Ghid de nursing
iunie 17, 2012
Teste pentru asistenţi medicali
iunie 17, 2012

Nutriţie şi dietetică

Ca în oricare din ramurile medicale, concepţiile în nutriţie şi dietetică şi aplicaţiile lor practice au evoluat considerabil în ultimii ani.

În programul european al OMS pentru pregătirea în îngrijiri de sănătate şi asistenţa naşterii (WHO European Strategy for Nursing and Midwifery Education) 2001 sunt prevăzute noţiuni şi probleme de nutriţie şi dietetică în mai multe module ale planului de învăţământ. Asemenea noţiuni apar în programa analitică privind sănătatea nou-născutului şi a sugarului, în modulul referitor la îngrijirea copiilor sănătoşi şi bolnavi, în programa privind aspectele şi condiţiile unui mod mai sănătos de a trăi, în care ocupă chiar o pondere deosebită. Date şi teme referitoare la nutriţie mai apar în modulul consacrat adolescenţei, în cel care se ocupă de sănătatea optimă la vârsta adultă, în planul de predare şi însuşire a ştiinţelor biologice etc.

Amploarea care se dă problemelor de nutriţie în toate programele analitice menţionate justifică necesitatea acestui îndreptar adus la zi cu informaţiile noi din domeniu şi a cărui utilitate în munca asistentei medicale nu poate fi contestată.

Autorii:

Prof. Dr. Crin Marcean,
Dr. Vladimir Mihăilescu

Semnatarii volumului au cedat OAMGMAMR toate drepturile de autor.

Termen de eliberare documente

Eliberarea certificatelor de membru si a avizelor anuale pentru exercitarea profesiei se va face in termen de maxim 30 de zile lucratoare de la transmiterea pe e-mail a tuturor documentelor numai pe e-mailul titularului de drept (conform acordului pentru procesarea datelor semnat olograf). Termenul a fost extins datorita numarului mare de solicitari.

Foaia de varsamant pentru plata cotizatiei se va transmite pe e-mailul titularului in termen de 7 zile de la inregistrarea cererii solicitantului.

Avizul anual de libera practica se va elibera numai daca sunt indeplinite conditiile conform legislatiei in vigoare.

Eliberarea adeverintelor pentru participare la concurs/examen se va face in termen de 3 zile lucratoare de la transmiterea tuturor documentelor necesare.In cazul in care una din conditii nu este indeplinita dosarul/e-mailul se considera respins (titularul va primi e-mail de respingere), reluandu-se procedura la cererea solicitantului dupa completarea dosarului - se va transmite un nou e-mail.

ATENTIE: Toate solicitarile si documentele transmise pe e-mailul filialei vor fi inregistrate numai de LUNI pana JOI, in intervalul 10.00-16.00.

Vineri este zi speciala pentru reprezentantii desemnati din partea unitatilor sanitare din judetul Constanta.

Tot ce se transmite in afara intervalului mai sus mentionat va fi inregistrat cu ziua urmatoare lucratoare.

OAMGMAMR FIL. CONSTANTA 
STR. MIHAI VITEAZUL NR. 81
FAX 0241660455