢELOR PROFESIONALE SPECIALITATEA OBSTETRICĂ-GINECOLOGIE
TEMATICA_GINECOLOGIE.pdf


TEMATICA EXAMENULUI DE REATESTARE A COMPETENŢELOR PROFESIONALE SPECIALITATEA NUTRIŢIE – DIETETICĂ
TEMATICA_DIETETICA.pdf


TEMATICA EXAMENULUI DE REATESTARE A COMPETENŢELOR PROFESIONALE SPECIALITATEA ASISTENT MEDICAL LABORATOR
TEMATICA_LABORATOR.pdf


TEMATICA PENTRU EXAMENUL DE REATESTARE A COMPETENŢELOR PROFESIONALE SPECIALITATEA ASISTENT MEDICAL DE IGIENĂ ŞI SĂNĂTATE PUBLICĂ
TEMATICA IGIENA SI SANATATE PUBLICA.pdf


TEMATICA PENTRU EXAMENUL DE REATESTARE A COMPETENŢELOR PROFESIONALE SPECIALITATEA ASISTENT MEDICAL BALNEOFIZIOKINETOTERAPIE ŞI RECUPERARE MEDICALĂ
TEMATICA_BFKT.pdf


TEMATICA PENTRU EXAMENUL DE REATESTARE A COMPETENŢELOR PROFESIONALE SPECIALITATEA ASISTENT MEDICAL DE FARMACIE
TEMATICA_FARMACIE-2.pdf


TEMATICA PENTRU EXAMENUL DE REATESTARE A COMPETENŢELOR PROFESIONALE ASISTENT MEDICO- SOCIAL
TEMATICA ASIST. MEDICO SOCIAL.pdf


Hotărâre privind aprobarea Programului naţional de pregătire a infirmierelor
M.OF_program_infirmiere.pdf


Documente necesare întocmirii dosarului de recunoaştere a diplomelor, a certificatelor şi a titlurilor de asistent medical generalist, de  moaşă şi de asistent medical, eliberate de un stat membru al Uniunii Europene, de un stat apartinând spaţiului economic european sau de Confederaţia elveţiană.
DOCUMENTE_NECESARE.doc


METODOLOGIA DE ORGANIZARE ŞI DESFĂŞURARE A STAGIULUI DE ADAPTARE ŞI A PROBEI DE APTITUDINI MĂSURILE COMPENSATORII ÎN VEDEREA RECUNOAŞTERII PROFESIONALE ÎN ROMÂNIA.
METODOLOGIE_ORGANIZARE.docx


ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ Nr. 144 din 28 octombrie 2008 privind exercitarea profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moaşă şi a profesiei de asistent medical, precum şi organizarea şi funcţionarea Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România.
ORDON_URGENTA_144.pdf


Regulament privind organizarea şi desfăşurarea activităţii Comisiei naţionale/teritoriale de etică şi deontologie a Ordinului asistenţilor medicali generalişti, moaşelor şi asistenţilor medicali din România. Monitorul Oficial nr.62/27ian/2010, partea I.
REGULAM_COMISIEI_DE_ETICA.pdf


METODOLOGIA de reatestare a competenţei profesionale a asistenţilor medicali generalişti, moaşelor şi a asistenţilor medicali. Monitorul Oficial nr.58/26ian/2010, partea I.
METODOLOGIE_REATESTARE.pdf


HOTĂRÂRE privind stabilirea cuantumului cotizaţiei de membru al OAMGMAMR. Monitorul Oficial nr.58/26ian/2010, partea I.
HOT_CUANTUM_COTIZATIE.pdf


Lege nr. 307 din 28/06/2004 privind exercitarea profesiei de asistent medical şi a profesiei de moaşă, precum şi organizarea si funcţionarea Ordinului Asistenţilor Medicali şi Moaşelor din România
Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 578 din 30/06/2004.
LEGEA_NR_307.pdf


Lege nr. 461 din 18/07/2001 privind exercitarea profesiunii de asistent medical, înfiintarea, organizarea si functionarea Ordinului Asistentilor Medicali din România Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 425 din 31/07/2001.
LEGEA_NR_461.pdf


Termen de eliberare documente

Eliberarea certificatelor de membru si a avizelor anuale pentru exercitarea profesiei se va face in termen de maxim 30 de zile lucratoare de la transmiterea pe e-mail a tuturor documentelor numai pe e-mailul titularului de drept (conform acordului pentru procesarea datelor semnat olograf). Termenul a fost extins datorita numarului mare de solicitari.

Foaia de varsamant pentru plata cotizatiei se va transmite pe e-mailul titularului in termen de 7 zile de la inregistrarea cererii solicitantului.

Avizul anual de libera practica se va elibera numai daca sunt indeplinite conditiile conform legislatiei in vigoare.

Eliberarea adeverintelor pentru participare la concurs/examen se va face in termen de 3 zile lucratoare de la transmiterea tuturor documentelor necesare.In cazul in care una din conditii nu este indeplinita dosarul/e-mailul se considera respins (titularul va primi e-mail de respingere), reluandu-se procedura la cererea solicitantului dupa completarea dosarului - se va transmite un nou e-mail.

ATENTIE: Toate solicitarile si documentele transmise pe e-mailul filialei vor fi inregistrate numai de LUNI pana JOI, in intervalul 10.00-16.00.

Vineri este zi speciala pentru reprezentantii desemnati din partea unitatilor sanitare din judetul Constanta.

Tot ce se transmite in afara intervalului mai sus mentionat va fi inregistrat cu ziua urmatoare lucratoare.

OAMGMAMR FIL. CONSTANTA 
STR. MIHAI VITEAZUL NR. 81
FAX 0241660455