Informaţii privind limitele minime ale asigurării de răspundere civilă în domeniul medical
ianuarie 27, 2016
Directiva privind recunoaşterea calificărilor profesionale 2005/36/CE- text consolidat DC 2013/55/UE
ianuarie 28, 2016

Regulamentul CE privind procedura de eliberare a cardului profesional european

Una din noutăţile esenţiale introduse de Directiva 2013/55/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din 20 noiembrie 2013 de modificare a Directivei 2005/36/CE privind recunoașterea calificărilor profesionale, transpusă în legislaţiile Statelor Membre ale Uniunii Europene până la data de 18 ianuarie 2016, este introducerea cardului profesional european (CPE) pentru un număr de cinci profesii, printre care și profesia de asistent medical generalist.

Conform preambulului Directivei, utilizarea cardului profesional european va aduce o valoare adăugată pentru consolidarea pieței interne și facilitarea liberei circulații a profesioniștilor.

Scopul cardului profesional european este de a simplifica procesul de recunoaștere și de a genera reduceri de costuri și eficiență în funcționare, în beneficiul profesioniștilor și al autorităților competente.

Punem la dispoziția persoanelor interesate:

Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/983 al Comisiei din 24 iunie 2015 privind procedura de eliberare a cardului profesional european și aplicarea mecanismului de alertă, accesând link-ul următor  983_2015 REGULAMENT APLICARE CPE

Regulamentului (UE) nr. 1024/2012 privind cooperarea administrativă prin intermediul Sistemului de informare al pieței interne („Regulamentul IMI”) Regulamentul_IMI_l_31620121114ro00010011

Articolul Regulamentul CE privind procedura de eliberare a cardului profesional european apare prima dată în OAMGMAMR.