Program de completare şi perfecţionare a formării iniţiale pentru aproape 60.000 de asistenţi medicali generalişti din România
septembrie 1, 2014
ANUNŢ IMPORTANT CREDITE!!!!!
septembrie 3, 2014

ANUNŢ IMPORTANT CREDITE!!!!

HOTĂRÂRE NR. 4 /21.03.2014

privind nereportarea creditelor acumulate în cursul anului 2014 pentru anul 2015

CONSILIUL NAŢIONAL AL OAMGMAMR ÎNTRUNIT ÎN ŞEDINŢA DIN DATA DE 21.03.2014 , AVÂND ÎN VEDERE PREVEDERILE ART. 53 DIN ORDONANŢA DE URGENŢĂ NR. 144/2008, PRIVIND EXERCITAREA PROFESIEI DE ASISTENT MEDICAL GENERALIST, A PROFESIEI DE MOAŞĂ ŞI A PROFESIEI DE ASISTENT MEDICAL, PRECUM ŞI ORGANIZAREA ŞI FUNCŢIONAREA OAMGMAMR, COROBORAT CU ALE ART. 26, LIT I) DIN STATUTUL OAMGMAMR, EMITE URMĂTOAREA

HOTĂRÂRE

Art. 1 CREDITELE CUMULATE ÎN CURSUL ANULUI 2014 DE CĂTRE MEMBRII OAMGMAMR, NU SE VOR REPORTA PENTRU ANUL 2015

Art. PREZENTA HOTĂRÂRE SE VA COMUNICA TUTUROR FILIALELOR OAMGMAMR ŞI COMISIEI NAŢIONALE DE EDUCAŢIE MEDICALĂ CONTINUĂ

 

PREŞEDINTE,

MIRCEA TIMOFTE