Raportul de activitate pe anul 2021 al Consiliului Internațional al Asistenților Medicali
iunie 9, 2022
Asistenții medicali poartă pe umeri povara pandemiei de sănătate mintală
iunie 30, 2022

Romania, exemplu de bună practică internațional

Astăzi 20 iunie a.c., s-a desfășurat a 8-a întâlnire a Hub-ului Asistenților șefi și a reprezentanților asociațiilor profesionale a asistenților șefi și moașelor șefe ale Regiunii Europene a OMS (CGNMO). Ședința a fost prezidată de asistentul șef al Biroului pentru Europa al OMS, dna Magrieta Langins, cu participarea asistentului șef al OMS, dna Elisabeth Iro.

Întâlnirea a urmărit prezentarea rezultatelor celei de-a 75-a Adunări Mondiale a Sănătății (AMS), desfășurate la sfârșitul lunii mai a.c.,  precum și informarea membrilor Hub-ului privind viitoarea reuniune a Comitetului Regional (RC).

Cel de-al 72-lea Comitet Regional pentru Europa va avea loc la Tel Aviv, Israel, în perioada 12-14 septembrie 2022. Delegațiile guvernamentale participante sunt încurajate să includă în delegație asistentul medical șef național.

Președintele OAMGMAMR a fost invitat să prezinte Hub-ului evenimentele organizate în Romania cu prilejul Zilei Internaționale a asistenților medicali, în prezența Președintelui României și să împărtășească participanților experiența sa privind participarea la lucrările sesiunilor trecute ale Adunării Mondile a Sănătății. Amintim că domnul Mircea Timofte a fost parte a delegației României la AMS atât în anul 2022 cât și în anul 2021 și a avut intervenții în susținerea direcțiilor strategice pentru asistenți medicali și moașe.

Reprezentanțul român a mulțumit pentru oportunitatea de a prezenta experiența românească și a apreciat inițiativa OMS de a aduce în discuție în cadrul Hub-ului agenda următoarei întâlniri regionale pe care o consideră utilă în procesul intern național de evaluare a oportunității participării CNO-ului în delegația națională. În prezentarea susținută, dnul Timofte, a menționat că susținerea de intervenții în cadrul AMS reprezintă rezultatul unor eforturi continue de creare de parteneriate solide, de relații de încredere și dialog susținut cu principalii actori cu responsabilități dar și de leadership și implicare permanentă în susținerea profesiilor de asistent și moașă în plan național și internațional.

După un schimb de opinii cu privire la cele punctate în prezentarea OAMGMAMR, dna Langins a informat participanții privind subiectele de interes  aflate pe agenda sesiunii Comitetului Regional.

De asemenea, CNO OMS EURO a informat privind organizarea în perioada 15-16 septembrie a.c., ulterior încheierii lucrărilor RC, a următoarei ședințe a membrilor Hub-ului GCNMO, în format fizic la Tel Aviv.

Articolul Romania, exemplu de bună practică internațional apare prima dată în OAMGMAMR.

Termen de eliberare documente

Eliberarea certificatelor de membru si a avizelor anuale pentru exercitarea profesiei se va face in termen de maxim 30 de zile lucratoare de la transmiterea pe e-mail a tuturor documentelor numai pe e-mailul titularului de drept (conform acordului pentru procesarea datelor semnat olograf). Termenul a fost extins datorita numarului mare de solicitari.

Foaia de varsamant pentru plata cotizatiei se va transmite pe e-mailul titularului in termen de 7 zile de la inregistrarea cererii solicitantului.

Avizul anual de libera practica se va elibera numai daca sunt indeplinite conditiile conform legislatiei in vigoare.

Eliberarea adeverintelor pentru participare la concurs/examen se va face in termen de 3 zile lucratoare de la transmiterea tuturor documentelor necesare.In cazul in care una din conditii nu este indeplinita dosarul/e-mailul se considera respins (titularul va primi e-mail de respingere), reluandu-se procedura la cererea solicitantului dupa completarea dosarului - se va transmite un nou e-mail.

ATENTIE: Toate solicitarile si documentele transmise pe e-mailul filialei vor fi inregistrate numai de LUNI pana JOI, in intervalul 10.00-16.00.

Vineri este zi speciala pentru reprezentantii desemnati din partea unitatilor sanitare din judetul Constanta.

Tot ce se transmite in afara intervalului mai sus mentionat va fi inregistrat cu ziua urmatoare lucratoare.

OAMGMAMR FIL. CONSTANTA 
STR. MIHAI VITEAZUL NR. 81
FAX 0241660455