Asistentii medicali care si-au suspendat calitatea de membru al OAMGMAMR Filiala Constanta
noiembrie 20, 2014
Anunţ angajare!
decembrie 9, 2014

ANUNȚ IMPORTANT PENTRU ANUL 2015!!!

ANUNȚ IMPORTANT PENTRU ANUL 2015!!!

 

Începand cu anul 2015 membrii OAMGMAMR FIL. CONSTANTA vor avea certificate de membru noi cu timbru sec, conform modelului de certificat publicat in Monitorul Oficial nr.763/09.12.2013.

Avizul anual pentru exercitarea autorizarii profesiei va consta intr-un document cu timbru sec si elemente de siguranta care va insoti certificatul de membru. Avizul de libera practica se va elibera anual.

Pentru emiterea noilor certificate este necesara actualizarea bazei de date. Toti membrii isi vor reactualiza datele personale cu copii ale urmatoarelor documente:

 • copie carte de identitate pe care se vor nota date de contact, numar telefon si adresa de e-mail;
 • copie certificat casatorie/sentinta de divort acolo unde este cazul;
 • copie adeverinta grad principal;
 • copie diploma de la obtinerea unei noi specializari conform Ord. MS nr. 613/2013;
 • copie legalizata diploma de studii.

Procesul de emitere al certificatelor si de eliberare a avizelor se va desfasura in conformitate cu procedurile legale in vigoare. Pentru eliberarea certificatului si a avizului anual se vor preda urmatoarele documente:

 • documentele mentionate mai sus;
 • certificatul de membru in original;
 • raport per salariat din Revisal* emis in ziua anterioara prezentarii la reavizare, stampilat, semnat si datat de catre angajator.

* valabil pentru asistentii medicali carora nu li se retine cotizatia pe statul de plata.

– copii contracte individuale de munca, decizii incetare, acte aditionale si orice alte documente care sa ateste continuitatea in profesie a titularului certificatului de membru in vederea actualizarii Registrului Unic al Asistentilor Medicali

 • copie asigurare de malpraxis valabila pentru tot anul 2015, obligatoriu polita trebuie sa acopere perioada 01-31.12.2015
 • pe polita se va scrie conform cu originalul si se va semna de catre titularul de polita;
 • necesarul de credite pentru acordarea vizei este de 30 din care 15 credite obtinute obligatoriu din curs de specialitate. Conform metodologiei EMC cursul de resuscitare cardiorespiratorie este obligatoriu o data la 5 ani;
 • dovada platii cotizatiei de membru la zi.

 

Eliberarea noilor certificate de membru si a avizelor de libera practica (viza anuala) va fi un volum mare de lucru pe care il dorim sa se desfasoare etapizat, astfel incat sa preintampinam situatiile nedorite.

Certificatul de membru si avizul anual se elibereaza numai titularului de drept sau unui imputernicit cu procura notariala, pe baza de semnatura.

Termenul de ridicare a certificatelor si avizelor va fi de 15 zile lucratoare de la data predarii dosarelor!!!!!!!!!!

• Pentru emiterea noilor certificate de membru si actualizarea bazei de date vom avea nevoie de copie legalizata dupa diploma de studii doar in urmatoarele situatii:

– pe certificatul de membru vechi la sectiunea studii apare adeverinta;
– daca s-a obtinut o noua diploma (a fost absolvita o alta forma de invatamant in domeniul medical), si datele nu au fost actualizate in Registrul Unic.
Orice modificare in Registrul Unic si pe certificatul de membru se va face numai cu acte doveditoare.
OAMGMAMR FIL. CONSTANTA
BD. TOMIS NR. 145
TEL/FAX 0241660455