Consiliul Internațional al Asistenților Medicali aduce vocea asistenților medicali în cadrul Adunării Generale a ONU
septembrie 29, 2022
PROCEDURĂ ELIBERARE AVIZ ANUAL PENTRU EXERCITAREA PROFESIEI – 2023
septembrie 30, 2022

ICN susține planul OMS pentru extinderea forței de muncă din domeniul sănătății în Europa și solicită acțiuni urgente

Consiliul Internațional al Asistenților Medicali (ICN)  salută publicarea celui mai recent raport al Organizației Mondiale a Sănătății privind forța de muncă, în care se dezvăluie deficite pe care Hans Kluge, directorul regional al OMS pentru Europa, le descrie ca fiind o „bombă cu ceas”.

Raportul Health and Care Workforce in Europe: Time to Act (Forța de muncă pentru sănătate și îngrijire în Europa: timpul să acționăm”) evidențiază multe dintre problemele ridicate de către ICN încă de la începutul pandemiei, inclusiv în constatările raportului Sustain and Retain.(Susține și menține) Printre aceste probleme se numără îmbătrânirea forței de muncă din domeniul asistenței medicale, distribuirea inegală a asistenților medicali în regiune, incapacitatea guvernelor de a pregăti suficienți asistenți medicali, în loc să se bazeze pe recrutarea internațională și  ‘Efectul COVID,’ care a dus la creșterea numărului de absentări pe caz de boală, creșterea gradului de epuizare și a problemelor de sănătate mintală în rândul asistenților medicali, precum și la niveluri mai ridicate ale intenției de a părăsi profesia.  

Luând cuvântul în cadrul evenimentului de lansare a raportului, de la Tel Aviv, Israel, dl. Catton a declarat că acest raport oferă informații de bază despre forța de muncă din domeniul sănătății și al asistenței medicale din Europa și ar trebui să fie reprodus în toate regiunile OMS. Acesta evidențiază numeroasele presiuni și solicitări extreme la care sunt supuși asistenții medicali și alte categorii de personal, în acest moment. ICN susține pe deplin concluziile raportului, inclusiv planul său în zece puncte, care reprezintă un apel urgent către guverne, de a acționa imediat în vederea creșterii propriei forțe de muncă în domeniul asistenței medicale și al îngrijirii sănătății, astfel încât aceștia să poată fi suficienți pentru a răspunde nevoilor populației lor.

Raportul recunoaște obligația națiunilor de a spori accesul la îngrijiri de sănătate, însă vom putea menține și păstra forța de muncă în domeniul îngrijirilor și al asistenței medicale, doar dacă le sprijinim formarea și educația și dacă le facilităm progresul în carieră. Executivul a mai declarat că OMS trebuie să monitorizeze în mod regulat progresele înregistrate cu privire la Planul în zece puncte, prezentat mai jos, și să raporteze cu privire la realizarea acestuia.

Planul în zece puncte al OMS:

1. Alinierea educației la nevoile populației și la cerințele serviciilor de sănătate

2. Consolidarea dezvoltării profesionale, pentru a dota forța de muncă cu noi cunoștințe și competențe

3. Extinderea utilizării instrumentelor digitale care sprijină forța de muncă

4. Dezvoltarea unor strategii pentru recrutarea și menținerea lucrătorilor din domeniul sănătății în zonele rurale și izolate

5.  Crearea unor condiții de lucru care să promoveze un echilibru sănătos între viața profesională și cea personală

6. Protejarea sănătății și bunăstării mintale a forței de muncă 

7. Dezvoltarea capacității de conducere pentru guvernanța și planificarea forței de muncă

8. Îmbunătățirea sistemelor de informare în domeniul sănătății, pentru o mai bună colectare și analiză a datelor

9. Creșterea investițiilor publice în educația, dezvoltarea și protecția forței de muncă

10. Optimizarea utilizării fondurilor pentru politici inovatoare privind forța de muncă.

Articolul ICN susține planul OMS pentru extinderea forței de muncă din domeniul sănătății în Europa și solicită acțiuni urgente apare prima dată în OAMGMAMR.

Termen de eliberare documente

Eliberarea certificatelor de membru si a avizelor anuale pentru exercitarea profesiei se va face in termen de maxim 30 de zile lucratoare de la transmiterea pe e-mail a tuturor documentelor numai pe e-mailul titularului de drept (conform acordului pentru procesarea datelor semnat olograf). Termenul a fost extins datorita numarului mare de solicitari.

Foaia de varsamant pentru plata cotizatiei se va transmite pe e-mailul titularului in termen de 7 zile de la inregistrarea cererii solicitantului.

Avizul anual de libera practica se va elibera numai daca sunt indeplinite conditiile conform legislatiei in vigoare.

Eliberarea adeverintelor pentru participare la concurs/examen se va face in termen de 3 zile lucratoare de la transmiterea tuturor documentelor necesare.In cazul in care una din conditii nu este indeplinita dosarul/e-mailul se considera respins (titularul va primi e-mail de respingere), reluandu-se procedura la cererea solicitantului dupa completarea dosarului - se va transmite un nou e-mail.

ATENTIE: Toate solicitarile si documentele transmise pe e-mailul filialei vor fi inregistrate numai de LUNI pana JOI, in intervalul 10.00-16.00.

Vineri este zi speciala pentru reprezentantii desemnati din partea unitatilor sanitare din judetul Constanta.

Tot ce se transmite in afara intervalului mai sus mentionat va fi inregistrat cu ziua urmatoare lucratoare.

OAMGMAMR FIL. CONSTANTA 
STR. MIHAI VITEAZUL NR. 81
FAX 0241660455