Buletin de știri | Consiliul European al Asistenților Medicali
septembrie 29, 2021
Rezultatele întâlnirii trimestriale a Comitetului Consultativ al Centrul european de excelență pentru cercetare în domeniul educației medicale continue
septembrie 30, 2021

PROCEDURĂ ELIBERARE AVIZ ANUAL PENTRU EXERCITAREA PROFESIEI – 2022

PROCEDURĂ ELIBERARE AVIZ ANUAL PENTRU AUTORIZAREA EXERCITĂRII PROFESIEI – 2022

Conform prevederilor Hotărârii nr.5 din 11.03.2020 ( link https://oamgmamr-constanta.ro/anunt-privind-eliberarea-avizului-anual-dupa-ridicarea-starii-de-urgenta/) a Consiliului Național al OAMGMAMR avizul anual se eliberează la cerere, la data începerii activităţii profesionale sau în ultimul trimestru al anului in curs pentru anul următor, dacă sunt îndeplinite condiţiile prevăzute de reglementările legale în vigoare.

Începând cu data de 01.10.2021 OAMGMAMR filiala CONSTANȚA va derula activitatea de eliberare a Avizului anual – 2022 pentru autorizarea exercitării profesiei de asistent medical generalist/ asistent medical/ moaşă.

În vederea protejării persoanelor implicate și evitării răspândirii COVID-19, activitatea la sediul OAMGMAMR Filiala Constanta rămâne suspendată, iar procedura de eliberare a avizului anual pentru autorizarea exercitării profesiei valabil in anul 2022 se va desfășura exclusiv online.

Avizul anual se obține transmițând pe e-mail-ul oficial al filialei Constanța: oamr_cta2004@yahoo.com următoarele documente scanate în format pdf:

  1. Cerere solicitare aviz 2022 Descarcă cerere aviz 2022
  2. Polița de asigurare civilă pentru greșeli în activitatea profesională pentru perioada 01.01.2022 – 31.12.2022 pe care se va înscrie mențiunea conform cu originalul și se va semna;
  3. Extras din Revisal (Raport per salariat) semnat, ștampilat și datat de către angajator (excepție fac asistenții medicali din unitățile sanitare care virează cotizația de membru lunar). Valabilitatea Revisalului este de 10 zile de la data emiterii; Foaia de vărsământ pentru plata cotizației se va transmite pe e-mailul titularului în termen de 7 zile de la înregistrarea cererii solicitantului.
  4. Copie carte de identitate pentru actualizarea datelor în Registrul Unic;
  5. Documente privind locul/(rile) de muncă: (CIM/ Decizie Încetare CIM/Act Adiţional prelungire CIM) – numai în cazul în care de la obținerea ultimului aviz s-au produs modificări;
  6. Pentru cei care au absolvit o nouă formă de studii în specialitate sau o nouă specializare se va depune copie legalizată după diploma de studii;
  7. Documente privind alte modificări nedeclarate: schimbare nume (căsătorie, divorț).
  8. Certificat Medical tip A5 – numai pentru asistenții medicali pensionari.

În vederea eliberării avizului anual 2022 obligativitatea acumulării numărului minim de 30 credite de educaţie profesională continuă o au asistenții medicali care au profest mai mult de 6 luni in anul 2021. Conform metodologiei EMC cursul de resuscitare cardiorespiratorie și cursul de specialitate nu mai sunt obligatorii.

Membrii OAMGMAMR care la data solicitării nu îndeplinesc condițiile necesare acordării avizului și care solicită avizul dupa 31 decembrie 2021, eliberarea avizului anual pentru exercitarea profesiei se va face cu valabilitate doar de la data solicitării și îndeplinirii tuturor condiţiilor legale.

Documentele se transmit on-line numai în format scanat pdf. lizibil conform procedurii (nu poze).

 La transmiterea electronica se va scrie in mod obligatoriu la subiectul e-mail-ului NUMELE SOLICITANTULUI….primind automat confirmarea de primire. E-mail-urile care nu respectă procedura mai sus menționată nu sunt procesate.

În cazul în care una din condiții nu este îndeplinită dosarul/e-mail-ul se consideră RESPINS (titularul  va primi e-mail de respingere în care se va specifica ce criteriu nu îndeplinește).

Dosarul se VALIDEAZĂ după ce solicitantul va transmite/îndeplini criteriul specificat în email-ul de respingere. La transmiterea documentului solicitat in completare, la subiectul e-mail-ului se va scrie REDEPUNERE și NUMELE SOLICITANTULUI

ATENȚIE!!!

Toate solicitările și documentele transmise pe e-mail-ul filialei vor fi înregistrate numai de LUNI pana JOI, în intervalul 10.00-16.00.

Vineri este zi speciala pentru reprezentanții desemnați din partea unităților sanitare din județul Constanța.

Tot ce se transmite în afara intervalului mai sus menționat va fi înregistrat cu ziua următoare lucrătoare.

          Eliberarea avizului anual pentru autorizarea exercitării profesiei pentru anul 2022 se va face în termen de 30 zile lucrătoare de la primirea și  indeplinirea tuturor condițiilor de eligibilitate conform legislației în vigoare. (Termenul a fost extins datorită numarul mare de solicitări).

Avizul se va transmite numai pe e-mail-ul titularului de drept/reprezentantului (desemnat de angajator în cazul unităților sanitare) – conform acordului pentru procesarea datelor semnat olograf.

          Pentru operativitate și micsorarea timpului de răspuns vă rugăm să respectați procedura menționată mai sus și să transmiteți numai documentele solicitate, în format scanat pdf. lizibil pe fond alb- nu poze.

E-mail-urile care nu conțin date de identificare ale solicitantului sau conțin întrebări sub forma: Am trimis corect? Este complet dosarul? Mai este nevoie de ceva?… NU SUNT LUATE ÎN CONSIDERARE.

Toate e-mail-urile/solicitările se vor procesa numai în ordinea transmiterii.

Exercitarea profesiei în regim independent PFI: Asistenții medicali care exercită profesia în baza unui contract de colaborare/prestări servicii cu o unitate sanitară (regim de stat și privat), pentru avizarea anuala 2022 vor atașa contractul de prestări servicii valabil pe parcursul anului 2022/act adițional de prelungire contract și adeverință de unde să reiasă faptul că desfășoară activitatea în baza contractului și în anul 2022, pentru calcul cotizației de membru. Restul documentelor fiind cele prezentante mai sus. Cererile pentru avizul în regim independent se transmit numai INDIVIDUAL – NU PRIN REPREZENTANT!!!

Polița de asigurare de răspundere civilă pentru greşeli în activitatea profesională (asigurare de malpraxis) se incheie obligatoriu pentru perioada 01.01.2022 – 31.12.2022.

Valoarea minimă a riscului asigurat este:

a) asistenţii medicali generalişti, moaşele şi asistenţii medicali care exercită profesia în unităţi sanitare cu paturi, centre de primire urgenţe și unităţi de primiri urgenţe, serviciu de ambulanţe, echivalentul în lei al sumei de 10.000 euro;

b) asistenţii medicali generalişti, moaşele şi asistenţii medicali care exercită profesia în unităţi de medicină primară, ambulatorii, cabinete medicale individuale,  laboratoare, echivalentul în lei,  al  sumei de 4.000 euro;

c) asistenţii de farmacie, asistenţii medicali specialitatea igienă şi sănătate publică şi asistenţii care îşi desfăşoară activitatea în institute/secţii de medicină legală, echivalentul în lei al sumei de 2.000 euro.

d) 20.000 euro pentru asistenții medicali care își desfășoară activitatea în regim independent (persoană fizică independentă-PFI sau ca titulari ai cabinetelor individuale de practică independentă)

Limita minimă a asigurării se determină pentru o perioadă de un an calendaristic.