Selecţia în grupul ţintă al proiectului: „Dezvoltarea competenţelor profesionale pentru femeile din sistemul sanitar, pe o piaţă inclusivă a muncii – FEMIN”
iunie 1, 2014
Anunţ angajare iunie 2014!
iunie 11, 2014

CRITERII DE SELECŢIE ÎN GRUPUL ŢINTĂ al proiectului Dezvoltarea competenţelor profesionale pentru femeile din sistemul sanitar, pe o piaţă inclusivă a muncii – FEMIN

CRITERII DE SELECȚIE ÎN GRUPUL ȚINTĂ

al proiectului

 

Dezvoltarea competenţelor profesionale pentru femeile din sistemul sanitar,

pe o piaţă inclusivă a muncii – FEMIN

POSDRU/144/6.3/S/128729

 

FILIALA CONSTANŢA

  1. Documentele necesare înscrierii în grupul ţintă:

v      Formular de înregistrare a grupului ţintă-completat corect şi semnat (în original) Anexa 1.

v      Declaraţia pe propria răspundere-semnată şi datată (în original) Anexa 2;

v      Adeverința de la locul de muncă (care să ateste faptul că persoana este angajată într-o unitate sanitară); valabilă! ( în original);

v      Diploma de studii (în copie, ultima diplomă obţinută în sistemul de învăţământ);

v      Certificat de naştere (în copie);

v      Certificat de casătorie – după caz, hotărâre judecătorească de divorţ)- în copie;

v      C.I valabilă (în copie);

 

II. Criteriile de eligibilitate a participantelor în procesul de selecţie:

v      Să nu fi participat la aceleaşi activităţi ale proiectului pe niciun alt proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013: “Investeşte în Oameni !”;

v      Este angajată într-o unitate sanitară;

v      Este absolventă, cu examen de diplomă, a unei instituţii de învăţământ;

v      Este de acord cu utilizarea şi prelucrarea datelor personale furnizate în Declaraţia pe propria răspundere;

v      Este de acord să nu participe în timpul orelor de program la activităţile proiectului;

v      Va avea disponibilitatea de a participa la toate activităţile din proiect pentru care a fost selectată;

v     Este cetăţean UE cu domiciliul sau reşedinţa legală în România;

v      Ordinea înregistrării dosarului de înscriere în Registrul de intrări dosare – filială OAMGMAMR Constanţa, participanţii vor fi înscrişi în limita locurilor disponibile pe judeţ;

v      Nivelul studiilor – un avantaj vor prezenta persoanele angajate în sistemul sanitar cu studii primare, gimnaziale şi liceale: pentru calificare baby-sitter şi îngrijitor bătrâni la domiciliu – necesar minim 4 clase;

v      Nivel scăzut de calificare/încadrare la locul de muncă conform cod COR prezintă de asemenea un avantaj;

v      Respectarea criteriului de gen (100% femei);

v      Respectarea criteriului de vârstă (15 femei cu vârste peste 45 de ani, valabil numai pentru cursurile TIC);

v      Respectarea criteriului numeric (75 de femei angajate din domeniul sanitar).

 

În cazul dosarelor depuse la sediul filialei din care lipsesc unul sau mai multe documente, acestea vor fi înregistrate cu număr de ordine cu menţiunea dosar incomplet şi cu termen de completare de 3 zile lucrătoare de la data înregistrării dosarului. După expirarea acestui termen dosarul incomplet va fi considerat invalid. Persoana al cărui dosar este considerat invalid dupa expirarea celor 3 zile poate fi reînscrisă cu un dosar complet primind un alt număr de înregistrare în limita locurilor rămase disponibile.

Validarea dosarelor se realizează la sediul de implementare a proiectului din Bucureşti, iar lista cu persoanele înscrise în grupul ţintă va fi comunicată filialei şi urmând a fi postată la avizier şi pe site-ul filialei Constanţa.

Angajatele selectate în grupul ţintă al proiectului care pe parcursul desfăşurării activităţilor abandonează activităţile în care au fost selectate, nu pot fi înlocuite cu o altă persoană şi nici nu vor putea relua activităţile pentru care au fost selectate.

 

NOTA:

Nu se pot înscrie persoanele angajate în unităţi aflate în subordinea:

v   autorităţilor administraţiei publice centrale (Guvern, ministere, autorităţi administrative autonome);

v   autorităţilor administraţiei publice locale (consilii locale, primării, consiliul general/ judeţean);

v   organizaţii ale societăţii civile (organizaţii neguvernamentale, organizaţii comunitare, asociaţii profesionale, organizaţii politice, cluburi civice, sindicate, organizaţii filantropice, cluburi sociale şi sportive, instituţii culturale, organizaţii religioase, mişcări ecologiste, media);

Raluca Cheptănaru

Expert promovare proiect