“Acces la formare profesională continuă pentru angajații din sectorul sanitar-PROSANIT”
mai 23, 2014
Selecţia în grupul ţintă al proiectului: „Dezvoltarea competenţelor profesionale pentru femeile din sistemul sanitar, pe o piaţă inclusivă a muncii – FEMIN”
iunie 1, 2014

“Acces la formare profesională continuă pentru angajații din sectorul sanitar-PROSANIT

“Acces la formare profesională continuă pentru angajații din sectorul sanitar-PROSANIT

POSDRU/164/2.3/S/138111

 

Criteriile de eligibilitate a participantului in procesul de selectie sunt urmatoarele:

 

v      Sa nu fi participat la aceleasi activitati ale proiectului pe nici un alt proiect cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013: “Investeste in Oameni !”;

v      Este angajat in sectorul sanitar (exclusiv persoane fizice autorizate sa desfasoare activitati economice in mod independent, intreprinderi familiale si individuale)

v      Este absolvent, cu examen de diploma, a unei institutii de invatamant;

v      Este de acord cu utilizarea si prelucrarea datelor personale furnizate in Declaratia pe propria raspundere

v      Este de acord sa nu participe in timpul orelor de program la activitatile proiectului

v      Va avea disponibilitatea de a participa la toate activitatile din proiect pentru care a fost selectat.

v      Este cetatean UE cu domiciliu sau resedinta legala in Romania

 

Documente participantului necesare inscrierii in grupul tinta:

 

v      Formular de inregistrare a grupului tinta-completat corect si semnat (in original) Anexa 1.

v      Declaratia pe propria raspundere-semnata si datata (in original) Anexa 2;

v      Adeverința de la locul de munca (care sa ateste faptul ca persoana este angajata intr-o unitate sanitara); in original

v      Diploma de studii (in copie, ultima diploma obtinuta in sistemul de invatamant);

v      Certificat de nastere (in copie)

v      Certificatul de casatorie – dupa caz, hotarare judecatoreasca de divort)- in copie,

v      C.I valabil (in copie);

 

Validarea selectiei grupului tinta pentru participarea la programul de consiliere si orientare profesionala 

 

Pentru validarea selectiei celor 750 de persoane, angajati in sistemul sanitar, se vor analiza dosarele respectand toate conditiile de inscriere prevazute in metodologia de inscriere.

 

In cadrul metodologiei si a procedurii, au fost introduse criterii de departajare a persoanelor inscrise pentru situatiile in care solicitarile de inscriere vor fi mai mari decat numarul limita alocat pentru fiecare grupa si judet.

 

Se vor aplica urmatoarele criterii de departajare:

v      Ordinea inregistrarii dosarului de inscriere in Registru de intrari dosare  – din cadrul filialei  OAMGMAMR, participantii vor fi inscrisi in limita locurilor disponibile pe judet;

v      Nivelul studiilor – un avantaj vor prezenta persoanele angajate in sistemul sanitar cu studii primare, gimnaziale si liceale: pentru calificare baby-sitter si ingrijitor batrani la domiciliu – necesar minim 4 clase, iar pentru ingrijitor bolnavi la domiciliu – necesar minim 10 clase

v      Nivel scazut de calificare/incadrare la locul de munca conform cod COR prezinta de asemenea un avantaj

v      Respectarea criteriului de gen (90% femei)

v      Respectarea criteriului numeric – 750 de angajati din domeniul sanitar

 

Recrutarea va avea in vedere angajatii din sistemul sanitar care nu detin un certificat de calificare eliberat de ANC pentru calificarile livrate in proiect.

Download Fisier – Criterii selectie