CURSURI LUNA OCTOMBRIE 2016
septembrie 13, 2016
Tematica și bibliografia pentru examenul de grad principal, sesiunea 2016
septembrie 20, 2016

Metodologie grad principal_2016

OAMGMAMR anunță organizarea și desfășurarea examenului de grad principal pentru asistenţi medicali generalişti, moaşe, asistenţi medicali, surori medicale şi oficianţi medicali, sesiunea 2016.

Punem la dispoziția celor interesați metodologia de examen Metodologie grad principal_2016

CLIK AICI metodologie-grad-principal_2016

De asemenea, PUTEȚI ACCESA METODOLOGIA ȘI DE PE SITE-UL OAMGMAMR la linkul http://www.oamr.ro/anunt-privind-organizarea-si-desfasurarea-examenului-de-grad-principal-sesiunea-2016/

ATENȚIE!

Ordinul Asistenților Medicali din România a stabilit datele în care asistenții medicali vor susține examenul de grad principal – sesiunea 2016, după cum urmează:

Asistenți medicali generaliști – în data de 17.11.2016;

Asistenţi medicali (alte specializări, altele decât asistenţi medicali generalişti) – în data de 18.11.2016.

 Condiția obligatorie pe care trebuie să o îndeplinească ASISTENȚII MEDICALI este de a avea experiență profesională cumulată de minim 5 ani la data susținerii examenului, dobândită în condițiile legii, în specialitatea atestată de titlul de calificare, indiferent de nivelul acestuia. În sensul prevederilor Metodologiei de organizare, elaborată de Ordinul Asistenților Medicali din România și aprobată prin Ordin al Ministrului Sănătății, prin experiență profesională se înțelege exercitarea efectivă a activităților profesionale cu normă întreagă sau echivalent de fracții de normă și cu respectarea celorlate condiții de exercitare prevăzute de lege pentru profesia în cauză.

Ordinul Asistenților Medicali din România va elabora calendarul de desfășurare,  tematica și bibliografia examenului de grad principal. La momentul apariției lor, precum și alte informații ulterioare, vor fi puse la dispoziția candidaților pe site-ul filialei.