Anunt important Examen Grad Principal – Sesiunea 2019!


Anuntul a fost postat pe data de 3 octombrie 2019

Vă facem cunoscut că în baza referatului MS nr. 54653/02.10.2019, conducerea Ministerului Sănătăţii a aprobat înscrierea candidaţilor care îndeplinesc condiţia de experienţă profesională de 5 ani până la data de 5.01.2020 inclusiv, prin derogare de la prevederile art. 18 alin. (1) lit. b) din Metodologia de organizare şi desfăşurare a examenului de grad principal aprobată prin Ordinul MS nr. 1.137/2018, cu modificările şi completările ulterioare. Precizăm că pentru înscrierea la examen, candidaţii trebuie să îndeplinească şi celelalte condiţii prevăzute de Ordinul MS nr. 1137/2018, cu modificările şi completările ulterioare.