REGULAMENT ELECTORAL 2012
octombrie 2, 2012
CURS NOU!
octombrie 3, 2012

ANEXE REGULAMENT ALEGERI 2012

ANEXA 1
ANEXA 2
ANEXA 3
JUDEŢUL__________________________________________
UNITATEA_________________________________________
BULETIN DE VOT
Pentru alegerea reprezentanţilor în
ADUNAREA JUDEŢEANĂ A O.A.M.G.M.A.M.R
CANDIDAŢI
DA(*)
(NUMELE/PRENUMELE CANDIDATULUI)

_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
(*)- Se marchează cu x- căsuţa din dreptul candidatului preferat.
ANEXA 4
BULETIN DE VOT
pentru alegerea membrilor
CONSILIULUI JUDEŢEAN AL O.A.M.G.M.A.M.R
FILIALA_____________________________________
CANDIDAŢI
(numele/prenumele candidatului) UNITATEA DA(*)
DE PROVENIENŢ Ă
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
(*)- Se marchează cu „x”- căsuţa din dreptul candidatului/ candidaţilor preferaţi.
ANEXA 5
FORMULAR DE DEPUNERE A CANDIDATURII
Subsemnatul, ________________________________ asistent medical/ moaşă la___________________________________
membru al O.A.M.G.M.A.M.R____________________________, domiciliat în __________________________________________,
str._____________________,nr.________________,sect._____,posesor al B.I/C.I.seria________, nr.________________
CNP__________________________________________ , vă rog să admiteţi candidatura mea pentru funcţia
de_____________________________________________ în cadrul Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi
Asistenţilor Medicali din România.
Data Semnătura
_______________ ______________________
L.S.______________________
TERMENUL LIMITĂ DE DEPUNERE A FORMULARULUI ESTE……………………………
ANEXA 6
BULETIN DE VOT
pentru alegerea membrilor
BIROULUI CONSILIULUI JUDEŢEAN AL O.A.M.G.M.A.M.R.
FILIALA__________________________________________________________
CANDIDAŢI PENTRU FUNCŢIA DE PREŞEDINTE :
(numele/prenumele candidatului) UNITATEA DA (*)
DE PROVENIENŢĂ
CANDIDAŢI PENTRU FUNCŢIA DE VICEPREŞEDINTE :
(numele/prenumele candidatului) UNITATEA DA (*)
DE PROVENIENŢĂ
CANDIDAŢI PENTRU FUNCŢIA DE SECRETAR:
(numele/prenumele candidatului) UNITATEA DA (*)
DE PROVENIENŢĂ
(*)-Se marcehază cu x-căsuţa din dreptul candidatului preferat.
ANEXA 7
BULETIN DE VOT
pentru alegerea membrilor
BIROULUI EXECUTIV AL O.A.M.G.M.A.M.R.
CANDIDAŢI PENTRU FUNCŢIA DE PREŞEDINTE :
(numele/prenumele candidatului) UNITATEA
DE PROVENIENŢĂ DA (*)
CANDIDAŢI PENTRU FUNCŢIA DE VICEPREŞEDINTE :
(numele/prenumele candidatului) UNITATEA
DE PROVENIENŢĂ DA (*)
CANDIDAŢI PENTRU FUNCŢIA DE SECRETAR NAŢIONAL:
(numele/prenumele candidatului) UNITATEA DA (*)
DE PROVENIENŢĂ
(*)-Se marchează cu ,, x”- căsuţa din dreptul candidatului/ candidaţilor preferaţi.

ANEXA 8 BULETIN DE VOT
Pentru alegerea membrilor
CONSILIULUI NAŢIONAL al O.A.M.G.M.A.M.R.
ALBA CLUJ ILFOV TIMIŞ
(nume/prenume
candidat)
(nume/prenume
candidat)
(nume/prenume
candidat)
(nume/prenume
candidat)
…………………………………….. □ …………………………………….. □ …………………………………….. □ …………………………………….. □
…………………………………….. □ …………………………………….. □ …………………………………….. □ …………………………………….. □
ARAD CONSTANŢA MARAMUREŞ TULCEA
…………………………………….. □ …………………………………….. □ …………………………………….. □ …………………………………….. □
…………………………………….. □ …………………………………….. □ …………………………………….. □ …………………………………….. □
ARGEŞ COVASNA MEHEDINŢI VÂLCEA
…………………………………….. □ …………………………………….. □ …………………………………….. □ …………………………………….. □
…………………………………….. □ …………………………………….. □ …………………………………….. □ …………………………………….. □
BACĂU DÂMBOVIŢA MUREŞ VASLUI
…………………………………….. □ …………………………………….. □ …………………………………….. □ …………………………………….. □
…………………………………….. □ …………………………………….. □ …………………………………….. □ …………………………………….. □
BIHOR DOLJ NEAMŢ VRANCEA
…………………………………….. □ …………………………………….. □ …………………………………….. □ …………………………………….. □
…………………………………….. □ …………………………………….. □ …………………………………….. □ …………………………………….. □
BISTRIŢA- NĂSĂUD GALAŢI OLT BUCUREŞTI
…………………………………….. □ …………………………………….. □ …………………………………….. □ …………………………………….. □
…………………………………….. □ …………………………………….. □ …………………………………….. □ …………………………………….. □
BOTOŞANI GIURGIU PRAHOVA …………………………………….. □
…………………………………….. □ …………………………………….. □ …………………………………….. □ …………………………………….. □
…………………………………….. □ …………………………………….. □ …………………………………….. □
BRĂILA GORJ SATU- MARE
…………………………………….. □ …………………………………….. □ …………………………………….. □
…………………………………….. □ …………………………………….. □ …………………………………….. □
BRAŞOV HARGHITA SĂLAJ
…………………………………….. □ …………………………………….. □ …………………………………….. □
…………………………………….. □ …………………………………….. □ …………………………………….. □
BUZĂU HUNEDOARA SIBIU
…………………………………….. □ …………………………………….. □ …………………………………….. □
…………………………………….. □ …………………………………….. □ …………………………………….. □
CARAŞ-SEVERIN IALOMIŢA SUCEAVA
…………………………………….. □ …………………………………….. □ …………………………………….. □
…………………………………….. □ …………………………………….. □ …………………………………….. □
CĂLARAŞI IAŞI TELEORMAN
…………………………………….. □ …………………………………….. □ …………………………………….. □
…………………………………….. □ …………………………………….. □ …………………………………….. □
* Se bifează cu „x”- 2 candidaţi din filialele judeţene, respectiv 4 candidaţi din municipiul
Bucureşti
ANEXA 9
BULETIN DE VOT
pentru alegerea membrilor CONSILIULUI NAŢIONAL al O.A.M.G.M.A.M.R.
MINISTERUL JUSTIŢIEI
……………………………
……………………………
MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI ŞI INTERNELOR
……………………………
……………………………
MINISTERUL TRANSPORTURILOR
……………………………
……………………………
MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALE
……………………………
……………………………
* Se bifează cu „x”- un candidat din fiecare minister cu reţea sanitară proprie.
Ştampila de înregistrare
ORDINUL ASISTENŢILOR MEDICALI GENERALIȘTI,
MOAȘELOR ȘI ASISTENȚILOR MEDICALI DIN
ROMÂNIA
COMISIA ELECTORALĂ CENTRALĂ
INTRARE
IEŞIRE
ZIUA……………………LUNA…………………ANUL…………………….
ORDINUL ASISTENŢILOR MEDICALI GENERALIȘTI,
MOAȘELOR ȘI ASISTENȚILOR MEDICALI
DIN ROMÂNIA
COMISIA ELECTORALĂ JUDEŢEANĂ
INTRARE
IEŞIRE
ZIUA……………………LUNA…………………ANUL…………………….
ANEXA 10
ANEXA 11
CALENDARUL ALEGERILOR O.A.M.G.M.A.M.R. -2012
ALEGEREA ORGANELOR DE CONDUCERE ALE FILIALELOR JUDEŢENE/MUN. BUCUREŞTI
Turul I
11.10. – 12.10.2012
– până la ora 16.00 – depunerea candidaturilor;
15.10.2012
– ora 12.00 – afişarea listelor cu candidaţi;
16 .10.2012 – alegerea reprezentanţilor în adunarea generală;
18.10.2012 – alegerea membrilor în consiliul judeţean/ mun. Bucureşti;
– alegerea reprezentanţilor în adunarea generală naţională;
– alegerea biroului consiliului judeţean/mun. Bucureşti, în termen de 24 de ore.
Turul II
23.10.2012 – alegerea reprezentanţilor în adunarea generală judeţeană;
25.10.2012 – alegerea membrilor în consiliul judeţean/mun. Bucureşti;
– alegerea reprezentanţilor în adunarea generală naţională;
– alegerea biroului consiliului judeţean/ municipiului Bucureşti în termen de 24 de ore.
ALEGEREA ORGANELOR DE CONDUCERE LA NIVEL NAŢIONAL
01.11 – 02.11.2012
– orele 09.00 – 15.00 – depunerea candidaturilor;
05.11.2012 – afişarea listelor;
08.11.2012
– orele 09.00 – 14.00 – alegerea membrilor Consiliului naţional;
08.11.2012
– orele 16.00 -20.00 – alegerea membrilor Biroului executiv al Consiliului naţional.