CURS – PREVENIREA ȘI CONTROLUL INFECȚIEI NOSOCOMIALE TUBERCULOASE! 4 SEPTEMBRIE 2015
august 19, 2015
În atenția absolvenților Examenului de Grad Principal 2013!
septembrie 4, 2015

Tematica și bibliografia pentru examenul de grad principal- sesiunea 2015

Asistenții medicali generaliști vor susține testele- grilă în data de 29.10.2015, între orele 10.00- 12.00, iar moașele și asistenții medicali vor susține testele- grilă în data de 30.10.2015, între orele 10.00- 12.00.

OAMGMAMR pune la dispoziția candidaților, tematica și bibliografia  precum și normele de organizare și desfășurare a examenului:

Tematica si bibliografia asistent medical generalist 2015

Tematica si bibliografia moase OG 2015

Tematica si bibliografia asistent medical stomatologie 2015

Tematica si bibliografia BFT 2015

Tematica si bibliografia nutritie – dietetica 2015

Tematica si bibliografia as. medico- social grad principal 2015

Tematica si bibliografia asistent igienist cab stoma 2015

Tematica si bibliografia farmacie 2015

Tematica si bibliografia igiena 2015

Tematica si bibliografia laborator 2015

Tematica si bibliografia radiologie 2015

ordin 981_completare 652_aprobare Norme examen si calendar

Norme organizare si desfasurare grad principal 2015

DETALII PUTEȚI AFLA ȘI DE PE SITE-UL NAȚIONAL WWW.OAMR.RO

Calendarul privind organizarea și desfășurarea examenului de grad principal, sesiunea 2015

Perioada Activitatea Atribuţii/Responsabil Art. Norme
28.08.2015 Publicarea, pe specializări, a tematicii şi bibliografiei pentru examen Ministerul Sănătăţii  Art.5 (3)
18.09.2015 Publicarea, anunţului de examen în săptămânalul “Viaţa Medicală” Ministerul Sănătăţii Art.5 (1)
18.09.2015 Nominalizarea, de către ministrul sănătăţii, a comisiei centrale de examen Ministerul Sănătăţii Art. 6(1)
01.10.2015 Nominalizarea componenţei Comisiilor locale de examen Preşedintele filialei OAMGMAMR Art. 7 (1)
01.10.2015 Avizarea comisiilor locale de examen de către preşedintele comisiei centrale de examen Preşedintele Comisiei Centrale de Examen(Dir. Gen. Adj-DGRUJC-MS) Art. 7 (1)
02.10.2015 Instruirea preşedinţilor comisiilor locale de examen Comisia centrală de examen Art. 12 (e)
05-22.10.2015 Perioada de înscriere Comisia locală de examen – la sediul filialelor OAMGMAMR Art. 16 (1)
  23-28.10.2015 Studierea dosarelor, validarea acestora, stabilirea rezultatului “Admis” sau “Respins”– afişarea listei candidaţilor declaraţi “Admis”-primirea contestaţiilor dosarelor Comisia locală de examen – la sediul filialelor OAMGMAMR Art. 16 (2,3,4)
26.10.2015 Elaborarea testelor-grilă pentru asistenţii medicali generalişti Comisia de elaborare a subiectelor Art. 19 (1)
27.10.2015 Elaborarea testelor-grilă pentru moașe și asistenți medicali Comisia de elaborare a subiectelor Art. 19 (1)
29.10.2015 Primirea testelor-grilă, a grilelor de răspuns şi a grilelor de corectură.Susţinerea testului-grilă – asistenţii medicali generalişti (orele10.00-12.00) Comisia locală de examen Art. 19 (3)
29-30.10.2015 Primirea contestaţiilor rezultatului testului-grilă pentru asistenţi medicali generalişti Comisia locală de examen

Art. 30 (1)

30.10.2015 Primirea testelor-grilă, a grilelor de răspuns şi a grilelor de corectură.Susţinerea testului-grilă – moașe și asistenți medicali (orele10.00-12.00) Comisia locală de examen Art. 19 (3)
30-31.10.2015 Primirea contestaţiilor rezultatului testului-grilă pentru moașe și asistenți medicali Comisia locală de examen Art. 30 (1)
01.11.2015 Soluţionarea contestaţiilor rezultatului testului-grilă pentru asistenţi medicali generalişti Comisia locală de examen Art. 30 (1)
02.11.2015 Soluţionarea contestaţiilor rezultatului testului-grilă moașe și asistenți medicali Comisia locală de examen Art. 30 (1)
01-02.11.2015 Afişarea rezultatelor Comisia locală de examen – la sediul filialelor OAMGMAMR