ANUNT IMPORTANT!!! In atentia asistentilor medicali specialitatea laborator
noiembrie 27, 2018
CURSURI DECEMBRIE 2018!
noiembrie 29, 2018

ANUNȚ IMPORTANT – REAVIZARE 2019

Anunțul a fost postat pe data de 27 noiembrie

ANUNȚ IMPORTANT – REAVIZARE 2019

Începând cu data de 07.01.2019 OAMGMAMR filiala CONSTANȚA va derula activitatea de eliberare a Avizului anual – 2019 pentru autorizarea exercitării profesiei de asistent medical generalist/ asistent medical/ moaşă.

Acordarea avizului pentru anul 2019 se face în baza depunerii de către solicitant la sediul filialei a următoarelor documente:

copia poliței de asigurare de răspundere civilă pentru greşeli în activitatea profesională (asigurare de malpraxis), obligatoriu valabilă pentru perioada 01.01.2019 – 31.12.2019. Valoarea minimă a riscului asigurat este:
a) asistenţii medicali generalişti, moaşele şi asistenţii medicali care exercită profesia în unităţi sanitare cu paturi, centre de primire urgenţe și unităţi de primiri urgenţe, serviciu de ambulanţe, echivalentul în lei al sumei de 10.000 euro;
b) asistenţii medicali generalişti, moaşele şi asistenţii medicali care exercită profesia în unităţi de medicină primară, ambulatorii, cabinete medicale individuale, laboratoare, echivalentul în lei, al sumei de 4.000 euro;
c) asistenţii de farmacie, asistenţii medicali specialitatea igienă şi sănătate publică şi asistenţii care îşi desfăşoară activitatea în institute/secţii de medicină legală, echivalentul în lei al sumei de 2.000 euro.
Limita minimă a asigurării se determină pentru o perioadă de un an calendaristic.

extras din Revisal (Raport per salariat) semnat, ștampilat și datat de către angajator, excepție fac asistenții medicali din unitățile sanitare care virează cotizația de membru lunar. Valabilitatea Revisalului este de 7 zile de la data emiterii;

numărul mimim de 30 credite EMC obtinute în anul 2018 din care 15 credite realizate obligatoriu din curs de specialitate. Conform metodologiei EMC cursul de resuscitare cardiorespiratorie este obligatoriu o dată la 5 ani.
Se vor depune doar acele certificate, diplome, atestate etc. pentru cursuri/manifestări, altele decât cele organizate de OAMGMAMR filiala Constanța, precum şi chitanţele de la plata abonamentelor integrale la revista “Ars Medica”, “Viaţa Medicală”, etc );

dovada plății cotizaţiei de membru OAMGMAMR la zi pentru cei cărora NU li se reține lunar pe ștatul de plată şi NU virează lunar în contul organizației cotizația de membru;

Certificatul de membru – în original.

Pentru cei care au absolvit o nouă formă de studii în specialitate sau o nouă specializare se va depune o copie legalizată după diploma de studii;

copie a documentelor care atestă întreruperea de activitate, după caz (decizie incetare loc de munca anterior, contract individual de munca nou etc.);

Adeverinţă de la angajator care atestă întreruperea de activitate – pentru perioade mai mari de 6 luni, (concediu fără plată, concediu pentru îngrijirea copilului până la vârsta de 2-3 ani, concedii medicale pentru o perioadă continuă mai mare de 6 luni dintr-un an), după caz.

copii dupa documente care atestă alte schimbări (exemplu: schimbarea numelui – copie certificat de casatorie/ hotarare de divort dupa caz etc.);

copie dupa Cartea de identitate pe care se va nota obligatoriu locul de muncă la momentul depunerii dosarului;

NOTĂ: Asistenţii medicali pensionari care îşi continuă activitatea/exercita profesia de asistent medical vor depune şi certificat medical tip A5 (psihiatrie si boli interne) în vederea eliberării avizului anual.

PE FIECARE COPIE TITULARUL VA SCRIE CONFORM CU ORIGINALUL SI VA SEMNA DOCUMENTUL

Eliberarea certificatelor de membru si a avizelor de libera practica se va face in termen de 15 zile lucratoare de la depunerea documentelor numai titularului de drept sau unui imputernicit cu procura notariala, pe baza de semnatura.
Avizul anual de libera practica se va elibera numai daca sunt indeplinite conditiile conform legislatiei in vigoare. In cazul in care una din conditiile amintite mai sus nu este indeplinita dosarul se considera respins, reluandu-se procedura la cererea solicitantului dupa completarea dosarului. Termenul de procesare al dosarelor redepuse este de 15 zile lucratoare.