Anunt important!
decembrie 19, 2016
CURSURI IANUARIE 2017!
decembrie 21, 2016

Anunț important reavizare 2017!

 

 • ANUNȚ IMPORTANT – REAVIZARE 2017
  Începând cu data de 04.01.2017, OAMGMAMR filiala CONSTANȚA va derula
  activitatea de eliberare a Avizului anual – 2017 pentru autorizarea exercitării profesiei
  de asistent medical generalist/ asistent medical/ moaşă.ccccccccccccccccccccccccccc
  Acordarea avizului pentru anul 2017 se face în baza depunerii de către
  solicitant la sediul filialei a următoarelor documente:
  copia poliței de asigurare de răspundere civilă pentru greşeli în activitatea
  profesională (asigurare de malpraxis), valabilă pentru perioada 01.01.2017 –
  31.12.2017, (se păstrează limitele aplicate şi în anul 2016), respectiv valoarea minimă a
  poliței este:
  a)10.000 EURO pentru asistenții medicali generaliști/asistenții medicali/moașe
  care își exercită profesia în unitățile sanitare cu paturi;
  b) 4.000 EURO pentru asistenții medicali generaliști/asistenții medicali/moașe
  care își exercită profesia în cabinete de medicină primară, ambulatorii, cabinete
  medicale individuale;
  c) 2.000 EURO pentru asistenții medicali de farmacie;
  extras din Revisal la zi (Raport per salariat) semnat, ștampilat și datat de către
  angajator, excepție fac asistenții medicali din unitățile sanitare care virează cotizația
  lunar (eliberat in saptamana in care se depune dosarul);
  numărul mimim de 30 credite EMC cumulat în anul 2016 din care 15 credite
  obținute obligatoriu din curs de specialitate. Conform metodologiei EMC cursul de
  resuscitare cardiorespiratorie este obligatoriu o dată la 5 ani. Se vor depune doar
  acele certificate, diplome, atestate etc. pentru cursuri/manifestări, altele decât cele
  organizate de OAMGMAMR filiala Constanța, precum şi chitanţele de la plata
  abonamentelor integrale la revista „Ars Medica”, „Viaţa Medicală”, etc );
  dovada plății cotizaţiei de membru OAMGMAMR la zi pentru cei cărora NU nu
  li se reține lunar pe ștatul de plată şi NU virează lunar în contul organizației
  cotizația de membru;
  Adresa: B-DUL TOMIS NR. 145
  Telefon: 0241/66.04.55 Fax: 0241/66.04.55/ 0743066902
  E-mail: oamr_cta2004@yahoo.com
  Website: www.oamgmamr-constanta.ro
 • Certificatul de membruîn original. Pentru cei care au absolvit o nouă formă de
  studii în specialitate sau o nouă specializare se va depune o copie legalizată după
  diploma de studii;
  copie a documentelor care atestă întreruperea de activitate, după caz;
  Adeverinţă de la angajator care atestă întreruperea de activitate – pentru perioade mai
  mari de 6 luni, (concediu fără plată, concediu pentru îngrijirea copilului până la
  vârsta de 2-3 ani, concedii medicale pentru o perioadă continuă mai mare de 6 luni
  dintr-un an), după caz.
  – copie care atestă alte schimbări;
  copie dupa Cartea de identitate pe care se va nota numărul de telefon valabil
  sau adresa de e-mail și obligatoriu locul de muncă la momentul depunerii dosarului;
  NOTĂ: Asistenţii medicali pensionari care îşi continuă activitatea vor depune şi
  adeverință de la medicul de familie cu mențiunea “apt să profeseze ca și asistent
  medical” (se solicită anual) în vederea eliberării avizului.aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
  Eliberarea certificatelor de membru si a avizelor de libera practica se va face in
  termen de 15 zile lucratoare de la depunerea documentelor numai titularului de drept
  sau unui imputernicit cu procura notariala, pe baza de semnatura.
  Avizul anual de libera practica se va elibera numai daca sunt indeplinite conditiile
  conform legislatiei in vigoare.
  Toatedocumenteledepuseîncopievoraveamențiunea“conformcu
  originalul” și semnatura titularului.
  Orice modificare în Registrul Unic și pe Certificatul de membru se va face
  numai cu acte doveditoare