Anunt important sediu-program 2018!
ianuarie 5, 2018
CURSURI IANUARIE 2018!
ianuarie 8, 2018

ANUNȚ IMPORTANT – REAVIZARE 2018

ANUNT IMPORTANT – REAVIZARE 2018

Începând cu data de 08.01.2018 OAMGMAMR filiala CONSTANTA va derula activitatea de eliberare a Avizului anual – 2018 pentru autorizarea exercitării profesiei de asistent medical generalist/ asistent medical/ moaşă.

Acordarea avizului pentru anul 2018 se face în baza depunerii de către solicitant la sediul filialei a următoarelor documente: 

 copia poliței de asigurare de răspundere civilă pentru greşeli în activitatea profesională (asigurare de malpraxis), valabilă pentru perioada 01.01.2018 – 31.12.2018, (se păstrează limitele aplicate şi în anul 2017), respectiv valoarea minimă a poliței este:

a) 10.000 EURO pentru asistenții medicali generalisti/asistentii medicali/moase care îsi exercită profesia în unitătile sanitare cu paturi;

b) 4.000 EURO pentru asistentii medicali generalisti/asistentii medicali/moase care îsi exercită profesia în cabinete de medicină primară, ambulatorii, cabinete medicale individuale;

c) 2.000 EURO pentru asistentii medicali de farmacie;

extras din Revisal (Raport per salariat) semnat, stampilat si datat de către angajator, excepție fac asistentii medicali din unitătile sanitare care virează cotizatia lunar;

numărul mimim de 30 credite EMC cumulat în anul 2017 din care 15 credite obtinute obligatoriu din curs de specialitate. Conform metodologiei EMC cursul de resuscitare cardiorespiratorie este obligatoriu o dată la 5 ani. Se vor depune doar acele certificate, diplome, atestate etc. pentru cursuri/manifestări, altele decât cele organizate de OAMGMAMR filiala Constanța, precum şi chitanţele de la plata abonamentelor integrale la revista „Ars Medica”, „Viaţa Medicală”, etc );

 dovada plătii cotizatiei de membru OAMGMAMR la zi pentru cei cărora NU nu li se reține lunar pe statul de plată şi NU virează lunar în contul organizatiei cotizatia de membru;

–  Certificatul de membru – în original. Pentru cei care au absolvit o nouă formă de studii în specialitate sau o nouă specializare se va depune o copie legalizată după diploma de studii;

copie a documentelor care atestă întreruperea de activitate, după caz;

– Adeverinţă de la angajator care atestă întreruperea de activitate – pentru perioade mai mari de 6 luni, (concediu fără plată, concediu pentru îngrijirea copilului până la vârsta de 2-3 ani, concedii medicale pentru o perioadă continuă mai mare de 6 luni dintr-un an), după caz.

 – copie care atestă alte schimbări;

 – copie dupa Cartea de identitate pe care se va nota numărul de telefon valabil sau adresa de e-mail și obligatoriu locul de muncă la momentul depunerii dosarului;

NOTĂ: Asistenţii medicali pensionari care îşi continuă activitatea vor depune şi certificatul medical tip A5.

Eliberarea certificatelor de membru si a avizelor de libera practica se va face in termen de 15 zile lucratoare de la depunerea documentelor numai titularului de drept sau unui imputernicit cu procura notariala, pe baza de semnatura.

Avizul anual de libera practica se va elibera numai daca sunt indeplinite conditiile conform legislatiei in vigoare. In cazul in care una din conditiile amintite mai sus nu este indeplinita dosarul se considera respins.