CURSURI LUNA AUGUST 2014!
iulie 12, 2014
Anunt angajare iulie!
iulie 17, 2014

A XII-a Conferință Națională a OAMGMAMR – ”De la profesionalism la excelență, asistenții medicali își redefinesc identitatea”. 10 – 13 septembrie 2014, Alba Iulia

 

Domeniile tematice pentru Rezumate și Prezentări

 

 1. Practica profesională – tendințe, modele de excelență

Geriatrie

Îngrijiri paliative

Neurologie

Boli oncologice

Nutriție

Diabet zaharat și obezitate

Obstetrică-Ginecologie

Pediatrie

Neonatologie

ATI

Urgență

Imagistică/Radiologie

Boli cronice

Boli profesionale

Boli infecțioase și boli rare

 

2. Management – modele de bune practici

Comunități de practicieni

Responsabilitate, roluri

Managementul îngrijirilor

Calitate și siguranță în îngrijiri

Alte teme asociate domeniului

 

3. Dezvoltarea profesiilor de asistent medical generalist, de moașă, de asistent medical

Reglementări

Tendințe

Protecție și bunăstare economico-socială

 

4. Educație – tendințe, provocări

Formarea profesională de bază

Formarea profesională continuă

 

5. Cercetare

 

 PREZENTAREA LUCRĂRII

Înregistrarea prezentărilor are loc începând din data de 25.07.2014

Prezentările vor fi acceptate NUMAI în format electronic.

Vor fi înregistrate și evaluate NUMAI prezentările trimise la adresa electronică

oamgmamr.conferinta@yahoo.com

 

DERULAREA PROCESULUI

Primirea și evaluarea prezentărilor: perioada 25 iulie-20 august

Confirmarea primirii prezentării către autor: maxim trei zile lucrătoare de la data primirii Evaluarea lucrării de către Comitetul știintific: perioada de cinci zile lucrătoare după confirmarea primirii.

Comunicarea rezultatului evaluării și confirmarea acceptării prezentării: a șasea zi lucrătoare după confirmarea primirii.

 

DESCRIEREA DOCUMENTULUI

 

În total,documentul poate avea maxim 18 slide-uri. Orice prezentare cu un număr de slide-uri mai mare de 18 nu va fi acceptată.

 

Titlu – 1 slide

–          Titlu prezentare

–          Nume și prenume autor/autori

–          Filiala OAMGMAMR

 

Structura  –  maxim 16 slide-uri

–          Istoric sau justificare – 1 slide – obligatoriu, motivația alegerii temei din perspectiva importanței sau relevanței în raport cu tema evenimentului.

–          Conținut – maxim 14 slide-uri

–          Concluzii – 1 slide – obligatoriu

 

Reguli de redactare

Textul va fi redactat conform normelor de prezentare lucrări în format PowerPoint, astfel:

–          Text – unitate de redactare: același font, stil și mărime  a literelor. În titlurile de slide literele pot fi mai mari decât în conținut (dar în toate titlurile de slide la fel);

–          Subtitlurile pot fi subliniate cu orice formă de subliniere (underline, bold, italic sau culoare), dar în mod unitar, toate subtitlurile de același nivel cu același mod de subliniere;

–          Folosirea de numere sau marcatoare (bullets) pentru listarea unor idei – se recomandă folosirea unitară pentru întreg documentul, sau a unui număr mic de simboluri;

–          Limita de cuvinte: numărul de cuvinte pe fiecare slide trebuie să fie cât mai mic, se folosesc de regulă/după caz cuvinte cheie, 5-6 rânduri cu 7-8 cuvinte pe rând, nu se folosesc propoziții sau fraze, se exclud verbele.

Nu sunt admise abrevieri și acronime.

Este obligatorie folosirea de diacritice.

Nu este admisă folosirea de cuvinte netraduse din alte limbi (excepții, reglementări specifice mărcilor înregistrate)

Este admisă și recomandată inserarea de grafice, schițe, tabele sau fotografii în text, după caz.

Documentul va fi redactat și salvat în Microsoft PowerPoint 97-2003 (*.doc)

 

Termeni de referință

 

Trimiterea rezumatului și prezentării către Comitetul știintific al evenimentului este considerată accept al mediatizării participării ca autor la eveniment (nume și prenume, titlul lucrării, conținut).

 

Trimiterea rezumatului și prezentării către Comitetul știintific al evenimentului  constituie implicit confirmarea autenticității documentului ca aparținând autorului sau autorilor menționați. În cazul în care în rezumat sau prezentare sunt folosite extrase din documente ale altui autor, sursa trebuie menționată în paranteză (autor, document, an publicare). Responsabilitatea asupra autenticității documentului ca aparținând autorului sau autorilor menționați revine exclusiv și în totalitate autorului/autorilor documentului.

 

Comitetul științific își rezervă dreptul de a interveni asupra textului NUMAI pentru erori gramaticale/de redactare minore.

 

REZUMATUL LUCRĂRII

Înregistrarea rezumatelor este deschisă începând din data de 02.07.2014

Rezumatul va fi acceptat NUMAI în format electronic.

Vor fi înregistrate și evaluate NUMAI rezumatele trimise la adresa electronică

oamgmamr.conferinta@yahoo.com

 

DERULAREA PROCESULUI

Primirea și evaluarea rezumatelor: perioada 02 – 31 iulie

Confirmarea înregistrării  rezumatului,  către autor: maxim trei zile lucrătoare de la data primirii

Evaluarea lucrării de către Comitetul știintific: perioada de maxim șapte lucrătoare de la data înregistrării

Comunicarea rezultatului evaluării și confirmarea acceptării rezumatului către autor: maxim 14 zile lucrătoare de la data înregistrării

Autorii care primesc confirmarea acceptării rezumatului urmează instrucțiunile pentru Prezentare.

 

DESCRIEREA DOCUMENTULUI

Date despre autor

–          Nume și prenume

–          Oraș

–          Loc de muncă actual

–          Poziția la locul de muncă actual

–          Altă afiliere dacă este cazul: Universitate, Şcoala postliceala, Colegiu, etc.

–          Număr de ani în exercitarea profesiei

–          Date de contact: telefon și e-mail

Sunt admiși maxim doi autori pentru aceeași lucrare, situație în care sunt necesare datele personale de la fiecare.

Pentru autori: model

Popescu Ioana*, Ionescu Rodica**

*Asistent medical principal licențiat

**Asistent medical principal, Asistent șef Spital Urgență

 

Structura documentului

Documentul va avea următoarea structură:

–          Titlu

–          Încadrarea în domeniu/temă

–          Istoric sau justificare

–          Comentarii

–          Scop

–          Material și metodă

–          Conținut

–          Concluzii

Titlu

Titlul rezumatului va coincide cu titlul prezentării

Limita de litere: maxim 150 litere

Literele: majuscule

 

Încadrarea în domeniul tematic

Domeniul tematic în care se încadrează lucrarea

 

Istoric sau justificare

Un singur paragraf care descrie motivația alegerii temei din perspectiva importanței sau relevanței în raport cu tema evenimentului.

 

Comentarii

Un singur paragraf care conține, după caz, părerea autorului despre tema aleasă, și/sau scurt comentariu  despre subiect și importanța/actualitatea temei în context național sau internațional.

 

Scop

Un singur paragraf care descrie rezultatul urmărit prin prezentarea lucrării în cadrul conferinței.

 

Material şi metodă

Pentru domeniul tematic Cercetare

Unul sau două paragrafe scurte, care descriu materialele și metoda/metodele folosite pentru realizarea studiului/lucrării.

 

Conținut

Descrie principalele idei pe care va fi structurată prezentarea.

 

Concluzii

Un singur paragraf care descrie concluzia generală a prezentării.

 

Reguli de redactare

Limita de cuvinte: maxim 400, în subcapitolele Conținut și Concluzii

Nu este admisă folosirea de cuvinte netraduse din alte limbi (excepții, reglementări specifice mărcilor înregistrate)

Textul va fi redactat cu litere Times New Roman, mărime 12, culoare negru, la un rând.

Documentul va fi redactat și salvat în Microsoft Word 97-2003 (*.doc)

Nu sunt admise abrevieri și acronime.

Este obligatorie folosirea de diacritice.

Nu este admisă inserarea de grafice, schițe, tabele sau fotografii în text.

 

 Evaluarea rezumatelor

Criteriile de evaluare sunt:

–     Încadrarea în domeniul tematic menționat de autor

–          Relevanța lucrării în raport cu tema evenimentului

–          Respectarea cerințelor privind rezumatul lucrării

–          Respectarea termenelor

–          Impresie  generală: concizie, vocabular.

 

Fiecare criteriu va avea asociată o grilă de punctaj și penalizări.

Punctajul general va constitui rezultatul evaluării și poate fi comunicat autorului, la cerere.

 

Termeni de referință

 

Trimiterea rezumatului către Comitetul știintific al evenimentului este considerată accept al publicării documentului “Rezumat al lucrării” în broșura evenimentului.

 

Trimiterea rezumatului și prezentării către Comitetul știintific al evenimentului este considerată accept al mediatizării participării ca autor la eveniment (nume și prenume, titlul lucrării, conținut).

 

Trimiterea rezumatului și prezentării către Comitetul știintific al evenimentului  constituie implicit confirmarea autenticității documentului ca aparținând autorului sau autorilor menționați. În cazul în care în rezumat sau prezentare sunt folosite extrase din documente ale altui autor sursa trebuie menționată în paranteză (autor, document, an publicare). Responsabilitatea asupra autenticității documentului ca aparținând autorului sau autorilor menționați revine exclusiv autorului/autorilor documentului.

 

Comitetul științific își rezervă dreptul de a interveni asupra textului NUMAI pentru erori gramaticale/de redactare minore.

Mai multe amănunte găsiți pe site-ul www.oamr.ro