Cursuri gratuite pe platforma națională de cursuri online a OAMGMAMR
mai 25, 2020
Regizoarea Carolyn Jones: „Asistenții medicali știu mai bine decât oricine altcineva cine suntem și ce anume ne face să reacționăm ca ființe umane.”
iunie 3, 2020

Anunt privind eliberarea avizului anual dupa ridicarea starii de urgenta

Conform prevederilor Hotărârii nr. 5 din 11.03.2020 a Consiliului Național al OAMGMAMR, vă facem cunoscute următoarele:

  • Avizul anual  se eliberează la cerere, la data începerii activităţii profesionale sau în ultimul trimestru al anului in curs pentru anul următor, dacă sunt îndeplinite condiţiile prevăzute de reglementările legale în vigoare:
    • asigurare de răspundere civilă pentru greşeli în activitatea profesională, valabilă pentru anul calendaristic pentru care se solicită avizul, cu respectarea limitei de asigurare prevazute legal pentru locul de muncă în care solicitantul exercită profesia de asistent medical/moaşă,
    • fac dovada plății la zi a cotizaţiei de membru OAMGMAMR (pentru membrii cărora nu li se reține lunar pe ștatul de plată),
    • au acumulat numărul minim de 30 credite de educaţie profesională continuă aferente anului 2019.
  • Membrilor OAMGMAMR care la data solicitării nu îndeplinesc condițiile necesare acordării avizului și care solicită avizul dupa 31 decembrie, eliberarea avizului anual pentru exercitarea profesiei se va face cu valabilitate doar de la data solicitării și îndeplinirii tuturor condiţiilor legale.
  • Răspunderea pentru exercitarea profesiei de asistent medical generalist, moaşă sau asistent medical fară aviz anual, revine membrului OAMGMAMR în cauză şi angajatorului.

Informatii suplimentare: Conditii Reavizare 2020