Hotărârea nr. 23/2019 pentru completarea Hotărârii Consiliului național nr. 17/28.03.2017 pentru aprobarea Normelor de creditare a formelor de educație medicală continuă, cu modificările și completările ulterioare
noiembrie 22, 2019
Hotărâre nr. 30/ 2019 privind organizarea și desfășurarea de către Ordinul Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România a tuturor cursurilor de educație continuă, fără taxă de participare
noiembrie 22, 2019

Hotărâre nr. 26/2019 privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului național nr. 21/2017 pentru aprobarea Normelor de acreditare a furnizorilor de educație medicală continuă

Hotărâre nr. 26/21.11.2019 privind  modificarea și completarea Hotărârii Consiliului național nr. 21/25.05.2017 pentru aprobarea Normelor de acreditare a furnizorilor de educație medicală continuă 

În temeiul art.53 alin. (2) din Ordonanţa de Urgenţă nr.
144/2008 privind exercitarea profesiei de asistent medical generalist, a
profesiei de moaşă şi a profesiei de asistent medical, precum şi organizarea şi
funcţionarea Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi
Asistenţilor Medicali din România, aprobată cu modificări prin Legea
nr.53/2014, cu modificările și completările ulterioare, 

Consiliul Naţional al Ordinului Asistenţilor Medicali
Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România (OAMGMAMR), întrunit
în ședința din data de 21.11.2019, emite următoarea:

HOTĂRÂRE

Art. I –  Hotărârea Consiliului național al   Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România nr. 21/25.05.2017 pentru aprobarea Normelor de acreditare a furnizorilor de educație medicală continuă, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și va avea următorul cuprins:

1.La articolul 4 alineatul (1), se modifică și va avea următorul cuprins:

,,Art.4 –  (1) Conform Programului Național de EMC sunt exceptate de la procesul acreditării ca furnizori de EMC: instituțiile de învățământ superior și preuniversitar medical acreditate, cadrele didactice universitare, medicii  specialiști/primari şi OAMGMAMR”.

2. La articolul 6.1,  litera b) se modifică și va avea următorul cuprins:

,,b) dovada de absolvire a cursului de  formator, cu excepţia cadrelor didactice  universitare,  medicilor specialiști și a medicilor primari ”.

Art.
II

– Prezenta hotărâre intră în vigoare la data aprobării  de către Consiliul național al   Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti,
Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România și se   comunică tuturor filialelor Ordinului
Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din
România. 

Articolul Hotărâre nr. 26/2019 privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului național nr. 21/2017 pentru aprobarea Normelor de acreditare a furnizorilor de educație medicală continuă apare prima dată în OAMGMAMR.