Ghid legislativ pentru asistenţi medicali şi moaşe
iunie 17, 2012
Nutriţie şi dietetică
iunie 17, 2012

Ghid de nursing

Lucrarea ,,Ghid de nursing” pe care o propunem sub egida OAMMR, se doreşte a fi un reper important, util şi eficient în procesul de formare iniţială şi continuă a asistenţilor medicali.
Implicaţi activ în educaţia pentru sănătate a individului şi a comunităţii, asistenţii medicali desfăşoară o activitate ce presupune acumularea de cunoştinţe, atitudini şi deprinderi, în scopul menţinerii sau redobândirii sănătăţii.
Noutatea şi totodată valenţa practică a acestui ghid este dată de precizarea clară şi concretă a intervenţiilor asistentului medical în cadrul procesului de îngrijire a pacientului, accentuându – se rolul unic şi extrem de important al acestuia în cadrul echipei medicale.

În cadrul acestei lucrări am dorit să subliniem importanţa conceptului de ,,nursing”, ca fundament al activităţii asistenţilor medicali. Cunoaşterea şi însuşirea etapelor procesului de nursing permit asistentului medical planificarea, organizarea şi eficientizarea activităţii sale, având ca obiectiv principal creşterea calităţii îngrijirilor acordate, cu repercusiuni directe asupra evoluţiei pacientului.
Prin precizarea principiilor etice fundamentale ale procesului de nursing, lucrarea aduce un plus de noutate în peisajul lucrărilor medicale de specialitate adresate asistenţilor medicali.
Sperăm ca acest ghid să se dovedească a fi un sprijin operativ şi practic în instruirea şi perfecţionarea profesională a asistenţilor medical, aceasta reflectându-se în creşterea calităţii actului medical.

Autorii:

As. Med. Licenţiat Liliana Iordache,
As. Med. Licenţiat Mircea Timofte,
Dr. Nicolae Gheorghe
Dr. Gherghina Viorel.

Lucrarea a apărut la sfârşitul anului 2006, iar semnatarii volumului au cedat OAMMR drepturile de autor.