CURSURI IULIE ȘI AUGUST 2018!
iulie 6, 2018
HOTARAREA 18 – MODIFICARE REATESTARE!
iulie 9, 2018

Anunt important – iulie 2018!

În baza Ordinului M.S. nr. 942/2017 cu modificările și completările ulterioare, Ministerul Sănătăţii organizează prin Şcoala Naţională de Sănătate Publică, Management şi Perfecţionare în Domeniul Sanitar Bucureşti, programe de specializare pentru dezvoltarea unor abilități profesionale pentru asistenți medicali cu pregătire universitară sau postliceală:

Grup țintă Programe de specializare în vederea dobândirii de abilități profesionale
Asistenți medicali generaliști pozițiile 1-12

Asistenți medicali pediatrie pozițiile 2-12

 1. Pediatrie
 2. Îngrijiri paliative
 3. Psihiatrie
 4. Medicină dentară
 5. Neonatologie
 6. Pneumoftiziologie
 7. Bloc operator
 8. Diabet
 9. Oncologie
 10. Nefrologie/Hemodializă și dializă peritoneală
 11. Cardiologie
 12. Gastroenterologie
Asistentii medicali  de radiologie imagistică
 1. Radioterapie
 2. Operator CT/Operator RM
Asistent medical de nutriţie şi dietetică
 1. Diabet
Moaşe
 1. Neonatologie
 2. Pediatrie
 3. Bloc operator
 4. Îngrijiri paliative

Înscrierea la programele de specializare sus-menționate pentru anul 2018-2019, se realizează până la data de 1 septembrie 2018.

Elementul de noutate pentru acest an constă în faptul că înscrierea se va face numai pe  platforma SNSPMPDSB https://www.perfmed.ro

În acest sens, unitățile sanitare publice sau private interesate se vor înregistra pe platformă conform instrucțiunilor publicate și vor trimite numai prin intermediul platformei solicitarea pentru înscrierea unuia sau mai multor asistenți medicali angajați scanată în format electronic și însoțită de următoarele documente de asemenea scanate:

 1. Solicitarea unităţii sanitare, semnată şi ştampilată de managerul unității sanitare în care se specifică numele asistentului /asistenților medicali și specializarea/specializările pentru care se face solicitarea de înscriere.
 2. Diploma/certificat de studii ( asistent medical generalist/ pediatrie/ radiologie/ moașă/ farmacie/ laborator – in funcție de specializarea solicitată) pentru fiecare asistent medical propus pentru înscriere la o anumită specializare – în copie;
 3. Certificat de membru OAMGMAMR şi aviz anual de liberă practică – în copie;
 4. C.I. – în copie;
 5. Adeverinţă din care reiese că asistentul medical /asistenții medicali este/sunt încadrat(i) la unitatea sanitară publică sau privată care face solicitarea.Ulterior validării dosarului de înscriere de către SNSPMPDSB se atașează și
 6. Dovada achitării taxei de participare la program (integral), de 2.000 lei/participant. Înscrierea se consideră validă numai după achitarea integrală a taxei de participare prin ordin de plată, e-banking, mandat poștal etc. si care trebuie să se facă în contul SNSPMBDSB până la data de 7 septembrie a.c.

Repartiția participanților pe centre de pregătire, locația, perioada de pregătire, agenda activităților teoretice și practice precum și numele și coordonatele secretarului pentru fiecare program de specializare se vor afișa pe site-ul  http://www.snspms.ro și pe platforma perfmed.ro, cu cel puțin 15 de zile înainte de începerea programului.

Dosarul complet de înscriere pentru fiecare participant, înregistrat pe platforma perfmed.ro conținând documentele mai sus menționate la punctele 1-6, se va depune și pe suport de hârtie în prima zi a programului la secretariatul cursului, condiție necesară eliberării adeverințelor de participare la program.

Precizări: Asistenţii medicali generalişti, moaşele şi asistenţi medicali nu pot participa concomitent la două programe de specializare.

Mai multe detalii despre înscrierea la programele de specializare pentru obținerea de abilități găsiți pe platforma perfmed.ro