Anunț angajare!
iunie 10, 2015
CURSURI LUNA IULIE 2015!
iunie 12, 2015

Noutăți cu privire la examenul de grad principal, sesiunea 2015

Și în acest an, în urma demersurilor Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România, asistenții medicali generaliști și asistenții medicali pot susține examenul de grad principal, organizat în baza Ordinului MS nr. 652/21.05.2015 pentru aprobarea normelor precum și a calendarului de organizare a examenului de grad principal, sesiunea 2015.

Întrucât acest examen reprezintă un pas important în dezvoltarea profesională a membrilor OAMGMAMR, toate eforturile organizației sunt îndreptate ca și până acum, spre oferirea de sprijin și transmiterea informațiilor corecte, către membrii noștri.

Pentru informații legate de examenul de grad principal din acest an,  punem la dispoziția persoanelor interesate OMS 652/2015 pentru aprobarea normelor precum și a calendarului de organizare a examenului de grad principal, sesiunea 2015 și OMS 651/2015 privind stabilirea cuantului taxei de participare la examen.

Descarcă Ord MS 651-2015     Ord MS 652-2015 . Se pot descarca si de la www.oamr.ro

Mulțumim membrilor noștri pentru încrederea acordată în toate demersurile legate de dezvoltarea profesiilor de asistent medical generalist, moașă și asistent medical, cât și pentru consultarea site-ului nostru în vederea obținerii tuturor informațiilor legate de profesie, organizația noastră fiind principala sursă de informare cu privire la toate aspectele ce țin de reglementarea și exercitarea profesiilor de asistent medical generalist, moașă și asistent medical în România.

Calendarul privind organizarea și desfășurarea examenului de grad principal, sesiunea 2015

Perioada Activitatea Atribuţii/Responsabil Art. N
28.08.2015 Publicarea, pe specializări, a tematicii şi bibliografiei pentru examen Ministerul Sănătăţii  Art.5 (3)
18.09.2015 Publicarea, anunţului de examen în săptămânalul “Viaţa Medicală” Ministerul Sănătăţii Art.5 (1)
18.09.2015 Nominalizarea, de către ministrul sănătăţii, a comisiei centrale de examen Ministerul Sănătăţii Art. 6(1)
01.10.2015 Nominalizarea componenţei Comisiilor locale de examen Preşedintele filialei OAMGMAMR Art. 7 (1)
01.10.2015 Avizarea comisiilor locale de examen de către preşedintele comisiei centrale de examen Preşedintele Comisiei Centrale de Examen(Dir. Gen. Adj-DGRUJC-MS) Art. 7 (1)
02.10.2015 Instruirea preşedinţilor comisiilor locale de examen Comisia centrală de examen Art. 12 (e)
05-22.10.2015 Perioada de înscriere Comisia locală de examen – la sediul filialelor OAMGMAMR Art. 16 (1)
  23-28.10.2015 Studierea dosarelor, validarea acestora, stabilirea rezultatului “Admis” sau “Respins”– afişarea listei candidaţilor declaraţi “Admis”-primirea contestaţiilor dosarelor Comisia locală de examen – la sediul filialelor OAMGMAMR Art. 16 (2,3,4)
26.10.2015 Elaborarea testelor-grilă pentru asistenţii medicali generalişti Comisia de elaborare a subiectelor Art. 19 (1)
27.10.2015 Elaborarea testelor-grilă pentru alte categorii de candidaţi Comisia de elaborare a subiectelor Art. 19 (1)
29.10.2015 Primirea testelor-grilă, a grilelor de răspuns şi a grilelor de corectură.Susţinerea testului-grilă – asistenţii medicali generalişti (orele10.00-12.00) Comisia locală de examen Art. 19 (3)
29-30.10.2015 Primirea contestaţiilor rezultatului testului-grilă pentru asistenţi medicali generalişti Comisia locală de examen

Art. 30 (1)

30.10.2015 Primirea testelor-grilă, a grilelor de răspuns şi a grilelor de corectură.Susţinerea testului-grilă – alte categorii de candidaţi (orele10.00-12.00) Comisia locală de examen Art. 19 (3)
30-31.10.2015 Primirea contestaţiilor rezultatului testului-grilă pentru alte categorii de candidaţi Comisia locală de examen Art. 30 (1)
01.11.2015 Soluţionarea contestaţiilor rezultatului testului-grilă pentru asistenţi medicali generalişti Comisia locală de examen Art. 30 (1)
02.11.2015 Soluţionarea contestaţiilor rezultatului testului-grilă alte categorii de candidaţi Comisia locală de examen Art. 30 (1)
01-02.11.2015 Afişarea rezultatelor Comisia locală de examen – la sediul filialelor OAMGMAMR Art. 30 (2)

Organizația noastră are atribuții principale în organizarea și desfășurarea acestui examen, dintre care menționăm: managementul din punct de vedere al exercitării profesiei, elaborarea tematicii şi bibliografiei pentru examen,  organizarea sesiunii de instruire a preşedinţilor comisiilor locale de examen, elaborarea și transmiterea testelor- grilă, verificarea cataloagelor şi proceselor verbale cu rezultatele examenului, întocmite la nivelul filialelor județene ale OAMGMAMR, achiziţionarea rechizitelor şi a altor materiale necesare comisiei de exemen,  în limita bugetului stabilit, asigurarea spaţiului necesar funcţionării comisiei centrale şi comisiei de elaborare a subiectelor; activităţile de comunicare (transmiterea documentaţiei de examen etc.), încheierea contractelor civile cu persoanele care îşi desfăşoară activitatea la nivelul comisiei centrale de examen, comisiei de elaborarea subiectelor şi colectivului pentru organizarea şi desfăşurarea examenului, achiziţionarea, tipărirea şi eliberarea certificatelor de grad principal sesiunea 2015.

Prin filialele sale, OAMGMAMR îndeplinește și alte atribuții legate de înscrierea candidaţilor, asigurarea logisticii şi a personalul necesar organizării şi desfăşurării examenului de grad principal, asigurarea spaţiilor necesare organizării şi desfăşurării examenului la nivel local, achiziţionarea rechizitelor şi a altor materiale necesare organizării şi desfăşurării examenului, la nivel local, în limita bugetului stabilit, comunicarea rezultatelor examenului, către comisia centrală de examen.

OAMGMAMR