Anunț de angajare | În atenția asistenților medicali din București 
noiembrie 2, 2020
Rezultatele Adunării Generale a Consiliului European al Asistenților medicali | 5 noiembrie 2020, format virtual
noiembrie 6, 2020

Participarea președintelui OAMGMAMR la Întâlnirea periodică a Comitetului director al Centrului european de excelență în cercetare în domeniul educației medicale continue

La data de 4 noiembrie a.c, domnul Mircea Timofte a participat la ședința Comitetului director al Centrul european de excelență pentru cercetare în domeniul educației medicale continue[1], reuniune care s-a desfășurat în format virtual. Menționăm că OAMGMAMR, prin președintele său, este membru fondator al Centrului.

Pe agenda întâlnirii a fost inclusă discutarea documentelor strategice ale Centrului, respectiv statutul, regulamentul de organizare și funcționare și planul strategic al rețelei.

Astfel, centrul reprezintă un catalizator pentru cercetarea în domeniul CPD, prin trei obiective fundamentale: susținerea proiectelor colaborative de cercetare între parteneri europeni și naționali, crearea de rețele între mediul academic și organizații de reglementare, pentru stimularea cercetării privind educația medicală continuă, precum și devoltarea și consolidarea sistemelor naționale CPD din țările europene și de la nivel internațional, prin cunoștințe bazate pe date, privind cele mai bune practici pentru CPD. Obiectivul principal al Centrului de excelență este facilitarea schimbului de cunoștințe prin parteneriate colaborative și transpunerea acestora în beneficii pentru pacienți.

Printre obiectivele secundare ale Centrului se numără: dezvoltarea unei înțelegeri comune a definiției CPD la nivel european și continuarea dezvoltării viitoarelor standarde pentru CPD; dezvoltarea înțelegerii impactului economic al CPD, pentru documentarea unor activități CPD eficiente, sustenabile și rentabile, cu impact asupra siguranței pacientului și a rezultatelor privind îngrijirile de sănătate; dezvoltarea unei  platforme europene de sănătate pentru facilitarea implicării multilaterale facilitarea accesului la o rețea globală de cercetători, clinicieni și grupuri de susținere în HP- CPD.

Valorile care vor guverna activitatea Centrului de excelență sunt respect, inovare, colaborare, incluziune, strategie, pasiune, excelență și etică.

Alături de domeniile de acțiune definite în planul strategic, respectiv excelență în cercetare (1), creșterea capacității organizaționale (2), parteneriat și cooperare(3), participanții la întâlnire au convenit adăugarea unei linii distincte privind influența politicilor în domeniu (4).

În ceea ce privește regulamentul Comitetului, participanții la întâlnire au convenit stabilirea unui cvorum pentru adoptarea deciziilor în ședințele comitetului în procent de 50% plus 1.

S-a stabilit o periodicitate de desfășurare a întâlnirilor la 4 luni și posibilitatea de organizare de subgrupuri de lucru cu calendar de activități specifice. S-a agreat schimbarea numelui din Comitet director în Comitet consultativ, pentru a reflecta în manieră fidelă obiectul activității grupului și pentru a evita o serie conotații juridice pe care le implică termenul ”director”.

Scopul Comitetului este de a oferi direcție strategică și leadership pentru a se asigura că Centrul continuă să-și îndeplinească viziunea „de a avansa știința educației medicale continue (CPD) pentru profesioniștii din domeniul sănătății din Europa, care asigură îngrijiri de calitate și sigure centrate pe oameni” .

Consiliul de administrație își propune să obțină următoarele rezultate:

  • promovarea Centrului în cadrul rețelelor profesionale, și explorarea posibilităților de dezvoltare a Centrului de excelență, sporirea interesului și participării și asigurarea relevanței și a valorii;
  • monitorizarea implementării sarcinilor și supravegherea activităților centrului;
  • extinderea rețelei și cooptarea de membri din  discipline diverse relevante;
  • sprijinirea aderarea Centrului la practici eficiente de guvernanță corporativă și transparență în luarea deciziilor;
  • aprobarea cheltuielilor bugetare și supravegherea execuției bugetare;
  • încurajarea colaborării interprofesionale pentru a promova rețeaua Centrului;
  • monitorizarea periodică a  performanței generale în raport cu indicatorii de performanță și obiectivele strategice;
  • recomandarea obiectivele Comitetului pentru exercițiul financiar 2021;
  • audit al riscurilor.

La întâlnire, a fost prezentată o analiză PESTL a operaționalizării Centrului, rezultată din interpretarea datelor unui chestionar care a fost transmis membrilor Centrului la începutul anului 2020 și care a luat în considerare impactul unei serii de factori, precum politici, economici, socio-culturali, tehnologici, juridici și de reglementare asupra activității Centrului.

Totodată, a fost prezentat membrilor un raport al activității de promovare și creștere a vizibilității inițiativei în plan european. A fost punctate în mod special două inițiative:

– Colaborare cu Sigma Theta Tau International Honor Society of Nursing Society. SIGMA găzduiește Centrul de Cercetare pentru Certificare din SUA, fiind convenită semnarea unui memorandum de înțelegere între cele două centre de cercetare; Mai multe informații despre Memorandumul de cooperare între cele două organizații se pot găsi accesând nr.ul 108 al revistei Ars Medica.

-colaborare cu OMS, fiind inițiate demersuri pentru desemnarea rețelei ca și centru colaborator al OMS;

Agenda întâlnirii a inclus  și o trecere  în revistă a calendarului activităților propuse pentru următoarea perioadă, inclusiv activitatea pentru următorul trimestru al celor 3 grupuri de lucru ( GL impact economic al educației medicale continue, GL pedagogie digitală și cercetare în GL în domeniul educației medicale continue), Comitetul fiind totodată  informat că următoarea întâlnire este estimată a avea loc în luna martie 2021, formatul de desfășurare urmând a fi convenit ulterior în funcție de evoluția epidemiologică.


[1] Centrul european de excelență pentru cercetare în domeniul dezvoltării profesionale continue este situat în sediul Facultății de asistenți medicali și moașe din cadrul RCSI, Dublin, Irlanda. În prezent include 40 de reprezentanți din 20 de țări: Albania, Belgia, Croația, Insulele Faroe, Finlanda, Franța, Germania, Grecia, Ungaria, Irlanda, Italia, Lituania, Malta, Olanda, Portugalia, România, Slovenia, Spania, Regatul Unit și SUA. Reprezentanții provin dintr-o varietate de medii printre care: academic, asociații de reglementare și profesionale având obiectivul de a promova și dezvolta prin cercetare educația medicală continuă pentru asistenți medicali și moașe.

Articolul Participarea președintelui OAMGMAMR la Întâlnirea periodică a Comitetului director al Centrului european de excelență în cercetare în domeniul educației medicale continue apare prima dată în OAMGMAMR.

Termen de eliberare documente

Eliberarea certificatelor de membru si a avizelor anuale pentru exercitarea profesiei se va face in termen de maxim 30 de zile lucratoare de la transmiterea pe e-mail a tuturor documentelor numai pe e-mailul titularului de drept (conform acordului pentru procesarea datelor semnat olograf). Termenul a fost extins datorita numarului mare de solicitari.

Foaia de varsamant pentru plata cotizatiei se va transmite pe e-mailul titularului in termen de 7 zile de la inregistrarea cererii solicitantului.

Avizul anual de libera practica se va elibera numai daca sunt indeplinite conditiile conform legislatiei in vigoare.

Eliberarea adeverintelor pentru participare la concurs/examen se va face in termen de 3 zile lucratoare de la transmiterea tuturor documentelor necesare.In cazul in care una din conditii nu este indeplinita dosarul/e-mailul se considera respins (titularul va primi e-mail de respingere), reluandu-se procedura la cererea solicitantului dupa completarea dosarului - se va transmite un nou e-mail.

ATENTIE: Toate solicitarile si documentele transmise pe e-mailul filialei vor fi inregistrate numai de LUNI pana JOI, in intervalul 10.00-16.00.

Vineri este zi speciala pentru reprezentantii desemnati din partea unitatilor sanitare din judetul Constanta.

Tot ce se transmite in afara intervalului mai sus mentionat va fi inregistrat cu ziua urmatoare lucratoare.

OAMGMAMR FIL. CONSTANTA 
STR. MIHAI VITEAZUL NR. 81
FAX 0241660455