Anunt Important Reavizare 2020
mai 16, 2020
Documente Inscriere OAMGMAMR
mai 16, 2020

Anunt procedura eliberare documente online 2020

ÎN ATENŢIA MEMBRILOR OAMGMAMR FILIALA CONSTANȚA

 Având în vedere:

  • Decretul Președintelui României privind instituirea stării de urgență, pentru o perioada de 30 de zile, pe teritoriul României începând cu data de 16.03.2020, urmare evoluției situației epidemiologice determinată de răspândirea COVID-19 la nivelul țării, precum și măsurile luate de către Comitetul Național pentru Situații Speciale de Urgență pentru protejarea populației și pentru evitarea răspândirii COVID-19,
  • Faptul că activitatea desfășurată de către Ordinul Asistentilor Medicali Generalisti, Moaselor si Asistentilor Medicali din România fialiala Constanta este majoritară cu publicul,

In vederea protejării persoanelor implicate și evitării răspândirii COVID-19 OAMGMAMR FILIALA CONSTANTA a dispus următoarele:

  1. Suspendarea programului cu publicul începând cu data de 16 martie 2020, până la o dată ce va fi anunțată ulterior. 
  2. Activitatea de eliberare a Avizului anual pentru autorizarea exercitarii profesiei valabil in anul 2020 se prelungeste și după data de 31.03.2020 și se va realiza exclusiv online. Termenul va fi prelungit în funcție de evoluția pandemiei.
  3. Continuarea procesului de eliberare a documentelor necesare profesării legale pe teritoriul României (certificat de membru, aviz anual pentru autorizarea exercitarii profesiei, adeverința participare concurs/angajare, transfer) se va face EXCLUSIV online, prin intermediul adresei de e-mail oamr_cta2004@yahoo.com.

Membrii Filialei Constanța vor scana și transmite în format pdf. documentele necesare eliberarii oricarui document solicitat utilizand FORMULARELE TIPIZATE și afișate pe site. (tot ce se va transmite in format poza sau ilizibil nu va fi luat in considerare)

Cererea de solicitare a eliberării oricarui document necesar se va completa INTEGRAL și LIZIBIL cu pix cu pasta albastra (NUMAI CU MAJUSCULE ) apoi, semna și scana împreună cu celelalte documente in format pdf., și se vor transmite pe adresa de email a filialei: oamr_cta2004@yahoo.com, împreună cu copii ale documentelor necesare eliberării actelor solicitate, cu mențiunea ”conform cu originalul” semnate de titular.

Calculul cotizatiei de membru pentru asistentii medicali care isi exercita profesia in regim salarial se face in baza extrasului din Revisal (Raport per salariat) semnat, ștampilat și datat de către angajator transmis in format pdf. (excepție fac asistenții medicali din unitățile sanitare pentru care se virează cotizația de membru lunar). Plata cotizatiei se va face prin virament în contul specificat pe foia de vărsământ transmisă dupa prelucrarea Extrasului REVISAL.

Pentru asistentii medicali care exercita profesia in regim independent, cotizatia de membru se va calcula in baza unei declaratii pe propria raspundere privind statutul profesional.

  • După verificarea cererii și a documentelor trimise de solicitant, dacă acestea îndeplinesc condițiile legale de obținere, Secretariatul OAMGMAMR CONSTANȚA va trimite online documentul solicitantului prin e-mail, în format pdf.

Membrii nou inscrisi in aceasta perioada au obligatia depuneri in format fizic a tuturor documentelor conform legislatiei in vigoare, la sediul filialei Constanta, in momentul ridicarii Certificatului de membru in original. In cazul in care aceste documente nu corespund nu se va elibera certificatul de membru.

  • Procedura de reatestare a competentei profesionale este suspendata pe toata perioada starii de urgenta instituita.
  • Membrii OAMGMAMR filiala Constanta care nu au ridicat avizul anual 2020 de la sediul filialei il pot solicita in format electronic la adresa de e-mail: oamr_cta2004@yahoo.com mentionand datele de identificare ale acestora: nume, prenume, CNP, seria si nr. certificatului de membru. Exceptie fac dosarele transmise prin reprezentantii unitatilor sanitare.

Perioada pentru care se aplică măsurile comunicate de către OAMGMAMR filiala Constanta pentru limitarea răspândirii infecției provocate de COVID-19, se prelungește pe toată perioada instituirii stării de urgență, respective starii de alerta .

Având în vedere prevederile din Hotararea Guvernului României Nr. 24 din 14.05.2020 privind aprobarea instituirii stării de alertă la nivel național și a măsurilor de prevenire și control a infecțiilor, în contextul situației epidemiologice generate de virusul SARS CoV-2, activitatea cu publicul la OAMGMAMR filiala Constanta se va desfășura exclusiv ONLINE pe perioada stării de alertă, cu posibilitatea prelungirii.

Fiecare asistent medical care transmite un email organizatiei sa scrie la subiect cel putin numele complet si obiectul solicitarii de Ex: “Popescu Ion” – Cerere aviz 2020  iar in corpul mesajului sa-si dea toate datele de indentificare! 

E-mail-urile care nu respecta procedura mai sus mentionata nu vor fi procesate.

Formulare tipizate:

            Linkuri utile:

MULȚUMIM PENTRU ÎNTELEGERE ȘI SUPORT!

Termen de eliberare documente

Eliberarea certificatelor de membru si a avizelor anuale pentru exercitarea profesiei se va face in termen de maxim 30 de zile lucratoare de la transmiterea pe e-mail a tuturor documentelor numai pe e-mailul titularului de drept (conform acordului pentru procesarea datelor semnat olograf). Termenul a fost extins datorita numarului mare de solicitari.

Foaia de varsamant pentru plata cotizatiei se va transmite pe e-mailul titularului in termen de 7 zile de la inregistrarea cererii solicitantului.

Avizul anual de libera practica se va elibera numai daca sunt indeplinite conditiile conform legislatiei in vigoare.

Eliberarea adeverintelor pentru participare la concurs/examen se va face in termen de 3 zile lucratoare de la transmiterea tuturor documentelor necesare.In cazul in care una din conditii nu este indeplinita dosarul/e-mailul se considera respins (titularul va primi e-mail de respingere), reluandu-se procedura la cererea solicitantului dupa completarea dosarului - se va transmite un nou e-mail.

ATENTIE: Toate solicitarile si documentele transmise pe e-mailul filialei vor fi inregistrate numai de LUNI pana JOI, in intervalul 10.00-16.00.

Vineri este zi speciala pentru reprezentantii desemnati din partea unitatilor sanitare din judetul Constanta.

Tot ce se transmite in afara intervalului mai sus mentionat va fi inregistrat cu ziua urmatoare lucratoare.

OAMGMAMR FIL. CONSTANTA 
STR. MIHAI VITEAZUL NR. 81
FAX 0241660455