Informare cu privire la problematica echivalării studiilor
iulie 10, 2018
Lansarea proiectului “Servicii medicale îmbunătățite calitativ printr-o nouă politică publică privind valorile profesiilor de asistent medical și moașă – POLMED”
august 1, 2018

ANUNT PRIVIND ACTUALIZAREA LISTEI NATIONALE DE EXPERTI MEDICALI

Urmare solicitarii Ministerului Sanatatii privind actualizarea listei nationale de experti
medicali, conform prevederilor art. 680, alin, (1) din Legea nr. 95/2006 privind reforma in
domeniul sanatatii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, OAMGMAMR filiala
Constanta va proceda la inregistrarea, analizarea si avizarea solicitarilor depuse din partea
persoanelor interesate (asistenti medicali generalisti, moase si asistenti medicali).
Dosarele vor cuprinde in mod obligatoriu:
cererea persoanei interesate;
adeverinta in original din care sa reiasa o vechime de cel putin 8 ani in
specialitate, (exercitarea profesiei in mod legal cu avizul anual OAMGMAMR);
CV format european;
documente din care sa reiasa pregatirea profesionala continua in domeniul
specialitatii;
copie dupa cartea de identitate;
Dosarele se vor depune la sediul OAMGMAMR filiala Constanta, Str. Mihai Viteazu nr.
81, in programul de lucru cu publicul afisat pe site.
Termenul limita de depunere al dosarelor este 27.07.2018.