ATENTIE, EXAMEN GRAD PRINCIPAL 2013!
octombrie 1, 2013
ATENŢIE! CALENDAR EXAMEN – GRAD PRINCIPAL 2013!
octombrie 4, 2013

ATENTIE, EXAMEN GRAD PRINCIPAL 2013, ORDIN!

ORDIN nr. 1.091 din 20 septembrie 2013privind stabilirea cuantumului taxei şi modalitatea de plată a acesteia pentru participarea la examenul de grad principal pentru asistenţii medicali generalişti, moaşe şi asistenţi medicali – sesiunea 2013

EMITENT: MINISTERUL SĂNĂTĂŢIIPUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 596 din 24 septembrie 2013
Data intrării în vigoare: 24 septembrie 2013
Având în vedere Referatul de aprobare al Direcţiei generale resurse umane şi certificare nr. E.N. 1.091 din 19 septembrie 2013,
în temeiul dispoziţiilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 144/2008 privind exercitarea profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moaşă şi a profesiei de asistent medical, precum şi organizarea şi funcţionarea Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România, cu modificările ulterioare, şi ale Hotărârii Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare,
ministrul sănătăţii emite prezentul ordin.
ART. 1
Cuantumul taxei de participare la examenul de grad principal pentru asistenţii medicali generalişti, moaşe şi asistenţi medicali – sesiunea 2013, se stabileşte în suma de 120 lei/participant. Taxa se va plăti după cum urmează:
– 30%, respectiv suma de 36 lei, în contul IBAN nr. RO85TREZ7005003XXX000092, CUI – 4266456, DTMB (Direcţia de Trezorerie a Municipiului Bucureşti), beneficiar Ministerul Sănătăţii, str. Cristian Popişteanu nr. 1-3, sectorul 1, Bucureşti, cod 010024.
– 70%, respectiv suma de 84 lei, în contul RO49UGBI0000362008983RON, Garanti Bank, beneficiar Ordinul Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România (OAMGMAMR).
ART. 2
Sumele încasate de Ministerul Sănătăţii se utilizează pentru cheltuieli materiale necesare susţinerii examenului şi eliberării certificatelor.
ART. 3
Sumele încasate de OAMGMAMR se utilizează pentru plata cheltuielilor de personal pe bază de contract civil (cu excepţia funcţionarilor publici), plata membrilor comisiei centrale şi comisiilor judeţene de examen, a comisiei de elaborare a subiectelor, a colectivelor tehnice (cu excepţia funcţionarilor publici), a cheltuielilor materiale efectuate de către comisia centrală şi comisiile judeţene de examen în baza documentelor justificative.
ART. 4
Repartizarea sumelor pe filialele judeţene şi, respectiv, a municipiului Bucureşti ale OAMGMAMR se va face proporţional cu numărul de candidaţi care susţin examenul în judeţul respectiv şi al
documentelor justificative privind cheltuielile ocazionate de organizarea examenului de grad principal pentru asistenţii medicali generalişti, moaşe şi asistenţi medicali – sesiunea 2013, însuşită sub semnătură de preşedintele filialei judeţene/a municipiului Bucureşti a OAMGMAMR.
ART. 5
Direcţia generală resurse umane şi certificare, Direcţia contabilitate şi patrimoniu din Ministerul Sănătăţii, direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti şi filialele judeţene şi a municipiului Bucureşti ale OAMGMAMR, vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.
ART. 6
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
Ministrul sănătăţii,
Gheorghe-Eugen Nicolăescu
Bucureşti, 20 septembrie 2013.
Nr. 1.091.