“Acces la formare profesională continuă pentru angajații din sectorul sanitar-PROSANIT
mai 23, 2014
CRITERII DE SELECŢIE ÎN GRUPUL ŢINTĂ al proiectului Dezvoltarea competenţelor profesionale pentru femeile din sistemul sanitar, pe o piaţă inclusivă a muncii – FEMIN
iunie 1, 2014

Selecţia în grupul ţintă al proiectului: „Dezvoltarea competenţelor profesionale pentru femeile din sistemul sanitar, pe o piaţă inclusivă a muncii – FEMIN”

ANUNŢ

Selecţia în grupul ţintă al proiectului:

„Dezvoltarea competenţelor profesionale pentru femeile din sistemul sanitar, pe o piaţă inclusivă a muncii – FEMIN”

– Filiala CONSTANŢA –

 

Ordinul Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România, vă aduce la cunoștință faptul că, în perioada 28 mai – 15 iulie 2014, încep înscrierile în grupul țintă al proiectului cu titlul: „Dezvoltarea competenţelor profesionale pentru femeile din sistemul sanitar, pe o piaţă inclusivă a muncii – FEMIN”, POSDRU/144/6.3/S/128729, proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013: Investeşte în oameni!

În cadrul proiectului, vor fi selectate 600 de femei angajate în sistemul sanitar din care 75 de femei din judeţul Constanţa, pentru care se facilitează accesul la o piaţă inclusivă a muncii, prin dobândirea de calificări complementare profesiei pe care o deţin.

Astfel, grupul ţintă selectat din judeţul Constanţa va avea posibilitatea să participe GRATUIT în cadrul proiectului la unul din cele două programe de formare profesională în perioada septembrie – decembrie 2014, pentru calificările de baby-sitter (1 grupă/25 persoane) și îngrijitor bătrâni la domiciliu (2 grupe/25 persoane).

De asemenea, 15 femei cu vârste peste 45 de ani selectate din cele 75 de persoane participante la cursurile de calificare vor participa în perioada iunie-iulie 2015 şi la programe de formare profesională pentru dezvoltarea abilităţilor TIC (1 grupă /15 persoane).

În urma evaluării cunoştinţelor dobândite de participanţi la programele de calificare prin desfăşurarea testelor/examenelor aferente fiecărei calificări în parte, participanţii vor fi certificaţi cu diplome de absolvire a programului de formare, recunoscute la nivel naţional, eliberate de ANC. Numai persoanele certificate din grupul ţintă vor primi la finalizarea cursurilor o subvenţie în valoare de 600 lei /persoană, o singură dată şi va fi condiţionată de participarea persoanelor la orele de curs de teorie (120 de ore) şi practică (240 de ore) în afara orelor de program, cât şi de promovarea examenului aferent şi obţinerea certificatului de calificare.

În grupul țintă se pot înscrie femei angajate din sectorul sanitar care îndeplinesc criteriile de selecție şi eligibilitate stabilite, în limita locurilor disponibile stabilite.

Dosarul de înscriere se depune la sediul filialei OAMGMAMR Constanţa.

Persoanele care vor fi selectate pentru a face parte din grupul ţintă vor participa şi la 2 ateliere de lucru în perioada 01 – 31 ianuarie 2015, ce vor viza studierea percepţiei grupului ţintă asupra problematicii egalităţii din perspectiva posibilităţilor de dezvoltare a carierei în condiţiile unui echilibru între viaţa de familie şi cea privată.

Totodată, 4 femei vor participa la o vizită de lucru la partenerul transnațional în Madrid (Spania), pentru schimb de bune practici în domeniul egalității de gen.

Metodologia şi criteriile de selecţie pentru includerea în grupul țintă, precum și lista documentelor care trebuie completate/furnizate de către angajaţii din sectorul sanitar, sunt afișate la avizierul filialei judeţene OAMGMAMR şi postate pe site-ul beneficiarului, www.oamr.ro.

 

Raluca Cheptănaru

Expert promovare proiect