2. Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013: Investeşte în oameni! Contract nr. POSDRU / 81/3.2/S/57946 Titlul proiectului „E-Nursing: Program de instruire în tehnologia informației a asistenților medicali, în contextul informatizării sistemului sanitar”
decembrie 11, 2012
CURSURI 2013
ianuarie 28, 2013

CONDITII PENTRU REAVIZARE – 2013!!!!!!

Condiţii pentru reavizarea asistenţilor medicali – membrii OAMGMAMR:

 

certificatul de membru în original;

asigurarea de malpraxis valabilă pe anul 2013;

30 credite EMC;

dovada de plată a cotizaţiei.

 

**pentru achitarea cotizaţiei, asistenţii medicali/moaşele care lucrează în  cabinete medicale individuale sau ambulatorii de specialitate, farmacii cu circuit deschis, laboratoare în sistem privat,  vor prezenta Raportul per salariat – EXTRAS DIN REVISAL (de la serviciul contabilitate al unităţii), emis în ziua anterioară prezentării la reavizare, semnat şi stampilat de angajator.

Toate documentele menţionate mai sus se vor preda la secretariat în folie de plastic.

 

Conform Programului Naţional de Educaţie Medicală Continuă

„sunt exceptaţi de la obligativitatea de a acumula creditele stabilite (30 de credite anual) pentru un an calendaristic membrii OAMGMAMR care au profesat o perioadă mai mică de şase luni în anul calendaristic respectiv şi asistenţii medicali nevazatori”.

Dacă numărul de credite obţinut de un membru OAMGMAMR depăşeşte numărul total de credite stabilit (30 într-un an calendaristic), diferenţa se reportează pentru anul următor, în limita a 15 credite EMC.

Reavizarea certificatelor de membru se face până la 31 martie 2013.

 

Exceptii: pentru achitarea cotizatiei, asistentii medicali/moaşele care nu sunt salariati, dar profeseaza ca si PFA in baza unor contracte de prestari servicii, vor prezenta Contractul de prestari servicii insotit Declaratia de venit estimat D220 , Declaratia de venit realizat D200,sau Decizia de impunere pe anul 2013 avizate de ANAF.

 

Nerespectarea termenului de reavizare atrage, conform legii, suspendarea dreptului de practică.