Metodologie selecție proiect ”Dezvoltarea abilităților personale și profesionale ale asistenților medicali generaliști, moașelor și asistenților medicali prin programe de formare SOFT SKILLS”
martie 15, 2024
Anunț Sărbători Pascale
aprilie 30, 2024

Proiect „Schimb de bune practici: elaborarea și completarea planului de îngrijiri”

Ordinul Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România (OAMGMAMR) marchează un pas semnificativ în promovarea dezvoltării profesionale a asistenților medicali din țară, prin lansarea unui nou proiect de colaborare internațională în domeniul îngrijirilor medicale. 

Proiectul se va derula în strânsă colaborare cu prestigioasa organizație profesională Consejo General de Enfermeria, Spania, demonstrând dorința OAMGMAMR de a extinde orizonturile profesionale ale asistenților medicali din România prin parteneriate internaționale de calibru.

OAMGMAMR și Consejo General de Enfermeria au semnat un acord de parteneriat care definește termenii de colaborare dintre cele două instituții, în beneficiul asistenților medicali și moașelor din România. Semnarea acordului și reluarea colaborării cu instituția spaniolă a fost posibilă cu sprijinul Ambasadei României în Regatul Spaniei prin eforturile sustinute ale ambasadorului României în Regatul Spaniei, George Bologan, și ale Ministrului Plenipotențiar al Ambasadei României la Madrid, Valeriu Radulian.

Principalele obiective ale proiectului includ organizarea a 8 schimburi de experiență și elaborarea unei recomandări de plan de îngrijiri cadru. În timpul vizitelor de lucru planificate, asistenții medicali și moașele din România vor avea acces la informații de actualitate și exemple practice, beneficiind de schimb de cunoștințe și experiențe în relație cu colegii spanioli.

Grupul țintă al proiectului este format din 84 de persoane (2 persoane din fiecare județ), care vor participa la un schimb de experiență privind planurile de îngrijiri în Madrid, din categoriile:

– 1 persoană din fiecare județ care exercită funcția de director de îngrijiri/asistent șef spital/asistent șef secție;

– 1 persoană din fiecare județ care exercită profesia de asistent medical generalist, moașă sau asistent medical care lucrează într-o secție de spital și are în responsabilitate elaborarea și completarea planului de îngrijiri;

Pe lângă condițiile enumerate mai sus, se pot înscrie membrii care indeplinesc urmatoarele criterii de eligibilitate:

 • Nu au primit sancțiuni disciplinare;
 • Nu au mai participat la vizite transnaționale organizate în cadrul proiectelor derulate anterior de către OAMGMAMR Național;
 • Sunt de acord cu utilizarea și prelucrarea datelor personale incluse în Formularul de înregistrare a grupului țintă și declarația pe propria răspundere – Anexele 1 și 2;
 • Sunt de acord să participe la activitățile din cadrul proiectului;
 • Vor avea disponibilitatea de a participa la activitățile din proiect pentru care au fost selectați, în conformitate cu datele de desfășurare ale acestora;

Documentele participantului necesare înscrierii în grupul țintă:

 • Formularul de înregistrare în grupul țintă – completat corect și semnat – în original – Anexa nr. 1;
 • Declarație pe propria răspundere privind disponibilitatea participării la activitatea din proiect – semnată și datată – în original – Anexa nr. 2 la prezenta metodologie;
 • Diplome de studii, inclusiv specializări și studii postuniversitare – certificate conform cu originalul;
 • C.I valabil – certificat conform cu originalul;
 • Adeverință de la locul de muncă (care să ateste faptul că persoana este angajată ca asistent medical/director de îngrijiri/asistent șef) – în original;
 • Recomandare de la OAMGMAMR filiala de care aparține (pentru director îngrijiri/asistent medical șef) sau Recomandare de la asistentul medical șef de secție pentru asistenții medicali care lucrează pe secțiile de spital;
 • Model plan îngrijiri folosit la nivelul spitalului de unde provine candidatul.

Modul de completare a documentelor de înscriere în grupul țintă

 1. Formularul de înregistrare în grupul țintă, Anexa 1. Formularul va fi completat lizibil de către persoana care solicită înscrierea în grupul țintă al proiectului, care îl semnează (numele și prenumele, semnătura) și datează;
 2. Declarația pe propria răspundere – Anexa 2 – se completează, datează și semnează de către persoana care solicită înscrierea în grupul țintă al proiectului.
 3. Adeverință de la locul de muncă (care să ateste faptul că persoana este angajată ca asistent medical/director de îngrijiri/asistent medical șef);
 4. Diplome de studii (ultima diplomă obținută în sistemul de învățământ + specializări, studii postuniversitare);
 5. C.I/B.I. valabil se verifică dacă datele din CI/BI sunt cele menționate în Anexa 1 și Anexa 2.
 6. Recomandare de la OAMGMAMR filiala de care aparține (pentru director îngrijiri/asistent medical șef) sau Recomandare de la asistentul medical șef de secție pentru asistenții medicali care lucrează pe secțiile din spital;
 7. Model plan îngrijiri folosit la nivelul spitalului de unde provine candidatul.

Depunerea dosarelor se va realiza la nivelul filialei, dar validarea dosarelor si confirmarea participării va fi realizată la nivelul OAMGMAMR Național.

Depunerea dosarelor se face de catre titular la sediul OAMGMAMR Filiala Constanta (Strada Mihai Viteazul nr. 81), la secretariat, în perioada 21.03.2024 – 28.03.2024, in programul de lucru cu publicul. La depunere veti avea toate formularele completate si semnate olograf conform celor mentionate mai sus.

Transmiterea dosarelor către Sediul Central: 29.03.2024

Selecţia grupului ţintă se va face cu respectarea principiului egalităţii de şanse şi nediscriminării și se va realiza fără condiționări, deosebiri, excluderi, preferințe, restricții bazate pe criterii de rasă, naționalitate, etnie, limbă, religie, categorie socială, convingeri, gen, handicap, situație sau responsabilitate familială și alte asemenea criterii care pot conduce la acte de discriminare directă sau indirectă.

PRECIZĂRI IMPORTANTE
•Persoanele participante la schimburile de experiență vor avea obligația redactării unui Raport post-vizită care va cuprinde lecții învățate, provocări, recomandări, considerații personale pe tema planului de îngrijiri.
•Persoanele selectate vor participa la vizitele de lucru FĂRĂ însoțitori.