Noua metodologie de reatestare a competentei profesionale 2024
ianuarie 10, 2024
Anunt angajare Centrul Medical Dorobanti
februarie 5, 2024

Eliberare adeverință pentru întocmirea parafei profesionale

Conform Hotărârii Consiliului Național al OAMGMAMR nr. 26/12.10.2023  va informam ca eliberarea adeverinței pentru alocarea codului profesional de parafă se va desfășura exclusiv online.

Adeverința pentru intocmirea parafei profesionale se obține transmițând pe e-mail-ul oficial al filialei Constanța: oamr_cta2004@yahoo.com  cererea  scanata lizibil în format pdf A4 conform formularului atasat.

Asistentii medicali angajati in unitati sanitare cu reprezentant desemnat de conducerea unitatii, se vor adresa doar persoanei imputernicite de angajator si vor depune acestuia cererea pentru obtinerea adeverintei.

Adeverința se va elibera doar asistentilor medicali care au aviz anual pentru exercitarea profesiei valabil pentru anul 2024. Conform prevederilor legale membrii asociati nu primesc cod de parafa.

Pentru asistentii medicali care au mai multe specialitati si profeseaza cu drept de libera practica se vor transmite cereri diferite, urmand sa se elibereze adeverinta pentru fiecare specialitate in parte (parafele vor fi diferite).

Atenție!

Conform prevederilor Art. 5 din Hotararea CN 26/12.10.2023:

(1) Membrii Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România (OAMGMAMR) au obligaţia de a înştiinţa filiala judeţeană/municipiului Bucureşti a OAMGMAMR cu privire la intervenirea oricăreia dintre următoarele situaţii şi de a solicita eliberarea unei noi adeverinţe în vederea schimbării parafei:

a) modificări ale datelor profesionale sau personale;

b) pierderea;

c) furtul;

d) deteriorarea parafei.

(2) În cazul în care intervine una dintre situaţiile menţionate la alin. (1) lit. b) sau c), membrii OAMGMAMR vor ataşa cererii şi anunţul publicat într-un ziar local cu privire la pierderea sau furtul parafei.

!!!! Asistenții medicali, membrii ai OAMGMAMR filiala Constanta, care au absolvit examenul de grad principal anterior anului 2011 și care nu au depus/transmis o copie a documentului de absolvire a examenului de grad principal, sunt rugați, în vederea înregistrării acestuia în Registrul Unic Național al Asistenților Medicali, să transmită la adresa de e-mail oamr_cta2004@yahoo.com sau prin reprezentantul OAMGMAMR filiala Constanta din unitatea sanitară, copia documentului care certifică absolvirea acestui examen.

Menționăm că înregistrarea în RUN este deosebit de importantă în activitatea de eliberare a adeverinței pentru parafa profesională și, nu în ultimul rând, pentru completarea datelor profesionale individuale în evidența RUN al OAMGMAMR.

Pentru a sti daca Gradul principal este inregistrat in Registrul Unic National veti verifica daca pe avizul anului 2024 va apare trecut GRAD PRINCIPAL….NU PE CERTIFICATUL DE MEMBRU.In cazul in care nu aveti trecut gradul principal veti atasa la cerere si o copie conform cu originalul dupa documentul de obtinere a gradului principal. In cazul in care nu aveti trecut gradul principal veti atasa la cerere si o copie conform cu originalul dupa documentul de obtinere a gradului principal.

Termenul de eliberare al adeverintei este de 20 de zile lucratoare de la data transmiterii cererii si a indeplinirii conditiilor conform prevederilor legale.

Toate solicitările și documentele transmise pe e-mail-ul filialei vor fi înregistrate in zilele lucratoare numai de LUNI pana JOI, în intervalul 10.00-16.00.

Vineri este zi speciala pentru reprezentanții desemnați din partea unităților sanitare din județul Constanța.

Tot ce se transmite în afara intervalului mai sus menționat va fi înregistrat cu următoarea zi lucrătoare.

Termen de eliberare documente

Eliberarea certificatelor de membru si a avizelor anuale pentru exercitarea profesiei se va face in termen de maxim 30 de zile lucratoare de la transmiterea pe e-mail a tuturor documentelor numai pe e-mailul titularului de drept (conform acordului pentru procesarea datelor semnat olograf). Termenul a fost extins datorita numarului mare de solicitari.

Foaia de varsamant pentru plata cotizatiei se va transmite pe e-mailul titularului in termen de 7 zile de la inregistrarea cererii solicitantului.

Avizul anual de libera practica se va elibera numai daca sunt indeplinite conditiile conform legislatiei in vigoare.

Eliberarea adeverintelor pentru participare la concurs/examen se va face in termen de 3 zile lucratoare de la transmiterea tuturor documentelor necesare.In cazul in care una din conditii nu este indeplinita dosarul/e-mailul se considera respins (titularul va primi e-mail de respingere), reluandu-se procedura la cererea solicitantului dupa completarea dosarului - se va transmite un nou e-mail.

ATENTIE: Toate solicitarile si documentele transmise pe e-mailul filialei vor fi inregistrate numai de LUNI pana JOI, in intervalul 10.00-16.00.

Vineri este zi speciala pentru reprezentantii desemnati din partea unitatilor sanitare din judetul Constanta.

Tot ce se transmite in afara intervalului mai sus mentionat va fi inregistrat cu ziua urmatoare lucratoare.

OAMGMAMR FIL. CONSTANTA 
STR. MIHAI VITEAZUL NR. 81
FAX 0241660455