Anunt angajare, octombrie 2017
octombrie 4, 2017
Hotărârea Nr. 20/2017 pentru aprobarea Metodologiei privind întocmirea şi eliberarea certificatului de status profesional curent pentru asistenţii medicali generalişti, moaşe şi asistenţii medicali
octombrie 24, 2017

ANUNT IMPORTANT EXAMEN DE GRAD PRINCIPAL – SESIUNEA 2017

  • Vă facem cunoscut că în baza referatului MS nr. 55338/09.10.2017, a fost aprobată derogarea de la prevederile art. 19 alin. (1) lit b) din Metodologia de organizare și desfășurare a examenului de grad principal aprobată prin Ordinul
    Ministrului Sănătății nr. 1044/2016, în sensul aprobării înscrierii la examen a candidaților care îndeplinesc condiția de experiență profesională de 5 ani până la data de 31.12.2017 inclusiv.
    Precizăm că pentru înscrierea la examen candidații trebuie să
    îndeplinească și celelalte condiții prevăzute de Ordinul Ministrului Sănătății nr. 1044/2016.