ANEXA NR. 1 LA NORMELE DE ACREDITARE A FURNIZORILOR DE EDUCAŢIE MEDICALĂ CONTINUĂ
noiembrie 23, 2012
ANEXA NR. 3 LA NORMELE DE ACREDITARE A FURNIZORILOR DE EDUCAŢIE MEDICALĂ CONTINUĂ
noiembrie 23, 2012

ANEXA NR. 2 LA NORMELE DE ACREDITARE A FURNIZORILOR DE EDUCAŢIE MEDICALĂ CONTINUĂ

CERERE TIP DE ACREDITARE A FURNIZORILOR DE EMC

 

PERSOANE JURIDICE

Informaţii generale despre instituţie

1. Denumirea instituţiei (organizaţiei)    …………………………………………………………………………………………………………………………….

 

2. Coordonatorul de program de EMC

Nume………………………………………………………Prenume ……………………………………….    Adresa ……………………………………………………………Tel. ………………… Fax …………….. Email………………………………………………………………..

3. Persoana de contact desemnată de instituţie (dacă este diferită de coordonatorul de program de EMC)

Nume………………………………………………………Prenume ……………………………………….    Adresa ……………………………………………………………Tel. ………………… Fax …………….. Email………………………………………………………………..
4. Experienţă în organizarea de forme de EMC (de menţionat formele de EMC organizate în ultimii 3 ani)

………………………………………………………………..

………………………………………………………………

………………………………………………………………..

……………………………………………………………….

5. Personalul acreditat să desfăşoare activităţi de EMC (de menţionat titlul profesional-ştiinţific)

………………………………………………………………..

………………………………………………………………..

………………………………………………………………..

………………………………………………………………..

INFRASTRUCTURA DIN DOTARE

1. Săli de curs şi capacitatea acestora

………………………………………………………………..

………………………………………………………………..

 

2. Aparatura de proiecţie şi tipul acesteia

………………………………………………………………..

………………………………………………………………..

………………………………………………………………..

3. Capacitatea de a desfăşura aplicaţii practice

………………………………………………………………..

………………………………………………………………..

………………………………………………………………..

4.Surse de finanţare

………………………………………………………………. ………………………………………………………………..