ANUNȚ IMPORTANT! LISTA PERSOANE VALIDATE !
mai 7, 2015
LA MULTI ANI!
mai 11, 2015

LA MULTI ANI! 12 MAI – ZIUA INTERNATIONALA A ASISTENTULUI MEDICAL!

OAMGMAMR UREAZĂ TUTUROR ASISTENTILOR MEDICALI LA MULTI ANI, PUTERE DE MUNCA SI SUCCESE PROFESIONALE!

Scrisoarea Președintelui și a Directorului Executiv al Consiliului Internațional al Asistenților Medicali

Dragi colegi,

În întreaga lume, costurile serviciilor de sănătate au crescut permanent, generând o presiune financiară imensă asupra sistemelor de sănătate şi a populaţiei în general. Asistenţii medicali, cea mai numeroasă categorie profesională din cadrul forţei de muncă din sănătate, deţin o poziţie privilegiată în cadrul sistemului de sănătate, poziţie ce le permite să inițieze modele de creștere a eficienței și eficacității, concomitent cu furnizarea de îngrijiri de calitate și atingerea de rezultatele optimizate la nivelul stării de sănătate a pacientului şi a populaţiei.

Asistenţii medicali înțeleg și sunt preocupați de ansamblul furnizării de servicii de sănătate, incluzând finanţare, eficacitatea costurilor şi managementul resurselor, costurile serviciilor de îngrijire şi îmbunătăţirea accesibilităţii la servicii de sănătate.

Deciziile pe care fiecare asistent le ia de multe ori în cursul unei zile, în cadrul practicii sale curente, pot face o diferenţă esenţială în eficacitatea şi eficienţa întregului sistem. Asistenţii medicali se află într-un punct central în care pot genera cea mai echilibrată corelare între calitate, accesibilitate şi costuri. De aceea este esenţial ca asistenţii medicali şi factorii de decizie politică să acorde atenţia cuvenită rolului acestora în eficacitatea serviciilor de îngrijiri și a costurilor pentru întregul sistem de sănătate, ca o prioritate esenţială şi determinantă în îmbunătățirea, la nivel global, a stării de sănătate, prin accesibilitate în condiţii de egalitate şi prin asigurarea universală a serviciilor de sănătate.

Tema Zilei Internaţionale a Asistenţilor Medicali din 2015, Asistenţii medicali: O forţă pentru schimbare: eficacitate în îngrijiri – eficacitate în costuri, reflectă angajamentul  ICN  pentru acţiune cu scopul de a consolida și de a optimizeza sistemele de sănătate la nivel mondial. Această abordare sprijină contribuţia pe care asistenţii medicali o au şi subliniază  faptul că prin această profesie asigurăm îngrijiri pentru categorii de populație pe care alți practicieni nu le asistă, atât în mediul urban cât şi în cel rural, uneori în zone greu accesibile. Pe scurt, sănătatea la nivel global nu poate fi realizată decât cu contribuţia fundamentală a asistenţilor medicali şi cu suportul nostru proactiv, manifestat prin contribuţii şi participări la toate nivelurile de decizie ale sistemului de sănătate.

Suportul logistic pentru Ziua Internaţională a Asistenţilor medicali este proiectat pentru a asigura instrumente și informaţii utile, pentru a asista şi încuraja asistenţii medicali şi organizaţiile profesionale naţionale ale acestora  în implicare şi dobândirea resurselor conceptuale în înţelegerea finanţării sistemului de sănătate ca mijloc important în atingerea unor înalte standarde de calitate şi siguranţă a pacientului  în condiții de eficacitate a costurilor.

Acest document oferă o viziune de ansamblu asupra finanţării sistemului de sănătate, punctând permanent eficienţa – la nivelul utilizării resurselor, la nivelul proiectării modalităţilor de furnizare a serviciilor, la nivel managerial şi al forţei de muncă a sistemului de sănătate, valorizând la toate nivelele activitatea de îngrijire. Exemplele  prezentate reprezintă doar o mică mostră a contribuției pe care asistenții medicali o pot avea asupra oricărei agende de schimbare și transformare, prin creativitatea și perspectiva profesională pe care le au.

Ca întotdeauna, includem resurse ce pot fi larg utilizate şi promovate. Completăm acest suport cu idei care se pot constitui în direcţii de acţiune pentru asistenţii medicali şi pentru organizaţiile profesionale ale acestora de la nivel naţional, care vă vor ajuta în implementarea acestei inițiative decisive pentru viitorul profesiei.

Suntem siguri că organizația dumneavoastră va aduce propriile exemple și alte resurse dezvoltate la nivel local, aspecte pe care dorim să ni le împărtăşiţi pentru a le pute face cunoscute în toată lumea. Asistenţii medicali, profesioniştii din sănătate aflaţi permanent în proximitatea pacienţilor în toate aşezările umane, pot avea un impact puternic în reducerea costurilor din sistemul de sănătatea crescând concomitent calitatea îngrijirilor pe care le acordă.

Cu sinceritate,

Judith Shamian                                                                   David C. Benton

Președinte                                                                             Director Executiv