SITUAȚIA PROFESIEI DE ASISTENT MEDICAL LA NIVEL MONDIAL
mai 12, 2020
Formulare tipizate
mai 16, 2020

Asistenții medicali generaliști absolvenți ai Programului special de revalorizare a calificării vor beneficia de recunoastere profesională automată pe teritoriul UE, după publicarea în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene a modificării Directivei 2005/36/CE

Raportul întocmit de Comisia Europeană în baza prevederilor art.60 alin(2) din DC.nr.2005/36/CE, a fost publicat în data de 11.05.2020.

La punctul (4) din Raport se face analiza rezultatelor Programului special de revalorizare a calificării de asistent medical generalist implementat de România în vederea recunoașterii automate în celelalte state membre a titlurilor de calificare care atestă o formare de asistent medical generalist începută anterior datei de aderare la UE.

În acest sens sunt menționate etapele parcurse începând cu anul 2012, statele membre care au oferit consultanță de specialitate, autoritățile române participante,  precum și normele române de implementare a programului amintit.

Alături de Ministerul Educației Naționale, de Ministerul Sănătății și de Comisia Națională de Acreditare a Spitalelor, Ordinul Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România s-a implicat intens și activ în fiecare etapă participând la negocierile cu Comisia Europeană, la organizarea sesiunilor de formare-formatori cu sprijinul filialelor și a experților europeni, la elaborarea proiectelor normelor de implementare și respectiv  la avizarea  acestora.

De asemenea, se menționează că statele membre au primit de la autoritățile române toate informațiile solicitate și că în urma analizei acestora, nu au fost obiecții cu privire la propunerea României ca absolvenții programului amintit să beneficieze de recunoaștere automată pe viitor.

În finalul analizei, Comisia Europeană precizează ca România a pus în aplicare Programul special de revalorizare a calificării de asistent medical generalist negociat cu statele membre.

În concluzie, absolvenții programului menționat vor beneficia de recunoașterea automată a calificării de asistent medical generalist pe teritoriul UE, după publicarea în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene a modificării Directivei nr.2005/36 CE în acest sens.

Raportul poate fi consultat la adresa:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1589436861773&uri=CELEX:52020DC0191

Articolul Asistenții medicali generaliști absolvenți ai Programului special de revalorizare a calificării vor beneficia de recunoastere profesională automată pe teritoriul UE, după publicarea în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene a modificării Directivei 2005/36/CE apare prima dată în OAMGMAMR.