ICN susține planul OMS pentru extinderea forței de muncă din domeniul sănătății în Europa și solicită acțiuni urgente
septembrie 29, 2022
Rezultate evaluare dosare pentru vizitele de studiu în Dublin – „Program leadership în îngrijiri medicale pentru directorii de îngrijiri și asistenții șefi”
octombrie 7, 2022

PROCEDURĂ ELIBERARE AVIZ ANUAL PENTRU EXERCITAREA PROFESIEI – 2023

Conform prevederilor Hotărârii nr.5 din 11.03.2020 (link https://oamgmamr-constanta.ro/anunt-privind-eliberarea-avizului-anual-dupa-ridicarea-starii-de-urgenta/) a Consiliului Național al OAMGMAMR avizul anual se eliberează la cerere, la data începerii activităţii profesionale sau în ultimul trimestru al anului in curs pentru anul următor, dacă sunt îndeplinite condiţiile prevăzute de reglementările legale în vigoare.

Începând cu data de 03.10.2022 OAMGMAMR filiala CONSTANȚA va demara activitatea de eliberare a Avizului anual – 2023 pentru autorizarea exercitării profesiei de asistent medical generalist/ asistent medical/ moaşă.

Procedura de eliberare a avizului anual pentru autorizarea exercitării profesiei valabil in anul 2023 se va desfășura exclusiv online.

Avizul anual se obține transmițând pe e-mail-ul oficial al filialei Constanța: oamr_cta2004@yahoo.com următoarele documente scanate lizibil în format pdf A4:

  1. Cerere solicitare aviz anul 2023 
  2. Polița de asigurare civilă pentru greșeli în activitatea profesională pentru perioada 01.01.2023 – 31.12.2023 – pe care se va înscrie mențiunea conform cu originalul și se va semna;
  3. Extras din Revisal (Raport per salariat) semnat, ștampilat și datat de către angajator (excepție fac asistenții medicali din unitățile sanitare pentru care virează cotizația de membru lunar). Valabilitatea Revisalului este de 10 zile de la data emiterii; Foaia de vărsământ pentru plata cotizației se va transmite pe e-mailul titularului în termen de 7 zile lucratoare de la înregistrarea cererii solicitantului.
  4. Copie carte de identitate pentru actualizarea datelor în Registrul Unic – numai in cazul in care exista modificari nedeclarate schimbare nume (căsătorie, divorț), schimbare domiciliu, document expirat;
  5. Documente privind locul/(rile) de muncă: (CIM/ Decizie Încetare CIM/Act Adiţional prelungire CIM) – numai în cazul în care de la obținerea ultimului aviz s-au produs modificări;
  6. Pentru cei care au absolvit o nouă formă de studii în specialitate sau o nouă specializare se va depune copie legalizată după diploma de studii;
  7. Certificat Medical tip A5 – numai pentru asistenții medicali pensionari.

În vederea eliberării avizului anual 2023 obligativitatea acumulării numărului minim de 30 credite de educaţie profesională continuă o au asistenții medicali care au profest minim 6 luni in anul 2022. 

Membrii OAMGMAMR care la data solicitării nu îndeplinesc condițiile necesare acordării avizului și cei care solicită avizul dupa 31 decembrie 2022, eliberarea acestuia se va face cu valabilitate doar de la data solicitării și îndeplinirii tuturor condiţiilor legale.

Documentele se transmit on-line numai în format scanat pdf. lizibil conform procedurii ( pozele nu pot fi prelucrate).

 La transmiterea electronica se va scrie in mod obligatoriu la subiectul e-mail-ului NUMELE SOLICITANTULUI….primind automat confirmarea de primire. E-mail-urile care nu respectă procedura mai sus menționată nu sunt procesate.

În cazul în care una din condiții nu este îndeplinită dosarul/e-mail-ul se consideră RESPINS (titularul  va primi e-mail de respingere în care se va specifica ce criteriu nu îndeplinește).

Dosarul se VALIDEAZĂ după ce solicitantul va transmite/îndeplini criteriul specificat în email-ul de respingere. La transmiterea documentului solicitat pentru completarile care se transmit ulterior, solicitantul va scrie la subiectul e-mail-ului REDEPUNERE și NUMELE SOLICITANTULUI

ATENȚIE!!!

Toate solicitările și documentele transmise pe e-mail-ul filialei vor fi înregistrate numai de LUNI pana JOI, în intervalul 10.00-16.00.

Vineri este zi speciala pentru reprezentanții desemnați din partea unităților sanitare din județul Constanța.

Tot ce se transmite în afara intervalului mai sus menționat va fi înregistrat cu următoarea zi lucrătoare.

          Eliberarea avizului anual pentru autorizarea exercitării profesiei pentru anul 2022 se va face în termen de 30 zile lucrătoare de la primirea și indeplinirea tuturor condițiilor de eligibilitate conform legislației în vigoare. 

Avizul se va transmite numai pe e-mail-ul titularului de drept/reprezentantului (desemnat de angajator în cazul unităților sanitare) – conform acordului pentru procesarea datelor semnat olograf.

          Pentru operativitate și micsorarea timpului de răspuns vă rugăm să respectați procedura menționată mai sus și să transmiteți numai documentele solicitate, în format scanat pdf. lizibil pe fond alb- nu poze, fotografii.

E-mail-urile care nu conțin date de identificare ale solicitantului sau conțin întrebări sub forma: Am trimis corect? Este complet dosarul? Mai este nevoie de ceva?… NU SUNT LUATE ÎN CONSIDERARE.

Toate e-mail-urile/solicitările se vor procesa numai în ordinea transmiterii.

Exercitarea profesiei în regim independent PFI: Asistenții medicali care exercită profesia în baza unui contract de colaborare/prestări servicii cu o unitate sanitară (regim de stat și privat), pentru avizarea anuala 2023 vor atașa contractul de prestări servicii valabil pe parcursul anului 2023/act adițional de prelungire contract și adeverință de unde să reiasă faptul că desfășoară activitatea în baza contractului și în anul 2023.

Restul documentelor sunt cele prezentante mai sus la care se va adauga si Certificatul de inregistrare ANAF. Cererile pentru avizul în regim independent se transmit numai INDIVIDUAL – NU PRIN REPREZENTANT!!!

Polița de asigurare de răspundere civilă pentru greşeli în activitatea profesională (asigurare de malpraxis) se incheie obligatoriu INDIVIDUAL pentru perioada 01.01.2023 – 31.12.2023.

Valoarea minimă a riscului asigurat este:

a) asistenţii medicali generalişti, moaşele şi asistenţii medicali care exercită profesia în unităţi sanitare cu paturi, centre de primire urgenţe și unităţi de primiri urgenţe, serviciu de ambulanţe, echivalentul în lei al sumei de 10.000 euro;

b) asistenţii medicali generalişti, moaşele şi asistenţii medicali care exercită profesia în unităţi de medicină primară, ambulatorii, cabinete medicale individuale,  laboratoare, echivalentul în lei,  al  sumei de 4.000 euro;

c) asistenţii de farmacie, asistenţii medicali specialitatea igienă şi sănătate publică şi asistenţii care îşi desfăşoară activitatea în institute/secţii de medicină legală, echivalentul în lei al sumei de 2.000 euro.

d) 20.000 euro pentru asistenții medicali care își desfășoară activitatea în regim independent (persoană fizică independentă-PFI sau ca titulari ai cabinetelor individuale de practică independentă)

https://oamgmamr-constanta.ro/atentie-stabilirea-valorii-minime-asigurate-incepand-cu-01-10-2023/

Limita minimă a asigurării se determină pentru o perioadă de un an calendaristic.

Termen de eliberare documente

Eliberarea certificatelor de membru si a avizelor anuale pentru exercitarea profesiei se va face in termen de maxim 30 de zile lucratoare de la transmiterea pe e-mail a tuturor documentelor numai pe e-mailul titularului de drept (conform acordului pentru procesarea datelor semnat olograf). Termenul a fost extins datorita numarului mare de solicitari.

Foaia de varsamant pentru plata cotizatiei se va transmite pe e-mailul titularului in termen de 7 zile de la inregistrarea cererii solicitantului.

Avizul anual de libera practica se va elibera numai daca sunt indeplinite conditiile conform legislatiei in vigoare.

Eliberarea adeverintelor pentru participare la concurs/examen se va face in termen de 3 zile lucratoare de la transmiterea tuturor documentelor necesare.In cazul in care una din conditii nu este indeplinita dosarul/e-mailul se considera respins (titularul va primi e-mail de respingere), reluandu-se procedura la cererea solicitantului dupa completarea dosarului - se va transmite un nou e-mail.

ATENTIE: Toate solicitarile si documentele transmise pe e-mailul filialei vor fi inregistrate numai de LUNI pana JOI, in intervalul 10.00-16.00.

Vineri este zi speciala pentru reprezentantii desemnati din partea unitatilor sanitare din judetul Constanta.

Tot ce se transmite in afara intervalului mai sus mentionat va fi inregistrat cu ziua urmatoare lucratoare.

OAMGMAMR FIL. CONSTANTA 
STR. MIHAI VITEAZUL NR. 81
FAX 0241660455