PROGRAM DE SARBATORI 2012!
decembrie 5, 2012
2. Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013: Investeşte în oameni! Contract nr. POSDRU / 81/3.2/S/57946 Titlul proiectului „E-Nursing: Program de instruire în tehnologia informației a asistenților medicali, în contextul informatizării sistemului sanitar”
decembrie 11, 2012

1. Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013: Investeşte în oameni! Contract nr. POSDRU / 81/3.2/S/57946 Titlul proiectului „E-Nursing: Program de instruire în tehnologia informației a asistenților medicali, în contextul informatizării sistemului sanitar”

Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane  2007 – 2013:  Investeşte în oameni!   Contract nr. POSDRU / 81/3.2/S/57946

Titlul proiectului „E-Nursing: Program de instruire în tehnologia informației a asistenților medicali, în contextul informatizării sistemului sanitar”

 

Ziua Internațională a drepturilor omului –Tehnologia Informației și Comunicării, un element în mecanismul de asigurare a dreptului la sănătate

 

Pe 10 Decembrie se sărbătoreşte Ziua Internaţională a Drepturilor Omului, zi care marchează împlinirea a 64 de ani de la semnarea documentului care a consfinţit legalizarea în întreaga lume, sub egida Organizației Națiunilor Unite, a „Declaraţiei Universale a Drepturilor Omului” – cartea de căpătâi a tuturor ţărilor democrate.

 

Pentru profesia noastră această zi are o semnificație deosebită. Suntem cei care prin serviciile de îngrijiri asigurăm drepturile semenilor noștri la sănătate, la demnitate, la educație privind sănătatea, la viață. Avem o profesie nobilă, așa cum este adesea descrisă.  Asistenții medicali și moașele sunt de multe ori o voce pentru cei ce nu se pot exprima, un sprijin pentru cei ce nu se pot mobiliza, o binecuvântare pentru pacienți și familiile lor.  Suntem în linia întâi a celor care apără și asigură dreptul la viață. A lucra insă într-o astfel de profesie presupune, pe lângă privilegiul de a contribui la optimizarea calității vieții, un mare efort fizic, mental, emoțional. De acea, Ziua Internaţională a Drepturilor Omului este o oportunitate pentru meditație și din perspectiva drepturilor asistenților medicali și moașelor.

 

Privind retrospectiv, în ultimii patru ani au fost realizate progrese  importante privind dreptul de exercitare a profesiei în spațiul european, a crescut  considerabil notorietatea organizației noastre profesionale în spațiu internațional, au fost derulate o serie de proiecte care au oferit cursuri foarte bine apreciate de asistenții medicali din toată țara, a fost îmbunătățit constant cadrul legal de practică profesională pentru membrii organizației. Din această perspectivă, liderii organizației au avut ca priorități îmbunătățirea continuă a cadrului de exercitare a profesiei, progresul profesiei și sprijin pentru educația profesională continuă prin programe și proiecte, respectând astfel dreptul fiecărui asistent medical de a-și exercita profesia în orice stat european, de a avea pregătirea profesională conform standardelor europene și de a se dezvolta continuu.

Într-un context continuu provocat de situația economică în derivă, frecventele schimbări în conducerea Ministerului Sănătății și presiunile de timp și resurse impuse de schimbările de legislație, efectele acestor situații au fost greu resimțite în plan personal și profesional de către toți colegii noștri din întreg sistemul de sănătate. Deși în atenția publicului au fost mediatizate cu preponderență problemele asistenților medicali din spitale, există, în profesia noastră, și alte categorii de practicieni ale căror voci au fost mult prea puțin aduse în atenție, respectiv:

–          asistenții medicali care lucrează în mediul rural, care străbat mulți kilometri, în orice condiții de vreme, pentru a ajunge în casele celor ce se află în grea suferință;

–          asistenții medicali din școlile care pregătesc viitoarea generație de profesioniști, aflați în prim planul promotorilor de imagine privind frumusețea și provocările din domeniul de activitate al sănătății, care trebuie să ofere un bun exemplu tinerilor ce se pregătesc pentru pentru viața profesională, să înțeleagă și să compenseze în abordările tutoriale lipsa de maturitate și de experiență a elevilor și studenților;

–          asistenții medicali din domenii pe care oricine își dorește să nu le experimenteze, închisorile, școlile de corecție, teatrele de operațiuni militare. E greu de imaginat câtă forță psihică și emoțională este necesară pentru a putea ajuta fără a discrimina, pentru a respecta în condiții de lucru adeseori mult sub cele vitrege din spitalele noastre, pe cei ale căror răni și boli sufletești și fizice au nevoie de îngrijiri;

–          asistenții medicali din centrele de îngrijiri paleative și cele pentru bătrâni, unde parte din îngrijirile cele mai importante sunt, alături de cele care privesc dreptul la viață, cele care privesc dreptul la demnitate și decență, nevoie fundamentală a oricărei ființe umane, punând astfel accent atât pe durata cât șipe calitatea vieții.

 

De aceea, privind în prezent și viitor, și înțelegând că orice profesie pentru a putea progresa are nevoie de profesioniști continuu informați cu privire la progresul științific și tehnic, căutarea de soluții care să ofere un echilibru punctual în balanța nevoi-resurse privind practicarea profesiei nu trebuie să înceteze niciodată. Un astfel de element în mecanismul de asigurare a dreptului la sănătate este Tehnologia Informației și Comunicării (TIC).

 

În sprijinul asistenților medicali care au ales să dobândească competențe în domeniul informatic,  proiectul „E-Nursing: Program de instruire în tehnologia informației a asistenților medicali, în contextul informatizării sistemului sanitar” derulat de OAMGMAMR a oferit cursuri de instruire si certificare a competențelor TIC unui număr de peste 2900 din cei 4000 de asistenți medicali (grup țintă) din toate cele 8 euroregiuni de dezvoltare ale României.

 

Proiectul, cofinantat din fonduri europene, se derulează pe durata a trei ani, 2011-2013, reunind într-un parteneriat OAMGMAMR, Federaţia SANITAS din România, Asociaţia „Centru Român de Iniţiative” şi organizaţiile profesionale ale asistenţilor medicali din Spania şi Irlanda, respectiv Consejo General de Enfermería şi An Bord Altranais.

 

Unul din obiectivele proiectului a inclus derularea unor sesiuni de lucru cu angajați din sistemul de sănătate din toata țara. Scopul acestor sesiuni a fost identificarea perceptiei angajatilor din sistemul de sănătate privind discriminarea în cadrul sistemului, și realizarea, prin această contribuție, a Manualului de bune practici privind discriminarea în sistemul de sănătate din Romania.

 

In 24 de luni de implementare (ianuarie 2011 – decembrie 2012) la selectarea grupului țintă și a tuturor participanților la activitățile proiectului s-a avut în atenție principiul nediscriminării, asigurând o vastă diversitate de gen, vârstă, experiență și pregătire profesională. Grupul de participanți la fiecare sesiune a fost diferit și ca poziționare în sistemul de sănătate (asistenți medicali, asistenți șefi, lideri de sindicat ai asistenților, angajați ai departamentelor de resurse umane din direcțiile de sănătate), scopul acestei diversități find asigurarea colectării de puncte de vedere, experiențe, opinii și percepții cât mai diverse privind discriminarea în sistem, asigurându-se astfel un pachet de informații foarte complet.

 

Din declarațiile participanților referitoare la discriminare, 69% consideră că s-au simțit, în diferite ocazii, discriminați la locul de muncă, 43% consideră că cei mai discriminați pacienți sunt persoanele sărace, persoanele infectate cu HIV și romii, 24% consideră că cele mai discriminate persoane din interiorul sistemului sunt angajații tineri, iar 18 % plasează în acest context asistenții medicali și angajații cu diverse dizabilități.

Totodată, soluția identificată de 54% dintre participanți este implicarea fiecărei persoane în combaterea discriminării la locul de muncă, indiferent de cine este ținta discriminării, pacienți sau angajați. Concluzia generală a grupurilor de participanți a fost aceea că deși responsabilitatea respectării legislației prin inserarea de politici adecvate este a direcțiilor de sănătate publică, combaterea discriminării rămâne o asumare individuală, ancorată în etica profesională și în valorile personale.

 

Prin urmare în această lună, într-o perioadă caracterizată de analize asupra anului care se apropie de sfârșit, de planuri pentru viitor și de bucuriile sărbătorilor de iarna, să ne punem pe lista de dorințe și un an nou cu multe împliniri în domeniul drepturilor pe care le avem, prin înțelegere corectă, implicare în acțiunile de schimbare la care suntem chemați, implicare în toate cazurile de abuzuri la care asistăm în sectorul sănătate, ca să putem astfel să onorăm o profesie nobilă prin profesionalismul, pregătirea și calitățile umane asociate fiecăruia dintre noi.