PROGRAMUL OAMGMAMR CONSTANŢA DE 1 MAI ŞI PAŞTE!
aprilie 25, 2013
HOTĂRÂRE Nr. 10 din 21 martie 2013
mai 10, 2013

HOTĂRÂRE Nr. 11 din 21 martie 2013

HOTĂRÂRE   Nr. 11 din 21 martie 2013

privind modificarea şi completarea Metodologiei de reatestare a competenţei profesionale a asistenţilor medicali generalişti, moaşelor şi a asistenţilor medicali, aprobată prin Hotărârea Consiliului naţional al Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România nr. 32/2009

EMITENT: ORDINUL ASISTENŢILOR MEDICALI GENERALIŞTI, MOAŞELOR ŞI ASISTENŢILOR MEDICALI DIN ROMÂNIA

PUBLICATĂ ÎN: MONITORUL OFICIAL  NR. 233 din 23 aprilie 2013

    Având în vedere prevederile art. 18 alin. (2) şi art. 53 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 144/2008 privind exercitarea profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moaşă şi a profesiei de asistent medical, precum şi organizarea şi funcţionarea Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România, cu modificările ulterioare,

 

Consiliul naţional al Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România, întrunit în şedinţa din data de 21 martie 2013, emite următoarea hotărâre:

ART. I

Metodologia de reatestare a competenţei profesionale a asistenţilor medicali generalişti, moaşelor şi a asistenţilor medicali, aprobată prin Hotărârea Consiliului naţional al Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România nr. 32/2009, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 58 din 26 ianuarie 2010, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. La articolul 2, liniuţa a 4-a se modifică şi va avea următorul cuprins:

„- perioada de concediu pentru îngrijirea copilului până la vârsta de 2 ani sau de 3 ani pentru copilul cu handicap însumat pe o perioadă de maximum 5 ani;”.

2. La articolul 2, după liniuţa a 4-a se introduc două noi liniuţe, liniuţele a 5-a şi a 6-a, cu următorul cuprins:

„- perioada în care asistenţii medicali generalişti, moaşele şi asistenţii medicali desfăşoară activitate ca instructori de practică în şcolile postliceale sau numai activitate didactică în unităţile de învăţământ;

– perioada în care asistenţii medicali generalişti, moaşele şi asistenţii medicali desfăşoară activitate în străinătate pentru îndeplinirea unor misiuni cu caracter temporar sau însoţesc membrii familiei în astfel de misiuni, potrivit legii.”

ART. II

Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

ART. III

Prezenta hotărâre intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Preşedintele Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti,

Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România,

Mircea Timofte

Bucureşti, 21 martie 2013.

Nr. 11.