Politica publică privind valorile profesiilor de asistent medical și moașă
octombrie 5, 2020
ICN confirmă decesul a 1500 de asistenți medicali din 44 de țări din cauza COVID-19 și estimează că cifra deceselor în rândul lucrătorilor din domeniul sănătății de la nivel mondial ar putea depăși 20000
noiembrie 2, 2020

PROCEDURA ELIBERARE AVIZ ANUAL PENTRU EXERCITAREA PROFESIEI – 2021

Conform prevederilor Hotărârii nr.5 din 11.03.2020 ( link https://oamgmamr-constanta.ro/anunt-privind-eliberarea-avizului-anual-dupa-ridicarea-starii-de-urgenta/) a Consiliului Național al OAMGMAMR avizul anual se eliberează la cerere, la data începerii activităţii profesionale sau în ultimul trimestru al anului in curs pentru anul următor, dacă sunt îndeplinite condiţiile prevăzute de reglementările legale în vigoare.
Începând cu data de 01.10.2020 OAMGMAMR filiala CONSTANȚA va derula activitatea de eliberare a Avizului anual – 2021 pentru autorizarea exercitării profesiei de asistent medical generalist/ asistent medical/ moaşă.
In vederea protejării persoanelor implicate și evitării răspândirii COVID-19, activitatea la sediul OAMGMAMR Filiala Constanta ramane suspendata, iar procedura de eliberare a avizului anual pentru autorizarea exercitarii profesiei valabil in anul 2021 se va desfasura exclusiv online.

Avizul anual se obtine transmitand pe e-mail-ul oficial al filialei Constanta: oamr_cta2004@yahoo.com urmatoarele documente scanate in format pdf:

 1. Cerere solicitare aviz 2021 DESCARCARE CERERE
 2. Polița de asigurare civilă pentru greșeli în activitatea profesională pentru perioada 01.01.2021 – 31.12.2021pe care se va inscrie mentiunea conform cu originalul si se va semna;
 3. Extras din Revisal (Raport per salariat) semnat, ștampilat și datat de către angajator (excepție fac asistenții medicali din unitățile sanitare care virează cotizația de membru lunar). Valabilitatea Revisalului este de 10 zile de la data emiterii. Se va mentiona pe Revisal perioada pentru care doriti calculul cotizatiei de membru.
  Foaia de varsamant pentru plata cotizatiei se va transmite pe e-mailul titularului in termen de 7 zile de la inregistrarea cererii solicitantului.
 4. Copie carte de identiate pentru actualizarea datelor în Registrul Unic;
 5. Documente privind locul/(rile) de muncă: (CIM/ Decizie Încetare CIM/Act Adiţional prelungire CIM) – numai in cazul in care de la obtinerea ultimului aviz s-au produs modificari;
 6. Pentru cei care au absolvit o nouă formă de studii în specialitate sau o nouă specializare se va depune copie legalizată după diploma de studii;
 7. Documente privind alte modificari nedeclarate: schimbare nume (casatorie, divort).
 8. Certificat Medical tip A5 – numai pentru asistentii medicali pensionari.
  In vederea eliberari avizului se va verifica (in Registrul Unic al Asistentilor Medicali din Romania) de catre filiala acumularea numărul minim de 30 credite de educaţie profesională continuă aferente anului 2020.
  Membrii OAMGMAMR care la data solicitării nu îndeplinesc condițiile necesare acordării avizului și care solicită avizul dupa 31 decembrie 2020, eliberarea avizului anual pentru exercitarea profesiei se va face cu valabilitate doar de la data solicitării și îndeplinirii tuturor condiţiilor legale.

Documentele se transmit online numai in format scanat pdf. lizibil conform procedurii (nu poze).
La transmiterea electronica se va scrie in mod obligatoriu la subiectul e-mail-ului [su_highlight background=”#fff000″]NUMELE SOLICITANTULUI[/su_highlight]….primind automat confirmarea de primire. E-mail-urile care nu respecta procedura mai sus mentionata nu sunt procesate.
In cazul in care una din conditii nu este indeplinita dosarul/e-mail-ul se considera RESPINS (titularul va primi e-mail de respingere in care se va specifica ce criteriu nu indeplineste).
Dosarul se
[su_highlight background=”#fff000″]VALIDEAZA[/su_highlight] dupa ce solicitantul va transmite/indeplini criteriul specificat in email-ul de respingere. La transmiterea documentului solicitat in completare, la subiectul e-mail-ului se va scrie [su_highlight background=”#fff000″]REDEPUNERE si NUMELE SOLICITANTULUI [/su_highlight]

[su_highlight background=”#fff000″]ATENTIE!!![/su_highlight]

Toate solicitarile si documentele transmise pe e-mail-ul filialei vor fi inregistrate numai de LUNI pana JOI, in intervalul 10.00-16.00.
Vineri este zi speciala pentru reprezentantii desemnati din partea unitatilor sanitare din judetul Constanta.
Tot ce se transmite in afara intervalului mai sus mentionat va fi inregistrat cu ziua urmatoare lucratoare.

Eliberarea avizului anual pentru autorizarea exercitarii profesiei pentru anul 2021 se va face in termen de 30 zile lucratoare de la primirea si indeplinirea tuturor conditiilor de eligibilitate conform legislatiei in vigoare. (Termenul a fost extins datorita numarul mare de solicitari)

Avizul se va transmite numai pe e-mail-ul titularului de drept/reprezentantului (desemnat de angajator in cazul unitatilor sanitare) – conform acordului pentru procesarea datelor semnat olograf.

[su_highlight background=”#fff000″]Pentru operativitate si micsorarea timpului de raspuns va rugam sa respectati procedura mentionata mai sus si sa transmiteti numai documentele solicitate, in format scanat pdf. lizibil pe fond alb- nu poze.
E-mail-urile care nu contin date de identificare ale solicitantului sau contin intrebari sub forma: Am trimis corect? Este complet dosarul? Mai este nevoie de ceva?… NU SUNT LUATE IN CONSIDERARE.
Toate e-mail-urile/solicitarile se vor procesa numai in ordinea transmiterii.
[/su_highlight]

[su_highlight background=”#1eca33″]Exercitarea profesiei in regim independent PFI: [/su_highlight] Asistentii medicali care exercita profesia in baza unui contract de colaborare/prestari servicii cu o unitate sanitara (regim de stat si privat), pentru avizarea anuala 2021 vor atasa contractul de prestari servicii valabil pe parcursul anului 2021/act aditional de prelungire contract si adeverinta de unde sa reiasa faptul ca desfasoara activitatea in baza contractului si in anul 2021, pentru calcul cotizatiei de membru. Restul documentelor fiind cele prezentante mai sus. [su_highlight background=”#1eca33″]Cererile pentru avizul in regim independent se transmit numai INDIVIDUAL – NU PRIN REPREZENTANT!!![/su_highlight]

Polita de asigurare de răspundere civilă pentru greşeli în activitatea profesională (asigurare de malpraxis) se incheie obligatoriu pentru perioada 01.01.2021 – 31.12.2021.

Valoarea minimă a riscului asigurat este:

a) asistenţii medicali generalişti, moaşele şi asistenţii medicali care exercită profesia în unităţi sanitare cu paturi, centre de primire urgenţe și unităţi de primiri urgenţe, serviciu de ambulanţe, echivalentul în lei al sumei de 10.000 euro;
b) asistenţii medicali generalişti, moaşele şi asistenţii medicali care exercită profesia în unităţi de medicină primară, ambulatorii, cabinete medicale individuale, laboratoare, echivalentul în lei, al sumei de 4.000 euro;
c) asistenţii de farmacie, asistenţii medicali specialitatea igienă şi sănătate publică şi asistenţii care îşi desfăşoară activitatea în institute/secţii de medicină legală, echivalentul în lei al sumei de 2.000 euro.
d) 20.000 euro pentru asistenții medicali care își desfășoară activitatea în regim independent (persoană fizică independentă-PFI sau ca titulari ai cabinetelor individuale de practică independentă)
[su_highlight background=”#fff000″]Limita minimă a asigurării se determină pentru o perioadă de un an calendaristic.[/su_highlight]