CURSURI DECEMBRIE 2014!
noiembrie 12, 2014
Asistentii medicali care si-au suspendat calitatea de membru al OAMGMAMR Filiala Constanta
noiembrie 20, 2014

ANUNȚ IMPORTANT!

Anunț postat pe data de  13 noiembrie 2014
ANUNŢ IMPORTANT!
        Filiala GALAŢI a Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România a primit, de la Ministerul Sănătăţii, adeverinţele de confirmare a celei de-a doua specializări: Laborator şi Radiologie – imagistică medicală pentru candidaţii care au promovat examenul în sesiunea 2014.

        Adeverinţele se eliberează începând cu data de 11 noiembrie 2014 şi sunt valabile până la primirea certificatelor.

       Documentele se pot ridica, de la sediul OAMGMAMR GALAŢI, de titular sau persoana împuternicită, pe baza împuternicirii, însoţită de copie după cartea de identitate a titularului şi a persoanei împuternicite. 

       Potrivit art. 3 din Ordinul Ministerului Sănătăţii nr. 613 din 9 mai 2013, privind aprobarea Normelor de organizare şi desfăşurare a programelor de pregătire pentru obţinerea specializărilor în domenii complementare specialităţii de bază de către asistenţii medicali generalişti şi asistenţii medicali de pediatrie, „Ministerul Sănătăţii, prin SNSPMPDSB, eliberează absolvenţilor examenului de specializare „Certificat de absolvire”, întocmit conform prevederilor anexei nr. 2. Certificatul de absolvire se eliberează în termen de maximum 3 luni de la data finalizării examenului de specializare. 
      Pentru această perioadă, SNSPMPDSB eliberează absolvenţilor adeverinţe din care să rezulte că au promovat examenul de specializare, sesiunea, specializarea şi perioada de valabilitate a adeverinţei. în baza certificatului de absolvire şi respectiv a adeverinţei, absolvenţii examenului de specializare dobândesc dreptul de liberă practică în specializarea pentru care au urmat programul de formare şi pot fi încadraţi pe posturi specifice specializării respective”.