Tematica și bibliografia examenului de grad principal pentru asistenți medicali generaliști, moașe, asistenți medicali, surori medicale și oficianți medicali – sesiunea 2020
august 20, 2020
Raport al celei de-a 70-a sesiuni a Comitetului Regional pentru Europa/RC70
septembrie 16, 2020

Propunere de modificări a programelor de specializare pentru asistenţii medicali generalişti, moaşe şi asistenţii medicali

Ministerul Sănătății, în calitate de autoritate competentă, în colaborare cu Școala Națională de Sănătate Publică, Management și Perfecționare în Domeniul Sanitar, organizează și desfăşoară programe de specializare în vederea reconversiei profesionale, precum şi în vederea dezvoltării abilităţilor profesionale pentru asistenţii medicali generalişti, moaşe şi asistenţii medicali. Aceste programele de specializare, au ca scop dobândirea de noi cunoştinţe teoretice, abilităţi practice şi competenţe profesionale impuse de schimbarea condiţiilor de muncă. Acestea se desfășoară în prezent în baza Ordinului ministrului sănătății nr. 1076 din 09 iulie 2019 privind Normele de organizare şi desfăşurare a programelor de specializare în vederea reconversiei profesionale, precum şi în vederea dezvoltării abilităţilor profesionale pentru asistenţii medicali generalişti, moaşe şi asistenţii medicali.

În urma cursurilor anterioare organizate, Școala Națională de Sănătate Publică, Management și Perfecționare în Domeniul Sanitar a solicitat o serie de modificări  cu scopul îmbunătățirii organizării și desfășurării cursurilor.  Toate acestea se regăsesc în Ordinul care modifică și completează Ordinul nr. 1076 din 09 iulie 2019 privind Normele de organizare şi desfăşurare a programelor de specializare în vederea reconversiei profesionale, precum şi în vederea dezvoltării abilităţilor profesionale pentru asistenţii medicali generalişti, moaşe şi asistenţii medicali.

Ordinul se află în transparență decizională pe site-ul Ministerului Sănătății: http://www.ms.ro/acte-normative-in-transparenta/#a858fe17y8.

Modificările propuse au ca scop următoarele:

-introducerea în programele de pregătire în calitate de lectori și asistenți medicali pentru acoperirea necesarului de personal de instruire:

-introducerea unuei noi specializări, anume de tehnician perfuzionist;

-precizarea pentru programele de nefrologie/hemodializă a locurilor de practică în centrele de dializă, care au baza materială necesară instruirii practice și teoretice;

-posibilitatea înscrierii la cursuri a asistenților medicali care nu sunt încadrați în unitățile sanitare,  pentru a evita discriminarea;

– stabilirea locațiilor unde se desfășoară activitățile didactice este o activitate organizatorică, la decizia Școlii Naționale de Sănătate Publică, Management și Perfecționare în Domeniul Sanitar, și a  responsabilului național, sens în care a fost modificat curriculum de pregătire;

-a fost modificat atributul rezolvării contestației rezultatului studierii dosarului de la comisia locală care primește dosarele de înscriere,  la comisia centrală.             

Articolul Propunere de modificări a programelor de specializare pentru asistenţii medicali generalişti, moaşe şi asistenţii medicali apare prima dată în OAMGMAMR.