Hotărâre nr. 26/2019 privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului național nr. 21/2017 pentru aprobarea Normelor de acreditare a furnizorilor de educație medicală continuă
noiembrie 22, 2019
Hotărârea nr. 13/11.03.2020 privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului național nr. 21/25.05.2017 pentru aprobarea Normelor de acreditare a furnizorilor de educație medicală continuă
martie 11, 2020

Hotărâre nr. 30/ 2019 privind organizarea și desfășurarea de către Ordinul Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România a tuturor cursurilor de educație continuă, fără taxă de participare

Hotărâre nr. 30/ 21.11.2019 privind organizarea și desfășurarea de către  Ordinul  Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România a tuturor cursurilor de educație continuă, fără taxă de participare  

Având în vedere prevederile art.46 alin.(1) lit. k) și ale art. 46 alin.(2) din Ordonanţa de Urgenţă nr.144/2008, privind exercitarea profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moaşă şi a profesiei de asistent medical, precum şi organizarea şi funcţionarea Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România, aprobată cu modificări prin Legea nr.53/2014, cu modificările şi completările ulterioare, coroborate cu prevederile art. 14 alin.(1) lit.k) din Statutul Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România,

În
temeiul prevederilor art.53 din Ordonanţa de Urgenţă nr.144/2008, privind
exercitarea profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moaşă şi a
profesiei de asistent medical, precum şi organizarea şi funcţionarea Ordinului
Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din
România, aprobată cu modificări prin Legea nr.53/2014, cu
modificările şi completările ulterioare,  

Consiliul
Naţional al Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor
Medicali din România, întrunit în ședința din data de 21.11.2019, emite
următoarea:

HOTĂRÂRE

Art. 1.  Începând cu data de 01.01.2020, organizarea
și desfășurarea de către Ordinul Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi
Asistenţilor Medicali din România a tuturor cursurilor de educație continuă, se
va face fără taxă de participare.  

Art. 2.  Prin excepție de la prevederile art. 1, asistenții medicali generaliști, moașele și asistenții medicali  care nu au realizat numărul de credite până la data de 31 decembrie a anului în curs,  pot participa până la data de 31 martie la cursuri organizate de Ordinul Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România, cu taxă, în cuantum de maximum 50 lei/participant.

Art. 3. Pentru organizarea de către Ordinul Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România, a unor cursuri cu prezență în sală, la solicitarea membrilor , se poate percepe taxă de participare în cuantum de maximum  50 lei/participant.

Art. 4.  Prezenta hotărâre se va comunica filialelor  Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România.  

Articolul Hotărâre nr. 30/ 2019 privind organizarea și desfășurarea de către Ordinul Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România a tuturor cursurilor de educație continuă, fără taxă de participare apare prima dată în OAMGMAMR.