ANUNT PRIVIND LOCUL DE DESFASURARE AL EXAMENULUI DE GRAD PRINCIPAL 2023
septembrie 25, 2023
PROCEDURĂ ELIBERARE AVIZ ANUAL PENTRU AUTORIZAREA EXERCITĂRII PROFESIEI – 2024
octombrie 2, 2023

Anunt privind rezultatele finale obtinute la examenul de grad principal – sesiunea septembrie 2023

Lista cu rezultatele obținute la examenul de grad principal sesiunea Septembrie 2023 a fost afișată la sediul Filialei OAMGMAMR Constanta, Str. Mihai Viteazul nr. 81, astăzi 28.09.2023 la ora 18.30. Listele afișate pot fi consultate la sediul filialei începând cu data de 28.09.2023.

Conform prevederilor Art. 39 (1) din metodologia de examen candidaţii pot contesta rezultatul testului-grilă în termen de 24 de ore de la data afişării rezultatelor obţinute la examen. Contestaţiile se depun personal la secretariat, la sediul filialei Constanta, din Str. Mihai Viteazul nr. 81 incepand cu data de 29.09.2023 intervalul orar 10.30-18.30.

COMISIE LOCALA DE EXAMEN GRAD PRINCIPAL – SESIUNEA SEPTEMBRIE 2023