CURSURI LUNA DECEMBRIE 2015!
noiembrie 13, 2015
Important ! În atenţia asistenţilor medicali generalişti, moaşelor şi asistenţilor medicali care doresc să exercite profesia într-un Stat Membru UE
decembrie 4, 2015

ANUNȚ IMPORTANT – REAVIZARE 2016!!!

ANUNȚ IMPORTANT – REAVIZARE 2016

 

Începând cu data de 25.11.2015 OAMGMAMR filiala CONSTANȚA va derula activitatea de eliberare a Avizului anual – 2016 pentru autorizarea exercitării profesiei de asistent medical generalist/ asistent medical/ moaşă.
Acordarea avizului pentru anul 2016 se face în baza depunerii de către solicitant la sediul filialei a următoarelor documente: 

  copia poliței de asigurare de răspundere civilă pentru greşeli în activitatea profesională (asigurare de malpraxis), valabilă pentru perioada 01.01.2016 – 31.12.2016, (se păstrează limitele aplicate şi în anul 2015), respectiv valoarea minimă a poliței este:

a) 10.000 EURO pentru asistenții medicali generaliști/asistenții medicali/moașe care își exercită profesia în unitățile sanitare cu paturi

b) 4.000 EURO pentru asistenții medicali generaliști/asistenții medicali/moașe care își exercită profesia în cabinete de medicină primară, ambulatorii, cabinete medicale individuale;

c) 2.000 EURO pentru asistenții medicali de farmacie;

extras din Revisal (Raport per salariat) semnat, ștampilat și datat de către angajator, excepție fac asistenții medicali din unitățile sanitare care virează cotizația lunar;

numărul mimim de 30 credite EMC cumulat în anul 2015 din care 15 credite obținute obligatoriu din curs de specialitate. Conform metodologiei EMC cursul de resuscitare cardiorespiratorie este obligatoriu o dată la 5 ani. Se vor depune doar acele certificate, diplome, atestate etc. pentru cursuri/manifestări, altele decât cele organizate de OAMGMAMR filiala Constanța, precum şi chitanţele de la plata abonamentelor la revista „Ars Medica”, „Viaţa Medicală”, etc );

  dovada plății cotizaţiei de membru OAMGMAMR la zi pentru cei cărora NU nu li se reține lunar pe ștatul de plată şi NU virează lunar în contul organizației cotizația de membru; 

–  Certificatul de membru – în original. Pentru cei care au absolvit o nouă formă de studii în specialitate sau o nouă specializare se va depune o copie legalizată după diploma de studii;

copie a documentelor care atestă întreruperea de activitate, după caz;

– Adeverinţă de la angajator care atestă întreruperea de activitate – pentru perioade mai mari de 6 luni, (concediu fără plată, concediu pentru îngrijirea copilului până la vârsta de 2-3 ani, concedii medicale pentru o perioadă continuă mai mare de 6 luni dintr-un an), după caz.

 – copie care atestă alte schimbări;

 – copie dupa Cartea de identitate pe care se va nota numărul de telefon valabil sau adresa de e-mail și obligatoriu locul de muncă la momentul depunerii dosarului;

NOTĂ: Asistenţii medicali pensionari care îşi continuă activitatea vor depune şi adeverință de la medicul de familie cu mențiunea “apt să profeseze ca și asistent medical” (se solicită anual) în vederea eliberării avizului.

Reprezentanții unităților medicale vor preda la sediul OAMGMAMR FIL. CONSTANȚA doar dosarele din unitatea/secția pe care o reprezintă astfel:

  • lista cu nume- prenume, CNP și semnatură predare documente titular;
  • folie individuală cu documentele predate.

     Dosarele vor fi predate și ridicate numai pe bază de semnatură conform programului stabilit.

      Toate documentele depuse în copie vor avea mențiunea “conform cu originalul” și semnatura titularului.

Termenul de ridicare al certificatelor și avizelor va fi de 10 zile lucrătoare de la data predării dosarelor.

Orice modificare în Registrul Unic și pe Certificatul de membru se va face numai cu acte doveditoare.