Hotărârea nr. 23/2019 pentru completarea Hotărârii Consiliului național nr. 17/28.03.2017 pentru aprobarea Normelor de creditare a formelor de educație medicală continuă, cu modificările și completările ulterioare
noiembrie 22, 2019
Hotărâre nr. 30/ 2019 privind organizarea și desfășurarea de către Ordinul Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România a tuturor cursurilor de educație continuă, fără taxă de participare
noiembrie 22, 2019

Hotărâre nr. 26/2019 privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului național nr. 21/2017 pentru aprobarea Normelor de acreditare a furnizorilor de educație medicală continuă

Hotărâre nr. 26/21.11.2019 privind  modificarea și completarea Hotărârii Consiliului național nr. 21/25.05.2017 pentru aprobarea Normelor de acreditare a furnizorilor de educație medicală continuă 

În temeiul art.53 alin. (2) din Ordonanţa de Urgenţă nr.
144/2008 privind exercitarea profesiei de asistent medical generalist, a
profesiei de moaşă şi a profesiei de asistent medical, precum şi organizarea şi
funcţionarea Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi
Asistenţilor Medicali din România, aprobată cu modificări prin Legea
nr.53/2014, cu modificările și completările ulterioare, 

Consiliul Naţional al Ordinului Asistenţilor Medicali
Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România (OAMGMAMR), întrunit
în ședința din data de 21.11.2019, emite următoarea:

HOTĂRÂRE

Art. I –  Hotărârea Consiliului național al   Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România nr. 21/25.05.2017 pentru aprobarea Normelor de acreditare a furnizorilor de educație medicală continuă, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și va avea următorul cuprins:

1.La articolul 4 alineatul (1), se modifică și va avea următorul cuprins:

,,Art.4 –  (1) Conform Programului Național de EMC sunt exceptate de la procesul acreditării ca furnizori de EMC: instituțiile de învățământ superior și preuniversitar medical acreditate, cadrele didactice universitare, medicii  specialiști/primari şi OAMGMAMR”.

2. La articolul 6.1,  litera b) se modifică și va avea următorul cuprins:

,,b) dovada de absolvire a cursului de  formator, cu excepţia cadrelor didactice  universitare,  medicilor specialiști și a medicilor primari ”.

Art.
II

– Prezenta hotărâre intră în vigoare la data aprobării  de către Consiliul național al   Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti,
Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România și se   comunică tuturor filialelor Ordinului
Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din
România. 

Articolul Hotărâre nr. 26/2019 privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului național nr. 21/2017 pentru aprobarea Normelor de acreditare a furnizorilor de educație medicală continuă apare prima dată în OAMGMAMR.

Termen de eliberare documente

Eliberarea certificatelor de membru si a avizelor anuale pentru exercitarea profesiei se va face in termen de maxim 30 de zile lucratoare de la transmiterea pe e-mail a tuturor documentelor numai pe e-mailul titularului de drept (conform acordului pentru procesarea datelor semnat olograf). Termenul a fost extins datorita numarului mare de solicitari.

Foaia de varsamant pentru plata cotizatiei se va transmite pe e-mailul titularului in termen de 7 zile de la inregistrarea cererii solicitantului.

Avizul anual de libera practica se va elibera numai daca sunt indeplinite conditiile conform legislatiei in vigoare.

Eliberarea adeverintelor pentru participare la concurs/examen se va face in termen de 3 zile lucratoare de la transmiterea tuturor documentelor necesare.In cazul in care una din conditii nu este indeplinita dosarul/e-mailul se considera respins (titularul va primi e-mail de respingere), reluandu-se procedura la cererea solicitantului dupa completarea dosarului - se va transmite un nou e-mail.

ATENTIE: Toate solicitarile si documentele transmise pe e-mailul filialei vor fi inregistrate numai de LUNI pana JOI, in intervalul 10.00-16.00.

Vineri este zi speciala pentru reprezentantii desemnati din partea unitatilor sanitare din judetul Constanta.

Tot ce se transmite in afara intervalului mai sus mentionat va fi inregistrat cu ziua urmatoare lucratoare.

OAMGMAMR FIL. CONSTANTA 
STR. MIHAI VITEAZUL NR. 81
FAX 0241660455