CURSURI LUNA AUGUST 2017
iulie 20, 2017
PROGRAM 14 – 15 AUGUST 2017!
august 11, 2017

Program de specializare pentru anul 2018

În baza Ordinului M.S. nr. 613/2013, Ministerul Sănătăţii organizează, prin Şcoala Naţională de Sănătate Publică,  Management şi Perfecţionare în Domeniul Sanitar Bucureşti, programe de specializare numai pentru asistenții medicali generalişti şi asistenţii medicali de pediatrie în specialităţile: Radiologie-imagistică medicală, Laborator, Baleno-fizioterapie, Nutriţie şi dietetică şi igienă şi sănătate publică.

Înscrierea la noul program de specializare, pentru anul 2018, se realizează în perioada 01 august 2017 – 30 septembrie 2017, iar unitățile sanitare publice sau private interesate pot trimite pe adresa de e-mail: asistentimed@snspms.ro, următoarele documente:

  1. Solicitarea de înscriere va fi însoțită de formularul in format Excel, care se poate descărca de site-ul www.snspms.ro. Tabelul va fi completat de instituția sanitară care solicită înscrierea angajaților.
  2. Carte de identitate – copie

După repartizarea participanților pe centre de pregătire, tabelele nominale vor fi afișate pe www.snspms.ro.

Dosarul complet de înscriere pentru fiecare participant se va depune la o dată și la o locație care vor fi anunțate ulterior. Dosarul va cuprinde următoarele documente în copie:

  1. diplomă sau certificat de absolvire care atestă specialitatea de asistent medical generalist sau de pediatrie;
  2. certificat de membru și aviz anual de liberă practică;
  3. carte de identitate;
  4. dovada plății taxei de participare (taxa de participare/cursant va fi afişată pe site);

Mai multe detalii despre înscrierea la programele de specialitate vor fi publicate pe site-ul instituţiei www.snspms.ro până pe data de 1.08.2017.